• Analyse av tilgjengelige skogressurser på Helgeland i forhold til vern. Konsekvenser for virkestilgang og naturverdier 

   Astrup, Rasmus Andreas; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Nordbakken, Jørn-Frode; Vennesland, Birger (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;08/2009, Research report, 2009)
   Helgeland er i foreliggende rapport definert som kommunene Hattfjelldal, Grane, Vefsn, Bindal, Brønnøy, Hemnes og Rana. Det er 38 utredningsområder som skal vurderes for vern, hvilket tilsvarer 119 090 ha eller 7 % av ...
  • Demensomsorg på gård: Et samarbeid mellom landbruk og kommunal helsesektor Revidert utgave 

   Prestvik, Anne; Logstein, Britt; Pettersen, Ivar; Brobakk, Jostein Tapper; Farstad, Maja; Vennesland, Birger; Knutsen, Heidi (NIBIO rapport;6(127) 2020, Research report, 2020-10)
   This report is part of the research project called Farm-based day care services for people With dementia: quality development through interdisciplinary collaboration. We have studied farmers who are offering these services ...
  • Flaskehalser i det kommunale veinettet – økonomiske konsekvenser for tømmertransport i Sogn og Fjordane 

   Fjeld, Dag; Vennesland, Birger; Bjørkelo, Knut (NIBIO Rapport;5(97) 2019, Research report, 2019)
   Utredningens hovedmål har vært å kvantifisere de økonomiske konsekvensene av flaskehalser for tømmertransport i det kommunale veinettet i Sogn og Fjordane. Hovedmålet ble delt i to delmål. Det første delmålet var å vurdere ...
  • Mat og opplevingar i fjellet: Berekraftig bruk av lokale ressursar 

   Eiter, Sebastian; Bele, Bolette; Fjellstad, Wendy Jane; Flø, Bjørn Egil; Sickel, Hanne; Vennesland, Birger; Dramstad, Wenche (NIBIO Rapport 8(121) 2022;, Research report, 2022-09)
   Det er 69 fjellkommunar i Noreg og 29 tilliggjande fjellkommunar. Som fjellområde reknast areal som ligg over 700 m o.h. i Sør-Noreg og over 600 m o.h. i Trøndelag. Utmark dekker ein stor del av landarealet i Noreg, og ...
  • Prosjektrapport KlimaTre. Energiforbruk og kostnader - Skog og bioenergi 

   Vennesland, Birger; Hohle, Anders Møyner Eid; Kjøstelsen, Leif; Gobakken, Lone Ross (Rapport fra Skog og landskap;14/2013, Research report, 2013)
   KlimaTre er et prosjekt i BioNær, hvor Norges Skogeierforbund er prosjekteier og kontraktspartner med Norges forskningsråd. KlimaTre består av tre delprosjekter: DP1 KlimaVerdi. Dokumentere de skogbaserte verdikjedene i ...
  • Renessanse for nasjonal driftsteknisk kompetanse i Norge 

   Vennesland, Birger (Journal article, 2013)
   Høsten 2006 publiserte Norsk institutt for skog og landskap et kunnskapsgrunnlag omkring de faktorer som påvirker avvirkningsnivået nasjonalt. I denne rapporten ble det avdekket ulike behov for å styrke den driftstekniske ...
  • Sammenhengen mellom aktiv stølsdrift og øvrig næringsliv i Nordre Buskerud 

   Vennesland, Birger; Veidal, Asbjørn (NIBIO-rapport;7(91) 2021, Research report, 2021-05)
   I dette prosjektet har vi studert sammenhengen mellom aktive støler og øvrig næringsliv i Nordre Buskerud. Kommunene Nesbyen, Nore og Uvdal, Hemsedal, Hol, Gol og Ål inngår i regionen Nordre Buskerud. Vi setter søkelys på ...
  • Sau på inngjerda areal i Østfold 

   Vennesland, Birger; Asheim, Leif Jarle; Hegrenes, Agnar (NIBIO Rapport;5(79) 2019, Research report, 2019-06)
   Østfold er i ulvesonen, og en stor del av saueholdet er på arealer som er inngjerda med rovdyravvisende gjerder. Dette er ofte ravineområder som har betydelig landskapsverdi. Sau på inngjerda arealer hele sommeren medfører ...
  • Sau på inngjerda areal i Østfold 

   Hegrenes, Agnar; Stokstad, Grete; Asheim, Leif Jarle; Vennesland, Birger (NIBIO POP;5(6) 2019, Journal article, 2019-03)
   Hold av sau på innmarksbeite innenfor ulvesona kan være krevende. Likevel har sauetallet vært økende siste åra. Vi har snakket med sauebønder i Østfold om muligheter og utfordringer ved å drive med sau i fylket.
  • Skogressursene i Norge 2006. Muligheter og aktuelle strategier for økt avvirkning 

   Vennesland, Birger; Hobbelstad, Kåre; Bolkesjø, Torjus Folsland; Baardsen, Sjur; Lileng, Jørn; Rolstad, Jørund (Viten fra Skog og landskap;03/2006, Research report, 2006-10-05)
   I 2005 kom Stortinget med en anmodning til Regjeringen om å legge fram nasjonale strategier for økt avvirkning. Landbruks- og matdepartementet (LMD) signaliserte i budsjettforslaget for 2006 at de ville komme tilbake til ...
  • Skogsmaskinentreprenører 1/5 – Maskinvalg i skogsdrift 

   Belbo, Helmer; Vennesland, Birger; Skagestad, Eva (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2015)
   Gjennom vår kontakt med skogs-entreprenører får vi en del inntrykk av trender og utvikling i bransjen.
  • Skogsmaskinentreprenører 2/5 – Finansiering 

   Vennesland, Birger; Belbo, Helmer; Skagestad, Eva (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2015)
   Skogsentreprenører kan ha mye å hente på å være bevisst ved valg av finans-ieringsløsninger i egen bedrift. I dette faktaarket drøftes juridiske, praktiske og økonomiske forhold rundt leasing, banklån og andre faktorer som ...
  • Skogsmaskinentreprenører 3/5 – Ledelse 

   Skagestad, Eva; Vennesland, Birger; Nybakk, Erlend (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2015)
   Flere entreprenører i vår studie erkjener at de selv kan bli bedre når det gjelder ledelse og kommunikasjon. Men hva er god ledelse? Og hvordan bli en bedre leder? Vi vil trekke frem noen områder undersøkelsen viser at det ...
  • Skogsmaskinentreprenører 4/5 – Arbeidsmiljø og HMS 

   Skagestad, Eva; Vennesland, Birger (Journal article, 2015)
   I vår næring med mye alenearbeid, håndtering av store maskiner og farlige arbeidsoperasjoner, er arbeidsmiljø, risikovurdering og sikkerhet noe de fleste tar på alvor. Og det er jo nettopp dette som er helse, miljø og ...
  • Skogsmaskinentreprenører 5/5 – Budsjett 

   Skagestad, Eva; Vennesland, Birger (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2015)
   I en kartlegging blant 50 av 250 kjente skogsmaskinentreprenører i 2011 fant Skogkurs at bare 1 av 5 bedrifter opererte med budsjetter. Omtrent samme andel fikk vi bekreftet i en dybdeundersøkelse i 2013. Dette betyr ikke ...
  • Two decades of forest-related legislation changes in European countries analysed from a property rights perspective 

   Nichiforel, Liviu; Deuffic, Philippe; Thorsen, Bo Jellesmark; Weiss, Gerhard; Hujala, Teppo; Keary, Kevin; Lawrence, Anna; Avdibegović, Mersudin; Dobsinska, Zuzana; Feliciano, Diana; Górriz-Mifsud, Elena; Hoogstra-Klein, Marjanke; Hrib, Michal; Jarsky, Vilem; Jodłowski, Krzysztof; Lukmine, Diana; Malovrh, Špela Pezdevšek; Nedeljković, Jelena; Nonić, Dragan; Ostoić, Silvija Krajter; Pukall, Klaus; Rondeux, Jacques; Samara, Theano; Sarvašová, Zuzana; Scriban, Ramona Elena; Šilingienė, Rita; Sinko, Milan; Stojanovska, Makedonka; Stojanovski, Vladimir; Stoyanov, Todor; Teder, Meelis; Vennesland, Birger; Wilhelmsson, Erik; Wilkes-Allemann, Jerylee; Živojinović, Ivana; Bouriaud, Laura (Peer reviewed; Journal article, 2020-03-25)
   In the last two decades, attention on forests and ownership rights has increased in different domains of international policy, particularly in relation to achieving the global sustainable development goals. This paper looks ...
  • Utegris samanlikna med innegris. Investeringsbehov og dekningsbidrag 

   Hegrenes, Agnar; Vennesland, Birger (NIBIO-rapport;6(158) 2020, Research report, 2020-12)
   Formålet med dette prosjektet var å samanlikne investeringsbehov og dekningsbidrag (DB) ved utedrift og konvensjonell innedrift, begge med kombinert produksjon. Samanlikningane er baserte på kalkylar. Investeringsbehov er ...
  • Utmarksressurser og inntektsmuligheter 

   Vennesland, Birger; Lunnan, Anders (Glimt fra skogforskningen;6-2003, Others, 2003)