Recent Submissions

 • Kuldetolerante grønnsaker kan bidra til landbruksproduksjon over hele landet og gi økt verdiskapning. 

  Skar, Siv; Hykkerud, Anne Linn; Helgesen, Hilde (NIBIO Rapport;5 (61) 2019, Research report, 2019-07)
  Kuldetolerante grønnsaker er planter som har utviklet beskyttelse av vekstpunktet mot kulde og frost. Selv med noen frostnetter er, fortsetter disse plantene å vokse når temperatur og lys om dagen, tillater det. Det gir ...
 • Vannovervåking i Morsa 2018. Innsjøer, elver og bekker, november 2017 ‐ oktober 2018 

  Skarbøvik, Eva; Haande, Sigrid; Bechmann, Marianne; Skjelbred, Birger (NIBIO Rapport;5(30) 2019, Research report, 2019-02)
  Rapporten gir resultater fra overvåking av bekker, elver og innsjøer i Vannområde Morsa i perioden 1. november 2017 – 31. oktober 2018. Resultatene inkluderer oversikt over konsentrasjoner av næringsstoffer og suspendert ...
 • Kartlegging av liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) 2018 

  Trandem, Nina; Brurberg, May Bente; Fajardo, Marta Bosque; Eklo, Toril (NIBIO Rapport;5(44) 2019, Research report, 2019-04)
  Liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) er den viktigste virusvektoren i jordbær på verdensbasis. Denne bladlusa er regulert som karanteneskadegjører og er forbudt å introdusere og spre i Norge. Den er aldri tidligere ...
 • Nøkkeltall om bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter 2018 

  Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Rasmussen, Morten (NIBIO Rapport;5(86) 2019, Research report, 2019-07)
  Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart. For de bevaringsverdige husdyrrasene ...
 • Lahaug skytebane Konsekvenser for naturmangfold Oppdatert utgave 

  Krog, Ola Wergeland; Borch, Håkon (NIBIO Rapport;5(68) 2019, Research report, 2019-05)
  Denne utredningen tar for seg konsekvensene for naturmangfoldet ved anlegg av en slqrtebane på Lahaug i Skedsmo kommune. Konsekvensutredningen er metodisk basert på offentlige veiledere. Planområdet ligger på østsiden av ...
 • Rapport for OK program Xylella fastidiosa. Sesong 2018. 

  Perminow, Juliana; Brurberg, May Bente; Akselsen, Inger-Lise; Wiig Hanssen, Vilde (NIBIO Rapport;5(29) 2019, Research report, 2019-02)
  Xylella fastidiosa er en planteskadegjører som kan forårsake visnesyke i mange planteslag, bl.a. prunus og en lang rekke løvtrær og grøntanleggsplanter. Denne alvorlige planteskadegjøreren er aldri funnet i Norge, men er ...
 • Kartlegging av Xanthomonas fragariae i jordbær. Sesong 2018 

  Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Wiig Hanssen, Vilde (NIBIO Rapport;5(31) 2019, Research report, 2019-02)
  Bakterien Xanthomonas fragariae kan gjøre stor skade på jordbærplanter. Den ødelegger bladene, og kan i tillegg gi stygge, skjemmende flekker på begerbladene slik at kvaliteten på bærene blir dårlig. Sykdommen har før denne ...
 • Kartlegging av pærebrann, Erwinia amylovora, i norske frukthager. Sesong 2018 

  Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Wiig Hanssen, Vilde (NIBIO Rapport;5(32) 2019, Research report, 2019-02)
  Bakterien Erwinia amylovora kan gjøre stor skade på eple, pære og prydbusker i rosefamilien. Bakterien infiserer primært fruktblomstene, men kan også angripe nye blader og skudd. Sykdommen har hittil ikke blitt påvist i ...
 • Tiltak mot tett mosedekke i kulturmarkseng -utprøving av metoder som ivaretar det biologiske mangfoldet 

  Bele, Bolette; Grenne, Synnøve; Grøtta, Maud; Hovstad, Knut Anders (NIBIO Rapport;5(43) 2019, Research report, 2019-06)
  Rapporten oppsummerer resultatene fra prosjektet «Tiltak mot tett mosedekke i kulturmarkseng – utprøving av metoder som ivaretar det biologiske mangfoldet». Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratet, og ble gjennomført ...
 • Årsaksfaktorer for vind‐ og snøskader i Sør‐Norge 

  Solberg, Svein; McInnes, Harold; Blennow, Kristina (NIBIO Rapport;5(85) 2019, Research report, 2019-06)
  Denne rapporten er basert på Landsskogtakseringens registreringer av vind- og snøskader i Sør-Norge i perioden 2005-2015, samt en case-studie hos Mathiesen Eidvol Værk for skader etter Dagmar-stormen. Med statistiske ...
 • Tiltak mot tett mosedekke i kulturmarkseng Oppsummering av et 3-årig feltforsøk i Midt-Norge 

  Bele, Bolette; Grenne, Synnøve; Grøtta, Maud; Hovstad, Knut Anders (NIBIO POP;5(27) 2019, Journal article, 2019-06)
  Utfordringene med tett mosedekke i kulturmarksengene er ingen ny problemstilling for norske bønder. Likevel har stadig flere gårdbrukere rapportert om at utfordringene med mose er et økende problem, og da spesielt i artsrike ...
 • Potential of NanoPro to reduce fungicide rate for control Microdochium nivale on an annual bluegrass (Poa annua) green 

  Espevig, Tatsiana; Pettersen, Trond; Aamlid, Trygve (NIBIO Rapport;5(80) 2019, Research report, 2019-06)
  Dette er den første rapporten om potensialet for additivet NanoPro til å redusere doseringen av de to mest brukte fungicider for bekjemping av mikrodochium flekk (Microdochium nivale), den økonomisk viktigste sykdommen på ...
 • På sporet av fôret - Hvordan kan vi identifisere jordbruksareal som ikke er i drift? 

  Mathiesen, Henrik Forsberg (NIBIO Rapport;5(81) 2019, Research report, 2019-06)
  Rapporten gir en oversikt over hvordan vi kan beregne arealtall og gjøre tilgjengelig kart over jordbruksareal som kan være ute av drift. NIBIO har her brukt registerdata og kart over landets arealressurser til å beregne ...
 • EAT-Lancet-kommisjonens rapport belyst fra ulike perspektiv 

  Korsæth, Audun (NIBIO Rapport;5(83) 2019, Research report, 2019-06)
  EAT-Lancet-rapporten «Food in the Anthropocene» ble publisert i det velrenommerte tidsskriftet Lancet 17.januar 2019, og rapporten har fått mye oppmerksomhet i ettertid. Til sammen 37 forskere og eksperter har bidratt i ...
 • Biologisk veiledningsprøving 2018. Sopp- og skadedyrmidler 

  Sundbye, Anette; Eikemo, Håvard (NIBIO Rapport;5(16) 2019, Research report, 2019-05)
  I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i bygg, hvete, setteløk, gulrot og kinakål. Det er også presentert forsøk med skadedyrmidler i hodekål og kinakål. I tillegg er det ...
 • Sørhjort – merke- og utviklingsprosjekt for hjort i Agder og Telemark - Sluttrapport 

  Meisingset, Erling L.; Brekkum, Øystein; Lande, Unni Støbet (NIBIO Rapport;5 (66) 2019, Research report, 2019-06)
  Denne rapporten oppsummerer Sørhjort – merke- og utviklingsprosjekt for hjort i Agder og Telemark (2015-2019). Prosjektets mål har vært å utvikle kunnskap om hjortens arealbruk på Sørlandet og i Telemark til grunnlag for ...
 • Sortar og sortsforsøk i bær i Noreg 

  Nes, Arnfinn (NIBIO Rapport;5 (77) 2019, Research report, 2019-06)
  Prøving av nye og eldre sortar og lovande seleksjonar av bærartene har vore særleg omfattande i Noreg etter 1950. Arbeidet har vore meir eller mindre organisert og det meste gjennomført ved dei regionale forskingsstasjonane ...
 • GLORIA Norge 2018 – overvåkning av vegetasjon og vekstsesong 

  Wehn, Sølvi; Karlsen, Stein Rune; Carlsen, Thomas; Vesterbukt, Per (NIBIO Rapport;5(76) 2019, Research report, 2019-06)
  GLORIA-Norge er et prosjekt hvor biofysiske variabler i norsk fjellnatur overvåkes i seks fjellområder langs kyst - innlandgradienter, i høydegradienter fra nordboreal til høyalpin sone, og langs snøleiegradienten i Midt- ...
 • Utvikling av kart over organisk karbon i jord Norge. Forprosjekt 

  Svendgård-Stokke, Siri; Ulfeng, Hege; Dalsgaard, Lise; Eisner, Stephanie; Lågbu, Roar; Klakegg, Ove Mindor; Solbakken, Eivind; Søgaard, Gunnhild; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;5(59) 2019, Research report, 2019-03)
  Denne rapporten skal gi grunnlag for å vurdere en eventuell leveranse av et kart som viser organisk karbon i norsk jordsmonn til FAO. Rapporten redegjør for bestillingen fra FAO, inkludert FAOs beskrivelse av formål og ...
 • Klimagassutslipp - planteproduksjon. Innspill til norsk klimagassmodell på gårdsnivå. 

  Hansen, Sissel; Øygarden, Lillian (NIBIO Rapport;, Research report, 2019-06)
  Denne rapporten er utarbeidet som del av tredningsprosjektet til Bondelaget: Utvikling av beregningsmodell for klimagasser i norsk landbruk» finansiert av Landbruksdirektoratet. Rapporten omhandler klimagasser fra ...

View more