Instituttet forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Velkommen til våre nettsider på www.nibio.no.

Sub-communities within this community

 • Andre utgivelser [227]

  Brosjyrer, informasjonshefter og annet trykt materiale som ikke ingår i NIBIOs publikasjonsserier.
 • Budsjettnemnda for jordbruket [99]

  Publikasjoner utgitt av Budsjettnemnda for jordbruket
 • Historiske publikasjoner [5928]

  Publikasjoner fra serier utgitt av NIBIOs foregående institutter, blant annet Skog og landskap, NILF og Bioforsk.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Frequent export of pig slurry for outside storage reduced methane but not ammonia emissions in cold and warm seasons 

  Ma, Chun; Guldberg, Lise Bonne; Hansen, Michael Jørgen; Feng, Lu; Petersen, Søren O. (Peer reviewed; Journal article, 2023-07-15)
  Manure management is a significant source of methane (CH4) and ammonia (NH3), and there is an urgent need for strategies to reduce these emissions. More frequent export of manure for outside storage can lower gaseous ...
 • Økonomien i jordbruket på Vestlandet 2022. Trendar og utvikling 2013-2022 - Tabellsamling 2018-2022 

  Klimek, Patrycja; Haukås, Torbjørn (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i fylka Vestland og Møre og Romsdal vert presentert. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå ...
 • Fluvisol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Fluvisol kjennetegnes av at det er ungt, selvdrenert jordsmonn som er dannet i materiale avsatt i elver og bekker. Innenfor gruppa er det stor variasjon i jordegenskapene.
 • Cambisol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Cambisol er selvdrenert jordsmonn med utviklet jordstruktur. Arealer med Cambisol er stort sett lettdrevne jordbruksarealer.
 • Arenosol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Arenosol er en selvdrenert jord med høyt sandinnhold. Jorda har liten evne til å lagre vann og lavt til moderat høyt innhold av organisk materiale. Arealer med Arenosol er tidlig klare for jordarbeiding om våren.
 • Folks oppfatninger rundt jordbrukslandskapet: Om mulig bruk av data fra Norsk Monitor i 3Q-overvåkingsprogrammet 

  Bayr, Ulrike; Eiter, Sebastian (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  3Q-programmet har overvåket kontinuitet og endringer i arealbruk, kulturminner, biologisk mangfold og tilgjengelighet i jordbrukets kulturlandskap siden 1998. Siden 2019 har NIBIO abonnert på Norsk Monitor (NM), en omfattende, ...
 • Histosol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Histosol er organisk jordsmonn, eller myrjord, og kjennetegnes av periodevis vannmetting. Det er denne jorda som har størst karbonlager. For vellykket plantedyrking er det behov for velfungerende dreneringstiltak.
 • Anthrosol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Anthrosol er en gammel kulturjord. Jorda er selvdrenert og har et tykt matjordlag og en godt utviklet jordstruktur, dannet gjennom dyrking over lang tid. Dette er ei jord med svært gode betingelser for plantedyrking.
 • Gleysol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Gleysol kjennetegnes av en gråblå basisfarge på jordsmonnet, som skyldes periodevis metning av grunnvann. For å kunne gi gode avlinger må dreneringstiltak være velfungerende.
 • Luvisol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Luvisol er selvdrenert og leirholdig jordsmonn, der leirinnholdet øker med dybden på grunn av leirnedvasking. Dette er ei jord som er svært godt egnet for plantedyrking.
 • Stagnosol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Stagnosol er jordsmonn som er periodevis vannmettet av overflatevann. Arealer med denne jorda er ofte svært produktive, men det er behov for velfungerende dreneringssystemer.
 • Phaeozem 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Phaeozem er selvdrenert jordsmonn med mørkt matjordlag som er utviklet fra næringsrikt opphavsmateriale. Denne jorda er i all hovedsak svært godt egnet for plantedyrking.
 • Leptosol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Leptosol er jordsmonn som er svært grunnt eller som har et svært høyt innhold av grus eller stein. På slik jord er det ofte begrenset hvilke planter som kan dyrkes.
 • Umbrisol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Umbrisol er selvdrenert jordsmonn med over seks prosent organisk materiale i overflatesjiktet. Jorda er utviklet fra næringsfattig opphavsmateriale.
 • Podzol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Podzol er jordsmonn med rustrødt til svartfarget utfellingssjikt og næringsfattig opphavsmateriale. Jordgruppa er svært heterogen med hensyn til egenskaper.
 • Planosol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Planosol er jordsmonn som er periodevis vannmettet og har en brå økning i leirinnhold innen en meters dybde. Jorda er svært produktiv under forutsetning av at det er velfungerende dreneringstiltak.
 • Technosol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Technosol er jordsmonn som består av fyllmasser, og kjennetegnes dermed av menneskelig påvirkning. Dette er en vært heterogen jordgruppe.
 • Regosol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Regosol er selvdrenert jordsmonn uten jordsmonnutvikling. Utover disse fellestrekkene er dette en svært heterogen jordgruppe med ulike betingelser for plantedyrking.
 • Utredning av tilstanden for fiskebestanden i Mårelva. Undersøkelser og anbefalinger. 

  Pettersen, Ruben Alexander (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Fairly little is known about the river-stationary fish stocks within the Mauken-Blåtind shooting and practice fields area. The military have used the area since the mid-50s. The study shows that the in-digenous trout ...
 • DNA-overvåkning av brunbjørn i Karasjok 2023 ved bruk av hårfeller 

  Fløystad, Ida; Aspholm, Paul Eric; Anti, Per John Aslaksen; Olsen, Jan Helmer; Gaup, Mahtte Ailu Utsi; Søvik, Ingrid Helle; Hansen, Ane-Sofie; Kniha, David; Hagen, Snorre; Eiken, Hans Geir (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  kommune (Finnmark fylke) i løpet av 2 måneder fra juni til august i 2023. Det ble brukt et 5 x 5 km rutesystem med én hårfelle i hver rute, og der hårfellen ble flyttet etter én måned til en annen lokalitet i samme rute. ...

View more