Instituttet forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Velkommen til våre nettsider på www.nibio.no.

Sub-communities within this community

  • Andre utgivelser [213]

    Brosjyrer, informasjonshefter og annet trykt materiale som ikke ingår i NIBIOs publikasjonsserier.
  • Budsjettnemnda for jordbruket [90]

    Publikasjoner utgitt av Budsjettnemnda for jordbruket
  • Historiske publikasjoner [5755]

    Publikasjoner fra serier utgitt av NIBIOs foregående institutter, blant annet Skog og landskap, NILF og Bioforsk.

Collections in this community

Recent Submissions

View more