• Aggressiv bladskimmel påvist i lisespringfrø — ”Flittig-Lise” 

   Toppe, Brita; Herrero, Maria-Luz; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;3(21) 2008, Research report, 2008)
   På seinsommaren 2008 vart bladskimmel for første gong påvist i lisespringfrø (Impatiens walleriana) i Noreg. Sjukdomen fører til misvekst, bladgulning, knopp- og bladfall. Store åtak er registrert i grøntanlegg og privathagar ...
  • Alvorleg sjukdom funnen på bøk 

   Talgø, Venche; Herrero, Maria; Brurberg, May Bente; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;7(1) 2012, Research report, 2012)
   I Bergen, Haugesund, Stavanger og Larvik har vi funne typiske Phytophthora-symptom på bøk (Fagus sylvatica). Ordet Phytophthora tyder planteøydeleggjar (phyto =plante, phthora=øydeleggjar) og skadeorganismar i denne slekta ...
  • Apple rootstocks may become infected by Neonectria ditissima during propagation 

   Børve, Jorunn; Kolltveit, Svein André; Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Journal article; Peer reviewed, 2018-07-18)
   Introduction and purpose: The ability of apple rootstocks to become infected by Neonectria ditissima, the cause of European canker, was studied over two years. Materials and methods: Rootstocks B9 and M9 with a size suitable ...
  • Armillaria spp. (honningsopp) 

   Talgø, Venche; Singh, Helen Myksvoll; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101Å) 2003, Research report, 2003)
   I Noreg er det registrert tre artar av honningsopp. Dei angrip mange treaktige planteartar, men dei er mest vanlege i skogsbestand av gran. I grøntanlegg er honningsopp ein vanleg skadegjerar på til dømes tujahekkar.
  • Beiting og stell av kristtorn gir friskare planter og betre utbyte 

   Talgø, Venche; Razzaghian, Jafar; Slørstad, Trude; Klemsdal, Sonja S.; Pundsnes, Terje; Stensvand, Arne (www.skogoglandskap.no;, Others, 2009)
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2012. Soppmidler 

   Stensvand, Arne; Eikemo, Håvard; Børve, Jorunn; Brodal, Guro; Ficke, Andrea; Elen, Oleif; Herrero, Maria; Dobson, Andrew; Le, Vinh; Razzaghian, Jafar; Abrahamsen, Unni (Bioforsk rapport;7(175) 2012, Research report, 2012-12-21)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av soppmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2012. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2014. Soppmidler 

   Brodal, Guro; Dobson, Andrew; Eikemo, Håvard; Ficke, Andrea; Herrero, Maria; Le, Vinh Hong; Razzaghian, Jafar; Stensvand, Arne; Abrahamsen, Unni; Børve, Jorunn (Bioforsk rapport;9(181) 2014, Research report, 2014-12-19)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av soppmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2014. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2015. Soppmidler 

   Eikemo, Håvard; Stensvand, Arne; Strømeng, Gunn; Nærstad, Ragnhild; Dobson, Andrew; Le, Vinh Hong; Ficke, Andrea; Aamot, Heidi; Brodal, Guro; Hofgaard, Ingjerd Skow; Abrahamsen, Unni (Research report, 2015)
  • Biologisk veiledningsprøving 2016 Soppmidler 

   Strømeng, Gunn Mari; Abrahamsen, Unni; Asalf, Belachew; Eikemo, Håvard; Ficke, Andrea; Le, Vinh Hong; Nordskog, Berit; Petterson, Martin; Stensvand, Arne; Talgø, Venche (NIBIO Rapport;2(155) 2016, Research report, 2017-01-17)
  • Biologisk veiledningsprøving 2017. Sopp- og skadedyrmidler 

   Abrahamsen, Unni; Asalf, Belachew; Ficke, Andrea; Le, Vinh Hong; Nordskog, Berit; Jaastad, Gunnhild; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Øverland, John Ingar (NIBIO RAPPORT;4(14) 2018, Research report, 2018-02-09)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i jordbær, bringebær, hvete, setteløk, gulrot og gran i skogplanteskoler. Det er også presentert et forsøk med skadedyrmidler mot ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2019. Sopp og skadedyrmidler 

   Eikemo, Håvard; Sundbye, Anette; Asalf, Belachew; Erdal, Magnhild Sekse; Ficke, Andrea; Jaastad, Gunnhild; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Talgø, Venche; Trandem, Nina; Fløistad, Inger (NIBIO Rapport;6(23) 2020, Research report, 2020-02)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i bygg, hvete, setteløk, gulrot og solbær. Det er også presentert et forsøk med skadedyrmidler mot kålmøll i kinakål. I tillegg er det ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2020. Sopp- og skadedyrmidler 

   Sundbye, Anette; Eikemo, Håvard; Asalf, Belachew; Børve, Jorunn; Ficke, Andrea; Hatteland, Bjørn Arild; Jaastad, Gunnhild; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Trandem, Nina (NIBIO-rapport;7(33) 2021, Research report, 2021-07)
   Det ble i 2020 utført forsøk mot soppsjukdommer i grønnsaker, potet, plomme, bringebær og korn. I potet ble det gjort forsøk mot tørråte, i plomme mot plommepung og i bringebær mot rust. I korn ble det testet nye ...
  • Bladfall i kristtorn (Ilex aquifolium) 

   Talgø, Venche; Henriksen, Birgitte; Sundbye, Anette; Pundsnes, Terje; Klemsdal, Sonja; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;1(1) 2006, Research report, 2006)
   Innan vintergrøne lauvtre er kristtorn den klart største klyppegrøntkulturen. Mykje kristtorn vert i dag tatt ut frå villbestand, særleg i Rogaland. Kristtornproduksjonen i dette fylket har ein årleg førstehandsverdi på ...
  • Botrytis cinerea (gråskimmel) 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne; Andersen, Morten N. (Grønn kunnskap e;7(101E) 2003, Research report, 2003)
  • Camarosporium sp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101N) 2003, Research report, 2003)
   Daude topp- og sideknoppar er eit stort problem på fjelledelgran i norske juletrefelt. Ein veit ikkje sikkert kva som er årsaka til knoppdaudinga, men soppen Camarosporium sp. er funnen på to lokalitetar i Rogaland. Frå ...
  • Chrysomyxa abietis (granrust) 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101O) 2003, Research report, 2003)
   Granrust angrip nye, mjuke nåler. Ved sterke angrep kan heile årsskota verta gule. Denne rustsoppen kan vera problematisk i juletrefelt. Angrepa aukar som regel til høgare over havet og lenger nord ein kjem.
  • Comparative Transcriptome Analysis Reveals Novel Candidate Resistance Genes Involved in Defence against Phytophthora cactorum in Strawberry 

   Gogoi, Anupam; Lysøe, Erik; Eikemo, Håvard; Stensvand, Arne; Davik, Jahn; Brurberg, May Bente (Peer reviewed; Journal article, 2023-06-29)
   Crown rot, caused by Phytophthora cactorum, is a devastating disease of strawberry. While most commercial octoploid strawberry cultivars (Fragaria × ananassa Duch) are generally susceptible, the diploid species Fragaria ...
  • Cryptocline taxicola 

   Talgø, Venche; Ørstad, Kari; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101D) 2003, Research report, 2003)
  • Cytospora sp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101P) 2003, Research report, 2003)
   Cytospora sp. er ein svak parasitt, men dersom til dømes frost eller insektangrep har såra plantevevet, kan denne soppen føra til daude nåler og kreftsår på ulike edelgranartar.
  • Didymascella thujina (tujasopp) 

   Talgø, Venche; Singh, Helen Myksvoll; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101K) 2003, Research report, 2003)
   Planteklinikken ved Planteforsk Plantevernet får av og til inn prøvar med tujasopp (Didymascella thujina). Siste rapporterte funn var i 2002 på ein hekk av kjempetuja (Thuja plicata ) i Hordaland. Tujasopp kan føra til at ...