Recent Submissions

 • Assessment of Climate Change Impacts in the North Adriatic Coastal Area. Part II: Consequences for Coastal Erosion Impacts at the Regional Scale 

  Gallina, Valentina; Torresan, Silvia; Zabeo, Alex; Rizzi, Jonathan; Carniel, Sandro; Sclavo, Mauro; Pizzol, Lisa; Marcomini, Antonio; Critto, Andrea (Journal article; Peer reviewed, 2019-06-21)
  Coastal erosion is an issue of major concern for coastal managers and is expected to increase in magnitude and severity due to global climate change. This paper analyzes the potential consequences of climate change on ...
 • Tap av jordbruksareal i Norge. En fotodokumentasjon med refleksjoner om årsaker, virkninger og mottiltak 

  Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian; Kildahl, Kjersti (NIBIO Bok;5(7) 2019, Book, 2019)
  [Forord] Gjennom det nasjonale programmet for systematisk overvåking av jordbrukets kulturlandskap, 3Q, dokumenterer NIBIO hvordan jordbrukslandskapet endres. Et av målene med å overvåke tilstand og endringer i jordbrukslandskapet ...
 • Bruk av satellittdata i overvåking av KULA-områder 

  Wallin, Hanne Gro; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche; Gjertsen, Arnt Kristian; Taff, Gregory; Bayr, Ulrike (NIBIO Rapport;5(94) 2019, Research report, 2019-09)
  Riksantikvaren utarbeider et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i samarbeide med fylkeskommunene og Sametinget. Målet er at dette skal bli et verktøy for kommunene slik at de bedre kan ...
 • Produksjon og omsetning av økologisk frukt, bær og grønnsaker gjennom alternative salgskanaler 

  Milford, Anna Birgitte; Prestvik, Anne; Kårstad, Signe (NIBIO Rapport;5(95) 2019, Research report, 2019-09-02)
  Det meste av norsk økologisk frukt og grønt selges gjennom de store butikkjedene, men mange produsenter selger også gjennom såkalte alternative salgskanaler som andelslandbruk, Bondens Marked, spesialbutikker og restauranter. ...
 • Verdiklasser for jordbruksareal. E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset 

  Svendgård-Stokke, Siri; Lågbu, Roar (NIBIO Rapport;5(91) 2019, Research report, 2019-08-30)
  Rapporten beskriver resultatet av jordsmonnkartlegginga som er utført for utvalgte jordbruksområder i Bergen kommune. Resultatene fra denne kartlegginga er brukt for å framskaffe kartlaget Verdiklasser basert på jordsmonnkart. ...
 • Long-term monitoring of protected Cultural Heritage Environments in Norway: Development of methods and first-time application 

  Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy Jane; Puschmann, Oskar; Krøgli, Svein Olav (Journal article; Peer reviewed, 2019-04-27)
  Norway has a political goal to minimize the loss of cultural heritage due to removal, destruction or decay. On behalf of the national Directorate for Cultural Heritage, we have developed methods to monitor Cultural Heritage ...
 • Experiences from a National Landscape Monitoring Programme: Maintaining Continuity Whilst Meeting Changing Demands and Opportunities 

  Stokstad, Grete; Fjellstad, Wendy Jane (Journal article; Peer reviewed, 2019-04-30)
  Over the past few decades, there has been increasing interest in recording landscape change. Monitoring programmes have been established to measure the scope, direction and rate of change, and assess the consequences of ...
 • Plantevernmidler i grunnvann og verktøy for tiltak. Rapport fra et prosjekt finansiert av Landbruksdirektoratets Klima- og miljøprogram 

  Eklo, Ole Martin; Kværner, Jens; Solbakken, Eivind; Lågbu, Roar; Odenmarck, Sven R.; Bolli, Randi; Almvik, Marit; Solberg, Ivar (NIBIO Rapport;5(92) 2019, Research report, 2019)
  Prosjektets overordna mål har vært å bidra til bærekraftig potet- og kornproduksjon ved å redusere forurensningen av plantevernmidler i grunnvann i sårbare områder. Prosjektet har undersøkt status i 2015/2016 for pesticid ...
 • Melding om årsveksten 

  Hjukse, Oddmund (NIBIO Rapport;5(87) 2019, Research report, 2019-07)
  I 2018 var det tørkesommer i Sør-Norge, mens Nord-Norge opplevde en sommer med tilnærmet normale forhold for planteveksten. Vekstsesongen kom i gang seinere enn vanlig på grunn av en kald og sein vår over hele landet. ...
 • Vestlandsk fjordfe i grasfôra kjøttproduksjon. 3. Holdvurdering gjennom året 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Delaveris, Kleopatra; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Angeloff, Michael (NIBIO POP;5(20) 2019, Journal article, 2019)
  Vestlandsk fjordfe er en av de mest populære evaringsverdige storferasene1. Rasen har økt fra ca 50 kyr rundt 1990 til over 800 kyr i 2019. Det er stor etterspørsel etter informasjon om produksjon på denne rasen fra bønder, ...
 • Nøkkeltall om bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter 2018 

  Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Rasmussen, Morten (NIBIO Rapport;5(86) 2019, Research report, 2019-07)
  Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart. For de bevaringsverdige husdyrrasene ...
 • Vestlandsk fjordfe i grasfôra kjøttproduksjon 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Dalaveris, Kleopatra; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Angeloff, Michael (Journal article, 2019-06)
  Vestlandsk fjordfe er en av de mest populære bevaringsverdige storferasene1. Rasen har økt fra ca 50 kyr rundt 1990 til over 800 kyr i 2019. Det er stor etterspørsel etter informasjon om produksjon på denne rasen fra bønder, ...
 • Vestlandsk fjordfe i grasfôra kjøttproduksjon. 1. Tilvekst, voksenvekt og slakteresultater 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Dalaveris, Kleopatra; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Angeloff, Michael (NIBIO POP;5(17) 2019, Journal article, 2019-06)
  Vestlandsk fjordfe er en av de mest populære bevaringsverdige storferasene1. Rasen har økt fra ca 50 kyr rundt 1990 til over 800 kyr i 2019. Det er stor etterspørsel etter informasjon om produksjon på denne rasen fra bønder, ...
 • Vestlandsk fjordfe i grasfôra kjøttproduksjon. 2. Levendevekt og brystmål 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Delaveris, Kleopatra; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Angeloff, Michael (NIBIO POP;5(19) 2019, Journal article, 2019-06)
  Vestlandsk fjordfe er en av de mest populære evaringsverdige storferasene1. Rasen har økt fra ca 50 kyr rundt 1990 til over 800 kyr i 2019. Det er stor etterspørsel etter informasjon om produksjon på denne rasen fra bønder, ...
 • Verdiklasser av jordbruksareal. E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle 

  Svendgård-Stokke, Siri; Lågbu, Roar (NIBIO Rapport;5(82) 2019, Research report, 2019-06)
  Rapporten beskriver resultatet av jordsmonnkartlegginga som er utført for utvalgte jordbruksområder i Bergen kommune og i Vaksdal kommune. Resultatene fra denne kartlegginga er brukt for å framskaffe kartlaget Verdiklasser ...
 • På sporet av fôret - Hvordan kan vi identifisere jordbruksareal som ikke er i drift? 

  Mathiesen, Henrik Forsberg (NIBIO Rapport;5(81) 2019, Research report, 2019-06)
  Rapporten gir en oversikt over hvordan vi kan beregne arealtall og gjøre tilgjengelig kart over jordbruksareal som kan være ute av drift. NIBIO har her brukt registerdata og kart over landets arealressurser til å beregne ...
 • Utvikling av kart over organisk karbon i jord Norge. Forprosjekt 

  Svendgård-Stokke, Siri; Ulfeng, Hege; Dalsgaard, Lise; Eisner, Stephanie; Lågbu, Roar; Klakegg, Ove Mindor; Solbakken, Eivind; Søgaard, Gunnhild; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;5(59) 2019, Research report, 2019-03)
  Denne rapporten skal gi grunnlag for å vurdere en eventuell leveranse av et kart som viser organisk karbon i norsk jordsmonn til FAO. Rapporten redegjør for bestillingen fra FAO, inkludert FAOs beskrivelse av formål og ...
 • Jorda i Sunndal Jordsmonndata i praksis 

  Ulfeng, Hege; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO POP;5(23) 2019, Journal article, 2019-05)
  Sunndal er en viktig jordbrukskommune i Møre og Romsdal. Melkeproduksjon er hovedproduksjonen. I tillegg til grovfôrproduksjon til storfe dyrkes det både korn og potet. Kunnskap om jordsmonnet er viktig både for å produsere ...
 • Jorda i Sømna Jordsmonndata i praksis 

  Ulfeng, Hege (NIBIO POP;5(25) 2019, Journal article, 2019-05)
  Ut mot havet, i den lille kommunen Sømna, har jordsmonnet lagt grunnlaget for et framgangsrikt jordbruk. Kunnskap om jordsmonnet er nødvendig for en aktiv og bærekraftig landbruksdrift.
 • Jorda i Sømna Jordsmonnets egenskaper 

  Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;5 (24) 2019, Journal article, 2019-05)
  Sømna - den grønne Helgelandskommunen som leverer! Sømna kommune er en av de viktigste jordbrukskommunene i Nordland, og jordbruket er preget av optimisme og stor aktivitet. Et mildt klima, et fruktbart jordsmonn og dyktige ...

View more