Instituttet forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Velkommen til våre nettsider på www.nibio.no.

Sub-communities within this community

 • Andre utgivelser [202]

  Brosjyrer, informasjonshefter og annet trykt materiale som ikke ingår i NIBIOs publikasjonsserier.
 • Budsjettnemnda for jordbruket [88]

  Publikasjoner utgitt av Budsjettnemnda for jordbruket
 • Historiske publikasjoner [5560]

  Publikasjoner fra serier utgitt av NIBIOs foregående institutter, blant annet Skog og landskap, NILF og Bioforsk.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Status for rasene omfattet av «Produksjonstilskudd for bevaringsverdige husdyrraser» 2019 

  Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline (NIBIO Rapport;6(55) 2020, Research report, 2020-03)
  Rapporten gir status for husdyrrasene som er med i Produksjonstilskudd for bevaringsverdige husdyrraser. Rapporten trekker fram aktuelle problemstillinger for utviklingen av disse rasene. Alle de aktuelle rasene viser en ...
 • Building an integrated model that spans all aspects of ecosystem services 

  Bell, Graeme; Dramstad, Wenche; Opsahl, Lars Aksel; Fjellstad, Wendy Jane (NIBIO Rapport;6(54) 2020, Research report, 2020-03)
  Denne rapporten beskriver utviklingen av en ny metode og en digital kartløsning for å visualisere ulike økosystemtjenester på nasjonal skala i Norge.
 • Biologisk veiledningsprøving 2019. Sopp og skadedyrmidler 

  Eikemo, Håvard; Sundbye, Anette; Asalf, Belachew; Erdal, Magnhild Sekse; Ficke, Andrea; Jaastad, Gunnhild; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Talgø, Venche; Trandem, Nina; Fløistad, Inger (NIBIO Rapport;6(23) 2020, Research report, 2020-02)
  I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i bygg, hvete, setteløk, gulrot og solbær. Det er også presentert et forsøk med skadedyrmidler mot kålmøll i kinakål. I tillegg er det ...
 • Antiresistensstrategi: Skadedyr i jordbær på friland 

  Fajardo, Marta Bosque; Johansen, Nina S; Trandem, Nina; Henriksen, Jan Karstein (Journal article, 2020)
  Alle skadedyr kan utvikle resistens mot kjemiske midler dersom det sprøytes for ensidig og ofte. Dette temaarket gir informasjon om hvordan risikoen for resistens kan reduseres hos jordbærsnutebille, veksthusspinnmidd og ...
 • Skjøtselsplan for slåttemarka på Gunnesstra, Raje, Kongsberg kommune. Oppfølging av utvalgt naturtype artsrik slåttemark 

  Svalheim, Ellen (NIBIO Rapport;6(41) 2020, Research report, 2020-03)
  Slåttemark er en trua naturtype og har status kristisk trua, CR, på norsk rødliste for naturtyper. I 2009 utforma Miljødirektoratet en egen handlisplan for naturtypen, og i 2011 fikk den status som Utvalgt naturtype, UN. ...
 • A novel governance framework for GMO : a tiered, more flexible regulation for GMOs would help to stimulate innovation and public debate 

  Bratlie, Sigrid; Halvorsen, Kristin; Myskja, Bjørn Kåre; Mellegård, Hilde; Bjorvatn, Cathrine; Frost, Petter; Heiene, Gunnar Harald; Hofmann, Bjørn Morten; Holst-Jensen, Arne; Holst-Larsen, Torolf; Malnes, Raino Sverre; Paus, Benedicte; Sandvig, Bente; Sjøli, Sonja Irene; Skarstein, Birgit; Thorseth, May Britt; Vagstad, Nils; Våge, Dag Inge; Borge, Ole Johan (Others, 2019)
 • Chemometric Characterization of Strawberries and Blueberries according to Their Phenolic Profile: Combined Effect of Cultivar and Cultivation System 

  Akšic, Milica Fotiric; Zagorac, Dragana Dabic; Sredojevic, Milica; Milivojevic, Jasminka; Gasic, Uros; Meland, Mekjell; Natic, Maja (Peer reviewed; Journal article, 2019-11-26)
  Chemical characterizations of leaves and fruits that were obtained from organically and integrally produced strawberries (′Favette′, ′Alba′, and ′Clery′) and blueberries (′Bluecrop′, ′Duke′, and ′Nui′) from western Serbia ...
 • Solid biofuels from forest – fuel specification and quality assurance - Inherent properties of Norway spruce biomass in some geographical locations in South Norway 

  Dibdiakova, Janka; Gjølsjø, Simen; Wang, Liang (Research report, 2013)
  Biomass from forestry sector is able to provide an important contribution to meet the government’s targets for increasing bioenergy use. Traditionally it has been stem wood which is used as raw material for energy. For a ...
 • European mushroom assemblages are darker in cold climates 

  Krah, Franz-Sebastian; Büntgen, Ulf; Schaefer, Hanno; Müller, Jörg; Andrew, Carrie; Boddy, Lynne; Diez, Jeffrey; Egli, Simon; Freckleton, Robert; Gange, Alan C.; Halvorsen, Rune; Heegaard, Einar; Heideroth, Antje; Heibl, Christoph; Heilmann-Clausen, Jacob; Høiland, Klaus; Kar, Ritwika; Kauserud, Håvard; Kirk, Paul M.; Kuyper, Thomas W.; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Nordén, Jenni; Papastefanou, Phillip; Senn-Irlet, Beatrice; Bässler, Claus (Peer reviewed; Journal article, 2019-10-10)
  Thermal melanism theory states that dark-colored ectotherm organisms are at an advantage at low temperature due to increased warming. This theory is generally supported for ectotherm animals, however, the function of colors ...
 • Structure from motion photogrammetry in forestry: a Review 

  Iglhaut, Jakob; Cabo, Carlos; Puliti, Stefano; Piermattei, Livia; O’Connor, James; Rosette, Jacqueline (Peer reviewed; Journal article, 2019-07-16)
  Purpose of Review The adoption of Structure from Motion photogrammetry (SfM) is transforming the acquisition of three-dimensional (3D) remote sensing (RS) data in forestry. SfM photogrammetry enables surveys with little ...
 • Future suitability of habitat in a migratory ungulate under climate change 

  Rivrud, Inger Maren; Meisingset, Erling L.; Loe, Leif Egil; Mysterud, Atle (Peer reviewed; Journal article, 2019-03-20)
  With climate change, the effect of global warming on snow cover is expected to cause range expansion and enhance habitat suitability for species at their northern distribution limits. However, how this depends on landscape ...
 • Industrial storage of root vegetables: Energy and quality aspects of existing cold-storages 

  Indergård, Erlend; Thomsen, Mette Goul; Heltoft, Pia; Asalf, Belachew; Nordskog, Berit; Widell, Kristina Norne; Nordtvedt, Tom Ståle; Tajet, Torgeir; Larsen, Hanne (Chapter, 2019)
  After harvesting, the Norwegian root vegetables are normally stored at refrigerated temperatures for 5 to 7 months. During this period, up to 30% of the products are lost. The goal is to reduce the diseases, the product ...
 • A two-step wood protection process using alternative wood protection agents in combination with an oil treatment 

  Liibert, Laura; Treu, Andreas; Meier, Pille (Chapter, 2011)
  In this study, natural polymers were tested as possible alternatives for conventional wood preservative in a two-step process. Scots pine sapwood blocks were impregnated with chitosan, tannin, propiconazole and Wolmanit ...
 • Autumn growth of three perennial weeds at high latitude benefits from climate change 

  Tørresen, Kirsten; Fykse, Haldor; Rafoss, Trond; Gerowitt, Bärbel (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  In autumn, agricultural perennial weeds prepare for winter and can store reserves into creeping roots or rhizomes. Little is known about influence of climate change in this period. We tested the effect of simulated climate ...
 • Toleranse mot vannmettet jord i vårhvete 

  Sundgren, Tove Kristina; Uhlen, Anne Kjersti; Waalen, Wendy; Lillemo, Morten (Bioforsk FOKUS;, Chapter, 2015)
  Klimaendringer i Norden vil blant annet føre til økte nedbørsmengder. I Norge beregnes den gjennomsnittlige økningen å bli 5-30 % mot slutten av århundret, og det er hovedsakelig om høst, vinter og vår vi vil oppleve mer ...
 • Skadeomfang fra beiting av rein på innmark 

  Thorvaldsen, Pål; Hansen, Inger; Sturite, Ievina (NIBIO-Rapport;6(43) 2020, Research report, 2020-03)
  Beiting av tamrein på dyrka mark kan forårsake store konflikter mellom landbruksnæring og reindriftsnæring. Som følge av årlige konflikter med rein på vinterbeite på Helgelandskysten, ble det gjennomført et forprosjekt i ...
 • Sjukdomar på tre i Oslo 

  Talgø, Venche; Perminow, Juliana Irina Spies; Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente (NIBIO-Rapport;5(78) 2019, Research report, 2019)
  Rapporten omhandlar funn av plantepatogene mikroorganismar (Phytophthora, sopp og bakteriar) i jord, vatn og/eller i plantevev frå infiserte tre ved fleire lokalitetar i Oslo. Dei mest alvorlege skadane skuldast ...
 • Haganestranda, Jomfruland, Kragerø kommune. Revidert skjøtselsplan for et større, kulturavhengig sandstrand og strandengkompleks. 

  Svalheim, Ellen (NIBIO_Rapport;6(35) 2020, Research report, 2020-03)
  Øya Jomfruland ligger ytterst i skjærgården i Kragerø kommune. På øyas vestside, inn mot Jomfrulandsrenna ligger langstrakte sandstrender, strandsumper og strandenger. Rett sør for Tårnbrygga ble det i 2012 avgrensa en ...
 • Kulturlandskapsverdier i Vegaøyan verdensarv – landskapsendringer relatert til historisk og dagens bruk 

  Bär, Annette (NIBIO-POP;6(11) 2020, Journal article, 2020-03)
  Vegaøyan fikk verdensarvstatus i 2004 basert på kulturlandskapsverdier og ærfugltradisjon. På den tiden var kulturlandskapet preget av gjengroing som følge av fraflytting og brakklegging. Naturverdiene i ekstensivt drevet ...

View more