• Feltinstruks for jordsmonnkartlegging 

   Mjaavatten, Elling (Håndbok fra Skog og landskap;03/2007, Research report, 2007-01)
   Feltinstruksen inneholder retningslinjer, definisjoner og koder for jordsmonnkartlegginga ved Skog og landskap. Sammen med dokumentene ”Norsk Referansesystem for jordsmonn” og ”Seriedefinisjoner” utgjør den det skriftlige ...
  • Feltinstruks for jordsmonnkartlegging 2008 

   Fadnes, Kjetil Damsberg; Mjaavatten, Elling (Håndbok fra Skog og landskap;01/2008, Book, 2008-01)
   Feltinstruksen inneholder retningslinjer, definisjoner og koder for jordsmonnkartlegginga ved Skog og landskap. Sammen med dokumentene "Norsk Referansesystem for jordsmonn" og "Seriedefinisjoner" utgjør den det skriftlige ...
  • Kartlegging med felt-PC. Dokumentasjon av produksjonslinje for jordsmonnkartlegging med felt-PC 

   Mjaavatten, Elling (Håndbok fra Skog og landskap;02/2008, Others, 2008)
   Dette dokumentet skal tene som dokumentasjon av produksjonslinje for jordsmonnkartlegging med felt-PC, og omfatter forarbeid, feltarbeid og etterarbeid fram til ferdig base. Program og teknologi er i stadig utvikling, og ...
  • Markslag og jordsmonn på Haugehåtveit nedre, 833-97/10, i Tokke kommune, Telemark 

   Klakegg, Ove Mindor; Mjaavatten, Elling (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;12/07, Research report, 2007)
   Norsk Institutt for Skog og Landskap har etter oppdrag for Tove Bringsvær, Bø ajourført markslag og kartlagt jordsmonnet på dyrka mark på garden Haugehåtveit nedre i Tokke kommune. Jordsmonn og markslag er kartlagt etter ...
  • Verdiklasser for jordbruksareal - Verdiklasser basert på jordsmonnkart langs aksen E39 Bokn-Hope 

   Lågbu, Roar; Mjaavatten, Elling; Stav, Helene; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO-rapport;8(84) 2022, Research report, 2022-05)
   Rapporten beskriver resultatet av jordsmonnkartleggingen som er utført for utvalgte jordbruksområder i kommunene Bokn, Tysvær og Sveio. Resultatene fra denne kartleggingen er brukt for å framskaffe kartlaget Verdiklasser ...
  • Verdiklasser for jordbruksareal. Verdiklasser basert på jordsmonnkart langs aksen E39 Mandal-Lyngdal 

   Stav, Helene; Lågbu, Roar; Mjaavatten, Elling (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten beskriver resultatet av jordsmonnkartleggingen som er utført for utvalgte jordbruksområder i kommunene Lindesnes og Lyngdal. Resultatene fra denne kartleggingen er brukt for å framskaffe kartlaget Verdiklasser ...
  • Verdiklasser for jordbruksareal. Verdiklasser basert på jordsmonnkart langs aksene E39 Stord-Os, Ådland-Svegatjørn. 

   Svendgård-Stokke, Siri; Lågbu, Roar; Mjaavatten, Elling (NIBIO-rapport;7(27) 2021, Research report, 2021-03)
   Rapporten beskriver resultatet av jordsmonnkartleggingen som er utført for utvalgte jordbruksområder i kommunene Stord, Tysnes og Bjørnafjorden. Resultatene fra denne kartleggingen er brukt for å framskaffe kartlaget ...