Publikasjoner fra serier utgitt av NIBIOs foregående institutter, blant annet Skog og landskap, NILF og Bioforsk. Ønsker du et fysisk eksemplar av våre historiske publikasjoner, ta kontakt med post@nibio.no og send med lenke til ønsket publikasjon.

Delarkiv i dette delarkivet

Nye registreringer

Vis flere