• Betalingsvillighet for landbrukets produksjon av kollektive goder. En litteraturgjennomgang. 

   Spissøy, Arild; Milford, Anna Birgitte; Prestegard, Sjur Spildo (NILF Notat;2012-11, Research report, 2012-04)
   NILF gjennomførte i 2011 et mindre oppdrag for Landbruks- og matdepartementet (LMD) der det ble foretatt en gjennomgang av norsk og internasjonal litteratur med hensyn til hvor forskningen står når det gjelder befolkningens ...
  • Demand-Side Food Policies for Public and Planetary Health 

   Temme, Elisabeth H.M.; Vellinga, Reina E.; de Ruiter, Henri; Kugelberg, Susanna; van de Kamp, Mirjam; Milford, Anna Birgitte; Alessandrini, Roberta; Bartolini, Fabio; Sanz-Cobena, Alberto; Leip, Adrian (Peer reviewed; Journal article, 2020-07-23)
   Background: The current food system has major consequences for the environment and for human health. Alignment of the food policy areas of mitigating climate change and public health will ensure coherent and effective policy ...
  • Exploring the opportunities for building a rooftop greenhouse . Case study from Bergen, Norway 

   Milford, Anna Birgitte; Kårstad, Signe; Verheul, Michel (NIBIO Rapport;5(127) 2019, Research report, 2019-11)
   Building greenhouses on rooftops in cities has several advantages. Shorter distance to consumers gives fresher products and less financial expenses and pollution from transport and storage. This is particularly important ...
  • Flaskehalser og muligheter i verdikjeden for økologisk frukt, bær og grønnsaker 

   Milford, Anna Birgitte; Storstad, Oddveig; Kårstad, Signe; Pettersen, Ivar; Prestvik, Anne (NIBIO Rapport;2(36), Research report, 2016)
   I denne rapporten presenteres resultatene for et prosjekt som har sett på flaskehalser og muligheter for norskprodusert økologisk frukt, bær og grønnsaker gjennom hele verdikjeden fra produsent til forbruker. For å få mer ...
  • Grensehandel – utvikling, årsaker og virkning 

   Milford, Anna Birgitte; Spissøy, Arild; Pettersen, Ivar (NILF Notat;2012-17, Research report, 2012-10)
   • Det har vært en betydelig økning i grensehandel siden midten på 1990-tallet. Fra 2008 til 2011 økte det totale grensehandelbeløpet med 29 % til 11,5 milliarder, mens antallet turer økte med 21 % til 7 millioner (SSB ...
  • Hva skal det være: epler i løsvekt eller emballert Butikkforsøk med norske, økologiske epler 

   Milford, Anna Birgitte (NILF Notat;2012-5, Research report, 2012-03)
   Denne rapporten er en oppsummering av et delprosjekt som ble gjennomført i forbindelse med samarbeidsprosjektet «Norsk økologisk frukt til forbrukar». Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med BAMA og butikkjeden Safari ...
  • Implications of a food system approach for policy agenda-setting design 

   Kugelberg, Susanna; Bartolini, Fabio; Kanter, David R.; Milford, Anna Birgitte; Pira, Kajsa; Sanz-Cobena, Alberto; Leip, Adrian (Peer reviewed; Journal article, 2021-03)
   A call to governments to enact a strategy for a sustainable food system is high on the global agenda. A sustainable food system presupposes a need to go beyond a view of the food system as linear and narrow, to comprehend ...
  • Inn på tunet. Resultater fra en spørreundersøkelse 

   Knutsen, Heidi; Milford, Anna Birgitte (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   I januar/februar 2015 ble det gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse blant Inn på tunet-bruk som enten er godkjente eller under godkjenning hos Matmerk. Undersøkelsen ble gjennomført som en elektronisk undersøkelse, ...
  • Klimagassreduksjon i veksthusnæringen: Muligheter, barrierer og tiltak 

   Milford, Anna Birgitte; Verheul, Michel; Sivertsen, Tove; Kaufmann, Laura (NIBIO-rapport;7(147) 2021, Research report, 2021-08)
  • Klimakur 2030. Overgang fra rødt kjøtt til vegetabilsk og fisk 

   Mittenzwei, Klaus; Walland, Finn; Milford, Anna Birgitte; Grønlund, Arne (Research report, 2020-01)
   Miljødirektoratet har gitt NIBIO i oppdrag å oppdatere klimatiltaket «Overgang fra rødt kjøtt til vegetabilsk og fisk». Tiltaket inngår i Regjeringens bestilling av «Klimakur 2030». Notatet er utarbeidet i henhold til ...
  • Kunnskapsbehov i økologisk landbruk 

   Adler, Steffen Andreas; Frøseth, Randi Berland; Hykkerud, Anne Linn; Stubhaug, Erling; Milford, Anna Birgitte; Havstad, Lars T.; Bakken, Anne Kjersti (NIBIO Rapport;3(118) 2017, Research report, 2017-11-06)
   Forbruket av økologisk mat har økt jevnt i Norge fra 2011 til 2016, mens det økologiske arealet har blitt redusert i samme periode. NIBIO som er en viktig leverandør for kunnskap om økologisk landbruk fikk i Statsbudsjettet ...
  • Landbruksbasert reiseliv i Norge 

   Milford, Anna Birgitte; Knutsen, Heidi; Berger, Marius (NIBIO Rapport;2(152) 2016, Research report, 2017-01-19)
   Det er en økende interesse for opplevelser innen natur, kultur og lokalmat, og landbruksbasert reiseliv kan på mange områder imøtekomme denne typen etterspørsel. I dette prosjektet har vi kartlagt en del momenter innen ...
  • Markedshager i Norge. Utfordringer og muligheter med småskala grønnsaksproduksjon for direktesalg 

   Milford, Anna Birgitte; Prestvik, Anne; Kårstad, Signe (NIBIO-rapport;7(153) 2021, Research report, 2021-09)
   Både i Norge og i mange andre industrialiserte land har det i de senere år vært økende omfang av markedshagedyrking, som, gitt en vid definisjon, kan beskrives som småskala grønnsaksdyrking for salg direkte til forbruker, ...
  • Meat Reduction by Force: The Case of “Meatless Monday” in the Norwegian Armed Forces 

   Milford, Anna Birgitte; Kildal, Charlotte L (Journal article; Peer reviewed, 2019-05-14)
   Despite the scientific evidence that more plants and less animal-based food is more sustainable, policy interventions to reduce meat consumption are scarce. However, campaigns for meat free days in school and office canteens ...
  • Motivasjon for økologisk kornproduksjon 

   Prestvik, Anne; Milford, Anna Birgitte (NILF-rapport;, Research report, 2015)
   Oppland fylke er foregangsfylke for økologisk kornproduksjon og skal bidra til å øke den økologiske kornproduksjonen i Norge. Som en del av dette arbeidet har vi i dette prosjektet hatt som formål å avdekke hvorfor ikke ...
  • Nudges to increase recycling and reduce waste 

   Milford, Anna Birgitte; Øvrum, Arnstein; Helgesen, Hilde (NILF Discussion Papers;, Research report, 2015)
  • Produksjon og omsetning av økologisk frukt, bær og grønnsaker gjennom alternative salgskanaler 

   Milford, Anna Birgitte; Prestvik, Anne; Kårstad, Signe (NIBIO Rapport;5(95) 2019, Research report, 2019-09-02)
   Det meste av norsk økologisk frukt og grønt selges gjennom de store butikkjedene, men mange produsenter selger også gjennom såkalte alternative salgskanaler som andelslandbruk, Bondens Marked, spesialbutikker og restauranter. ...
  • The plant protein trend in Norway - Market overview and future perspectives 

   Gonera, Antje; Milford, Anna Birgitte (Nofima rapportserie;, Research report, 2018)
   In a short period of time there has been a rapid increase in the market for Norwegian branded plant protein processed products, among which some are imported, others produced in Norway. Other countries have a much more ...
  • Tid for satsing på landbruk i Afrika 

   Aalerud, Ellen Henrikke; Milford, Anna Birgitte (NILF Notat;2011-13, Research report, 2011)
   Dette notatet drøfter behovet for forretningsmessige investeringer i jordbruket i Afrika sør for Sahara, og noen forutsetninger for at slike investeringer kan gi utviklingseffekt. Notatet presenterer noe av bakgrunnen for ...
  • Verdsetting av reguleringen av norsk plantehelse fra et miljømessig, økonomisk og sosialt perspektiv: Regulering og overvåking av import, plantevernmidler og mykotoksiner 

   Milford, Anna Birgitte; Børve, Jorunn; Hatteland, Bjørn Arild; Stenrød, Marianne; Veggeland, Frode; Veidal, Asbjørn; Brodal, Guro (NIBIO-rapport;7(75) 2021, Research report, 2021-04)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra prosjektet «Valuation of the Norwegian plant health regime from an environmental, economic and social perspective (PlantValue)», som ble finansiert av Forskningsrådet gjennom en ...