Recent Submissions

 • Exploring the opportunities for building a rooftop greenhouse . Case study from Bergen, Norway 

  Milford, Anna Birgitte; Kårstad, Signe; Verheul, Michel (NIBIO Rapport;5(127) 2019, Research report, 2019-11)
  Å bygge veksthus på tak i byer kan ha flere fordeler. Redusert avstand til forbrukere gir ferskere varer og mindre kostnader og forurensing forbundet med transport og lagring. Dette er spesielt viktig for byer som ligger ...
 • AR50 – Arealressurskart i målestokk 1:50 000. Et heldekkende arealressurskart for jord- og skogbruk 

  Heggem, Eva Solbjørg Flo; Mathisen, Henrik; Frydenlund, Jostein (NIBIO Rapport;5(118) 2019, Research report, 2019-11)
  AR50 er et heldekkende kart over arealressurser på Fastlands-Norge med øyer. Denne rapporten beskriver metoden som er brukt for å fremstille kartet og peker på bruksområder.
 • Mange planter trenger dyr på beite 

  Kapfer, Jutta; Aune-Lundberg, Linda; Fjellstad, Wendy Jane (NIBIO POP;5(31) 2019, Journal article, 2019-10)
  Beite opprettholder kulturlandskapet og gir ofte rom til mange og iblant sjeldne planter. Gjengroing i forbindelse med beiteopphør truer dette artsmangfoldet og forekomsten av arter som er avhengige av et åpent landskap.
 • Jorda i Farsund Jordsmonnets egenskaper 

  Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;5(32) 2019, Journal article, 2019-10)
  Farsund er Vest-Agders største jordbrukskommune med 25 km2 fulldyrket jord og 0,67 km2 overflatedyrket jord. Det meste av jordbruksarealet ligger på Lista som kan sies å være Jæ-ren i miniatyr. Våren 2017 ble 21,1 km2 ...
 • Økonomien i produksjon av slaktekylling 

  Rye, Siv Karin Paulsen; Jenssen, Elisabeth; Wenstøp, Yujie Qi (NIBIO Rapport;5(88) 2019, Research report, 2019-10)
  Rapporten beskriver markedsutviklingen for fjørfekjøtt, og dette viser at engrosforbruket av fjørfekjøtt økte fra 10,0 til 18,5 kilo per innbygger fra 2002 til 2018. Rapporten viser det økonomiske resultatet for gårdsbruk ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Rogaland, 2013. 

  Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;5(107) 2019, Research report, 2019-10)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Rogaland. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Møre og Romsdal, 2013. 

  Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;5(106) 2019, Research report, 2019-10)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Møre og Romsdal. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Hordaland, 2013. 

  Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;5(105) 2019, Research report, 2019-10)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra vervåkingsprogrammet 3Q for Hordaland. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Sogn og Fjordane, 2010. 

  Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;5(108) 2019, Research report, 2019-10)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Sogn og Fjordane. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Troms, 2013. 

  Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;, Research report, 2019-10)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Troms. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. Rapporten ...
 • Assessment of Climate Change Impacts in the North Adriatic Coastal Area. Part II: Consequences for Coastal Erosion Impacts at the Regional Scale 

  Gallina, Valentina; Torresan, Silvia; Zabeo, Alex; Rizzi, Jonathan; Carniel, Sandro; Sclavo, Mauro; Pizzol, Lisa; Marcomini, Antonio; Critto, Andrea (Journal article; Peer reviewed, 2019-06-21)
  Coastal erosion is an issue of major concern for coastal managers and is expected to increase in magnitude and severity due to global climate change. This paper analyzes the potential consequences of climate change on ...
 • Tap av jordbruksareal i Norge. En fotodokumentasjon med refleksjoner om årsaker, virkninger og mottiltak 

  Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian; Kildahl, Kjersti (NIBIO Bok;5(7) 2019, Book, 2019)
  [Forord] Gjennom det nasjonale programmet for systematisk overvåking av jordbrukets kulturlandskap, 3Q, dokumenterer NIBIO hvordan jordbrukslandskapet endres. Et av målene med å overvåke tilstand og endringer i jordbrukslandskapet ...
 • Bruk av satellittdata i overvåking av KULA-områder 

  Wallin, Hanne Gro; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche; Gjertsen, Arnt Kristian; Taff, Gregory; Bayr, Ulrike (NIBIO Rapport;5(94) 2019, Research report, 2019-09)
  Riksantikvaren utarbeider et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i samarbeide med fylkeskommunene og Sametinget. Målet er at dette skal bli et verktøy for kommunene slik at de bedre kan ...
 • Produksjon og omsetning av økologisk frukt, bær og grønnsaker gjennom alternative salgskanaler 

  Milford, Anna Birgitte; Prestvik, Anne; Kårstad, Signe (NIBIO Rapport;5(95) 2019, Research report, 2019-09-02)
  Det meste av norsk økologisk frukt og grønt selges gjennom de store butikkjedene, men mange produsenter selger også gjennom såkalte alternative salgskanaler som andelslandbruk, Bondens Marked, spesialbutikker og restauranter. ...
 • Verdiklasser for jordbruksareal. E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset 

  Svendgård-Stokke, Siri; Lågbu, Roar (NIBIO Rapport;5(91) 2019, Research report, 2019-08-30)
  Rapporten beskriver resultatet av jordsmonnkartlegginga som er utført for utvalgte jordbruksområder i Bergen kommune. Resultatene fra denne kartlegginga er brukt for å framskaffe kartlaget Verdiklasser basert på jordsmonnkart. ...
 • Long-term monitoring of protected Cultural Heritage Environments in Norway: Development of methods and first-time application 

  Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy Jane; Puschmann, Oskar; Krøgli, Svein Olav (Journal article; Peer reviewed, 2019-04-27)
  Norway has a political goal to minimize the loss of cultural heritage due to removal, destruction or decay. On behalf of the national Directorate for Cultural Heritage, we have developed methods to monitor Cultural Heritage ...
 • Experiences from a National Landscape Monitoring Programme: Maintaining Continuity Whilst Meeting Changing Demands and Opportunities 

  Stokstad, Grete; Fjellstad, Wendy Jane (Journal article; Peer reviewed, 2019-04-30)
  Over the past few decades, there has been increasing interest in recording landscape change. Monitoring programmes have been established to measure the scope, direction and rate of change, and assess the consequences of ...
 • Plantevernmidler i grunnvann og verktøy for tiltak. Rapport fra et prosjekt finansiert av Landbruksdirektoratets Klima- og miljøprogram 

  Eklo, Ole Martin; Kværner, Jens; Solbakken, Eivind; Lågbu, Roar; Odenmarck, Sven R.; Bolli, Randi; Almvik, Marit; Solberg, Ivar (NIBIO Rapport;5(92) 2019, Research report, 2019)
  Prosjektets overordna mål har vært å bidra til bærekraftig potet- og kornproduksjon ved å redusere forurensningen av plantevernmidler i grunnvann i sårbare områder. Prosjektet har undersøkt status i 2015/2016 for pesticid ...
 • Melding om årsveksten 

  Hjukse, Oddmund (NIBIO Rapport;5(87) 2019, Research report, 2019-07)
  I 2018 var det tørkesommer i Sør-Norge, mens Nord-Norge opplevde en sommer med tilnærmet normale forhold for planteveksten. Vekstsesongen kom i gang seinere enn vanlig på grunn av en kald og sein vår over hele landet. ...
 • Vestlandsk fjordfe i grasfôra kjøttproduksjon. 3. Holdvurdering gjennom året 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Delaveris, Kleopatra; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Angeloff, Michael (NIBIO POP;5(20) 2019, Journal article, 2019)
  Vestlandsk fjordfe er en av de mest populære evaringsverdige storferasene1. Rasen har økt fra ca 50 kyr rundt 1990 til over 800 kyr i 2019. Det er stor etterspørsel etter informasjon om produksjon på denne rasen fra bønder, ...

View more