• Helhetlig forvaltning av genetisk mangfold i husdyr,planter og skogtrær. Erfaringer fra utvalgte landskap. 

   Myking, Tor; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Svartedal, Nina; Nilsen, Linn Borgen (Research report, 2023)
   Dette er den norske oversettelsen av rapporten "Hotspots of genetic resources for animals, plants, and forests. GenRes Bridge project"
  • Nøkkeltall 2021 fra Norsk genressurssenter 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Nilsen, Linn Borgen; Frøiland, Christopher (NIBIO-rapport;8(93) 2022, Research report, 2022-05)
   Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter i Norge for 2021. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart.
  • Nøkkeltall 2022 fra Norsk genressurssenter 

   Nilsen, Linn Borgen; Holene, Anna Caroline; Spongsveen, Oda Otilie Holltrø; Frøiland, Christopher; Svartedal, Nina (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter i Norge for året 2022. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart.
  • The State of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture in Norway. Third national report to FAO 2014-2020 

   Nilsen, Linn Borgen (NIBIO Rapport 8(119) 2022;, Research report, 2022-09)
   Plant genetic resources form the biological basis for all plant-based agricultural production. In the genetic diversity lie opportunities to adjust, improve and adapt the crop production to current or future needs. In ...
  • Variasjon skaper variasjon – landskapets betydning for landskapets innhold 

   Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche; Nilsen, Linn Borgen; Myking, Tor (Journal article, 2023)
   Det er velkjent innen økologi at det er en sammenheng mellom variasjon i landskapet og det biologiske mangfoldet. Det er heller ingen hemmelighet at terreng er avgjørende for den geografiske fordelingen av ulike ...
  • Villeple på Jomfruland – en unik populasjon i nasjonal målestokk 

   Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Tollefsrud, Mari Mette; Nilsen, Linn Borgen (Journal article, 2022-11)
   Visste du at det finnes en viltvoksende art av eple i Norge? En av landets største populasjoner av villeple finnes på Jomfruland i Kragerø kommune. Villeple hybridiserer lett med hageeple, men på øya Jomfruland er det lite ...