• Forsiktige forskere, engasjerte journalister 

      Dalen, Lars Sandved (Peer reviewed; Journal article, 2020-12-05)
      Enkeltforskere har snakket om sammenhengen mellom CO₂-utslipp og klimaoppvarming i 150 år. Fra 1950-tallet økte interessen for fenomenet. I hvilken grad var denne innsikten en del av offentlig norsk debatt, og hvordan ble ...