Instituttet forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Velkommen til våre nettsider på www.nibio.no.

Sub-archives within this community

 • Andre utgivelser [196]

  Brosjyrer, informasjonshefter og annet trykt materiale som ikke ingår i NIBIOs publikasjonsserier.
 • Budsjettnemnda for jordbruket [85]

  Publikasjoner utgitt av Budsjettnemnda for jordbruket
 • Historiske publikasjoner [5535]

  Publikasjoner fra serier utgitt av NIBIOs foregående institutter, blant annet Skog og landskap, NILF og Bioforsk.

Collections

Recent Submissions

 • Kuldetolerante grønnsaker kan bidra til landbruksproduksjon over hele landet og gi økt verdiskapning. 

  Skar, Siv; Hykkerud, Anne Linn; Helgesen, Hilde (NIBIO Rapport;5 (61) 2019, Research report, 2019-07)
  Kuldetolerante grønnsaker er planter som har utviklet beskyttelse av vekstpunktet mot kulde og frost. Selv med noen frostnetter er, fortsetter disse plantene å vokse når temperatur og lys om dagen, tillater det. Det gir ...
 • Valorization of Tomato Surplus and Waste Fractions: A Case Study Using Norway, Belgium, Poland, and Turkey as Examples 

  Løvdal, Trond; van Droogenbroeck, Bart; Eroglu, Evren Caglar; Kaniszewski, Stanislaw; Agati, Giovanni; Verheul, Michel; Skipnes, Dagbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2019-06-27)
  There is a large potential in Europe for valorization in the vegetable food supply chain. For example, there is occasionally overproduction of tomatoes for fresh consumption, and a fraction of the production is unsuited ...
 • Deforestation and Forest Degradation as an Environmental Behavior: Unpacking Realities Shaping Community Actions 

  Duguma, Lalisa A.; Atela, Joanes; Minang, Peter A.; Ayana, Alemayehu N.; Gizachew, Belachew; Nzyoka, Judith M.; Bernard, Florence (Journal article; Peer reviewed, 2019-01-29)
  Deforestation and forest degradation (D&D) in the tropics have continued unabated and are posing serious threats to forests and the livelihoods of those who depend on forests and forest resources. Smallholder farmers are ...
 • Implementation of Mitigation Measures to Reduce Phosphorus Losses: The Vestre Vansjø Pilot Catchment 

  Bechmann, Marianne; Greipsland, Inga; Øgaard, Anne Falk (Journal article; Peer reviewed, 2019-01-08)
  Diffuse phosphorus loss from agricultural fields is an important contributor to the eutrophication of waterbodies. The objective of this study was to evaluate a pilot project for the implementation of mitigation measures ...
 • Balancing public goods in agriculture through safe minimum standards 

  Bullock, David S.; Mittenzwei, Klaus; Wangsness, Paal Brevik (Journal article; Peer reviewed, 2016-08-05)
  We develop a general framework in which public goods are conflicting (complementary) if an increase in the provision of one public good raises (lowers) the marginal cost of providing another public good. The framework is ...
 • On-site treated wastewater disposal systems – The role of stratified filter medias for reducing the risk of pollution 

  Eregno, Fasil; Heistad, Arve (Journal article; Peer reviewed, 2019-01-17)
  The transmission of pathogens from partially or fully treated wastewater to different water sources are a pervasive risk to public health. To reduce the risk, the integration of source separation, on-site greywater treatment ...
 • An automatic pre-processing method to detect and reject signal artifacts from full-shift field-work sEMG recordings of bilateral trapezius activity 

  Østensvik, Tove Maria; Belbo, Helmer; Veiersted, Kaj Bo (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  Bipolar surface EMG (sEMG) signals of the trapezius muscles bilaterally were recorded continuously with a frequency of 800 Hz during full-shift field-work by a four-channel portable data logger. After recordings of 60 ...
 • Half a degree and rapid socioeconomic development matter for heatwave risk 

  Russo, Simone; Sillmann, Jana; Sippel, Sebastian; Barcikowska, Monika J.; Ghisetti, Claudia; Smid, Marek; O'Neill, Brian (Journal article; Peer reviewed, 2019-01-11)
  While every society can be exposed to heatwaves, some people suffer far less harm and recover more quickly than others from their occurrence. Here we project indicators of global heatwave risk associated with global warming ...
 • Auxin-Induced Plasma Membrane Depolarization Is Regulated by Auxin Transport and Not by AUXIN BINDING PROTEIN1 

  Paponov, Ivan; Dindas, Julian; Król, Elżbieta; Friz, Tatyana; Budnyk, Vadym; Teale, William; Paponov, Martina; Hendrich, Rainer; Palme, Klaus (Journal article; Peer reviewed, 2019-01-17)
  Auxin is a molecule, which controls many aspects of plant development through both transcriptional and non-transcriptional signaling responses. AUXIN BINDING PROTEIN1 (ABP1) is a putative receptor for rapid non-transcriptional ...
 • Vestlandsk fjordfe i grasfôra kjøttproduksjon 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Delaveris, Kleopatra; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Angeloff, Michael (Journal article, 2019)
  Vestlandsk fjordfe er en av de mest populære evaringsverdige storferasene1. Rasen har økt fra ca 50 kyr rundt 1990 til over 800 kyr i 2019. Det er stor etterspørsel etter informasjon om produksjon på denne rasen fra bønder, ...
 • Knowledge for life 

  Pedersen, Ragnar (Others, 2016)
  NIBIO is to contribute to food security and safety, sustainable resource management, innovation and value creation through research and knowledge production within food, forestry and other biobased industries. NIBIO is ...
 • Vannovervåking i Morsa 2018. Innsjøer, elver og bekker, november 2017 ‐ oktober 2018 

  Skarbøvik, Eva; Haande, Sigrid; Bechmann, Marianne; Skjelbred, Birger (NIBIO Rapport;5(30) 2019, Research report, 2019-02)
  Rapporten gir resultater fra overvåking av bekker, elver og innsjøer i Vannområde Morsa i perioden 1. november 2017 – 31. oktober 2018. Resultatene inkluderer oversikt over konsentrasjoner av næringsstoffer og suspendert ...
 • Kartlegging av liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) 2018 

  Trandem, Nina; Brurberg, May Bente; Fajardo, Marta Bosque; Eklo, Toril (NIBIO Rapport;5(44) 2019, Research report, 2019-04)
  Liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) er den viktigste virusvektoren i jordbær på verdensbasis. Denne bladlusa er regulert som karanteneskadegjører og er forbudt å introdusere og spre i Norge. Den er aldri tidligere ...
 • Nøkkeltall om bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter 2018 

  Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Rasmussen, Morten (NIBIO Rapport;5(86) 2019, Research report, 2019-07)
  Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart. For de bevaringsverdige husdyrrasene ...
 • Vestlandsk fjordfe i grasfôra kjøttproduksjon 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Dalaveris, Kleopatra; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Angeloff, Michael (NIBIO POP;5(17) 2019, Journal article, 2019-06)
  Vestlandsk fjordfe er en av de mest populære bevaringsverdige storferasene1. Rasen har økt fra ca 50 kyr rundt 1990 til over 800 kyr i 2019. Det er stor etterspørsel etter informasjon om produksjon på denne rasen fra bønder, ...
 • Vestlandsk fjordfe i grasfôra kjøttproduksjon 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Delaveris, Kleopatra; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Angeloff, Michael (NIBIO POP;5(19) 2019, Journal article, 2019-06)
  Vestlandsk fjordfe er en av de mest populære evaringsverdige storferasene1. Rasen har økt fra ca 50 kyr rundt 1990 til over 800 kyr i 2019. Det er stor etterspørsel etter informasjon om produksjon på denne rasen fra bønder, ...
 • Vestlandsk fjordfe i grasfôra kjøttproduksjon 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Dalaveris, Kleopatra; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Angeloff, Michael (Journal article, 2019-06)
  Vestlandsk fjordfe er en av de mest populære bevaringsverdige storferasene1. Rasen har økt fra ca 50 kyr rundt 1990 til over 800 kyr i 2019. Det er stor etterspørsel etter informasjon om produksjon på denne rasen fra bønder, ...
 • Lahaug skytebane Konsekvenser for naturmangfold Oppdatert utgave 

  Krog, Ola Wergeland; Borch, Håkon (NIBIO Rapport;5(68) 2019, Research report, 2019-05)
  Denne utredningen tar for seg konsekvensene for naturmangfoldet ved anlegg av en slqrtebane på Lahaug i Skedsmo kommune. Konsekvensutredningen er metodisk basert på offentlige veiledere. Planområdet ligger på østsiden av ...
 • Rapport for OK program Xylella fastidiosa. Sesong 2018. 

  Perminow, Juliana; Brurberg, May Bente; Akselsen, Inger-Lise; Wiig Hanssen, Vilde (NIBIO Rapport;5(29) 2019, Research report, 2019-02)
  Xylella fastidiosa er en planteskadegjører som kan forårsake visnesyke i mange planteslag, bl.a. prunus og en lang rekke løvtrær og grøntanleggsplanter. Denne alvorlige planteskadegjøreren er aldri funnet i Norge, men er ...
 • Kartlegging av Xanthomonas fragariae i jordbær. Sesong 2018 

  Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Wiig Hanssen, Vilde (NIBIO Rapport;5(31) 2019, Research report, 2019-02)
  Bakterien Xanthomonas fragariae kan gjøre stor skade på jordbærplanter. Den ødelegger bladene, og kan i tillegg gi stygge, skjemmende flekker på begerbladene slik at kvaliteten på bærene blir dårlig. Sykdommen har før denne ...

View more