• Betalingsvillighet for landbrukets produksjon av kollektive goder. En litteraturgjennomgang. 

   Spissøy, Arild; Milford, Anna Birgitte; Prestegard, Sjur Spildo (NILF Notat;2012-11, Research report, 2012-04)
   NILF gjennomførte i 2011 et mindre oppdrag for Landbruks- og matdepartementet (LMD) der det ble foretatt en gjennomgang av norsk og internasjonal litteratur med hensyn til hvor forskningen står når det gjelder befolkningens ...
  • Demand-Side Food Policies for Public and Planetary Health 

   Temme, Elisabeth H.M.; Vellinga, Reina E.; de Ruiter, Henri; Kugelberg, Susanna; van de Kamp, Mirjam; Milford, Anna Birgitte; Alessandrini, Roberta; Bartolini, Fabio; Sanz-Cobena, Alberto; Leip, Adrian (Peer reviewed; Journal article, 2020-07-23)
   Background: The current food system has major consequences for the environment and for human health. Alignment of the food policy areas of mitigating climate change and public health will ensure coherent and effective policy ...
  • Design-led innovation for more plant-based food: An interdisciplinary approach to more consumer-centric product development 

   Gonera, Antje; Milford, Anna Birgitte; Prexl, Katja-Maria; Romm, Jonathan; Varela, Paula (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  • Design-led innovation for more plant-based food: An interdisciplinary approach to more consumer-centric product development 

   Gonera, Antje; Milford, Anna Birgitte; Prexl, Katja-Maria; Berget, Ingunn; Valera, Paula (Peer reviewed; Journal article, 2023-04-20)
   A more plant-based diet will contribute to food sustainability. Achieving this change requires collaboration across disciplines which is not easy to achieve. This article illustrates how interdisciplinary collaboration in ...
  • Different sales channels for different farmers: Local and mainstream marketing of organic fruits and vegetables in Norway 

   Milford, Anna Birgitte; Lien, Gudbrand; Reed, Matthew (Peer reviewed; Journal article, 2021-08-18)
   Most food in developed countries, including organic fruits and vegetables, is sold through supply chains run by large wholesalers and supermarket chains. A certain share is sold through local marketing channels such as ...
  • Exploring the opportunities for building a rooftop greenhouse . Case study from Bergen, Norway 

   Milford, Anna Birgitte; Kårstad, Signe; Verheul, Michel (NIBIO Rapport;5(127) 2019, Research report, 2019-11)
   Building greenhouses on rooftops in cities has several advantages. Shorter distance to consumers gives fresher products and less financial expenses and pollution from transport and storage. This is particularly important ...
  • Fear of pesticide residues and preference for domestically produced strawberries 

   Milford, Anna Birgitte; Trandem, Nina; Pires, Armando (Peer reviewed; Journal article, 2021-01-12)
   Due to an EU directive making integrated pest management (IPM) mandatory, European farmers are expected to reduce their use of chemical pesticides, which may potentially increase production costs and risk of harvest loss. ...
  • Flaskehalser og muligheter i verdikjeden for økologisk frukt, bær og grønnsaker 

   Milford, Anna Birgitte; Storstad, Oddveig; Kårstad, Signe; Pettersen, Ivar; Prestvik, Anne (NIBIO Rapport;2(36), Research report, 2016)
   I denne rapporten presenteres resultatene for et prosjekt som har sett på flaskehalser og muligheter for norskprodusert økologisk frukt, bær og grønnsaker gjennom hele verdikjeden fra produsent til forbruker. For å få mer ...
  • Grensehandel – utvikling, årsaker og virkning 

   Milford, Anna Birgitte; Spissøy, Arild; Pettersen, Ivar (NILF Notat;2012-17, Research report, 2012-10)
   • Det har vært en betydelig økning i grensehandel siden midten på 1990-tallet. Fra 2008 til 2011 økte det totale grensehandelbeløpet med 29 % til 11,5 milliarder, mens antallet turer økte med 21 % til 7 millioner (SSB ...
  • Grønnsaker i fellesskap: Resultat fra spørreundersøkelse med medlemmer av norske andelslandbruk 

   Milford, Anna Birgitte; Devik, Alexandra (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Resultater fra spørreundersøkelsen som er gjennomført blant andelsmedlemmer i Norge viser at de fleste høster grønnsakene selv på andelsgården, og betaler en gjennomsnittspris på ca. 3000 kroner for sesongen. For de fleste ...
  • Hva skal det være: epler i løsvekt eller emballert Butikkforsøk med norske, økologiske epler 

   Milford, Anna Birgitte (NILF Notat;2012-5, Research report, 2012-03)
   Denne rapporten er en oppsummering av et delprosjekt som ble gjennomført i forbindelse med samarbeidsprosjektet «Norsk økologisk frukt til forbrukar». Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med BAMA og butikkjeden Safari ...
  • Implications of a food system approach for policy agenda-setting design 

   Kugelberg, Susanna; Bartolini, Fabio; Kanter, David R.; Milford, Anna Birgitte; Pira, Kajsa; Sanz-Cobena, Alberto; Leip, Adrian (Peer reviewed; Journal article, 2021-03)
   A call to governments to enact a strategy for a sustainable food system is high on the global agenda. A sustainable food system presupposes a need to go beyond a view of the food system as linear and narrow, to comprehend ...
  • Inn på tunet. Resultater fra en spørreundersøkelse 

   Knutsen, Heidi; Milford, Anna Birgitte (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   I januar/februar 2015 ble det gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse blant Inn på tunet-bruk som enten er godkjente eller under godkjenning hos Matmerk. Undersøkelsen ble gjennomført som en elektronisk undersøkelse, ...
  • Jordbærdyrking i tunnel- Produsentenes muligheter og utfordringer 

   Prestvik, Anne; Kårstad, Signe; Milford, Anna Birgitte (NIBIO-rapport;8(53) 2022, Research report, 2022-03)
   De siste tjue årene (1999-2020) har antall jordbærdyrkere i Norge gått ned med 77 prosent. Arealet som brukes til jordbærdyrking er i samme periode redusert med 25 prosent. Utviklingen viser også at andelen små dyrkere ...
  • Klimagassreduksjon i veksthusnæringen: Muligheter, barrierer og tiltak 

   Milford, Anna Birgitte; Verheul, Michel; Sivertsen, Tove; Kaufmann, Laura (NIBIO-rapport;7(147) 2021, Research report, 2021-08)
   Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune har som mål at klimagassutslipp fra veksthusnæringen i regionen skal reduseres. Utslipp fra veksthus stammer hovedsakelig fra bruk av naturgass til oppvarming og CO2. Siden 2010 ...
  • Klimakur 2030. Overgang fra rødt kjøtt til vegetabilsk og fisk 

   Mittenzwei, Klaus; Walland, Finn; Milford, Anna Birgitte; Grønlund, Arne (Research report, 2020-01)
   Miljødirektoratet har gitt NIBIO i oppdrag å oppdatere klimatiltaket «Overgang fra rødt kjøtt til vegetabilsk og fisk». Tiltaket inngår i Regjeringens bestilling av «Klimakur 2030». Notatet er utarbeidet i henhold til ...
  • Kunnskapsbehov i økologisk landbruk 

   Adler, Steffen Andreas; Frøseth, Randi Berland; Hykkerud, Anne Linn; Stubhaug, Erling; Milford, Anna Birgitte; Havstad, Lars T.; Bakken, Anne Kjersti (NIBIO Rapport;3(118) 2017, Research report, 2017-11-06)
   Forbruket av økologisk mat har økt jevnt i Norge fra 2011 til 2016, mens det økologiske arealet har blitt redusert i samme periode. NIBIO som er en viktig leverandør for kunnskap om økologisk landbruk fikk i Statsbudsjettet ...
  • Landbruksbasert reiseliv i Norge 

   Milford, Anna Birgitte; Knutsen, Heidi; Berger, Marius (NIBIO Rapport;2(152) 2016, Research report, 2017-01-19)
   Det er en økende interesse for opplevelser innen natur, kultur og lokalmat, og landbruksbasert reiseliv kan på mange områder imøtekomme denne typen etterspørsel. I dette prosjektet har vi kartlagt en del momenter innen ...
  • Markedshager i Norge. Utfordringer og muligheter med småskala grønnsaksproduksjon for direktesalg 

   Milford, Anna Birgitte; Prestvik, Anne; Kårstad, Signe (NIBIO-rapport;7(153) 2021, Research report, 2021-09)
   Både i Norge og i mange andre industrialiserte land har det i de senere år vært økende omfang av markedshagedyrking, som, gitt en vid definisjon, kan beskrives som småskala grønnsaksdyrking for salg direkte til forbruker, ...
  • Meat Reduction by Force: The Case of “Meatless Monday” in the Norwegian Armed Forces 

   Milford, Anna Birgitte; Kildal, Charlotte L (Journal article; Peer reviewed, 2019-05-14)
   Despite the scientific evidence that more plants and less animal-based food is more sustainable, policy interventions to reduce meat consumption are scarce. However, campaigns for meat free days in school and office canteens ...