Now showing items 1-20 of 6994

  • Miljøovervåking E18 Rugtvedt – Dørdal. Halvårsrapport for anleggsperioden juli til desember 2018 

   Rognan, Yvonne; Roseth, Roger; Reinemo, Jonas; Johansen, Øistein; Våge, Kristine; Roer, Ole; Stabell, Trond (NIBIO Rapport;5(57) 2019, Research report, 2019-04)
   Etter oppdrag fra Nye Veier AS gjennomfører NIBIO overvåking av vannmiljø i forbindelse med bygging av ny E18 Rugtvedt – Dørdal. Miljøovervåkingen omfatter uttak av vannprøver (kvartals- og ukeprøver), automatisk overvåking ...
  • Vegetasjon og beite i Sålekinna beitelag. Rapport fra vegetasjonskartlegging i Tolga og Os kommuner 

   Stenbrenden, Magnus; Angeloff, Michael; Rekdal, Yngve (NIBIO Rapport;5(45) 2019, Research report, 2019)
   Norsk institutt for bioøkonomi har vegetasjonskartlagt 81 km² i beiteområdet til Sålekinna Beitelag i Tolga og Os kommuner. Av det kartlagte arealet er 64 % over skoggrensa opp til 1 595 moh., resten i subalpin sone og ...
  • Metabolomics: A High-throughput Screen for Biochemical and Bioactivity Diversity in Plants and Crops 

   Foito, Alexandre; Stewart, Derek (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Plants and crops contain a staggering diversity of compounds, many of which have pharmacological activity towards a variety of diseases. These properties have been exploited by traditional and modern medicine providing ...
  • Vegetasjon og beite i Oppdal østfjell. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Oppdal kommune 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (Rapport fra Skog og landskap;10/2015, Research report, 2015)
   Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. ...
  • Biogassanlegget hos Sondre Skoglund – Følgeforskningen – Dokumentasjon av drift 

   Briseid, Tormod; Morken, John (NIBIO Rapport;4(104) 2018, Research report, 2018-12)
   Biogassanlegget til Sondre Skoglund, levert og driftet av Waterment AS, er under uttesting for behandling av om lag 1000 m3 blautgjødsel fra gris årlig. Selve biogassreaktoren er en granulbasert kompakt ABR-reaktor med ...
  • Right on track? Performance of satellite telemetry in terrestrial wildlife research 

   Hofman, M.P.G.; Hayward, M.W.; Heim, Morten; Marchand, P.; Rolandsen, Christer Moe; Mattisson, Jenny; Urbano, Ferdinando; Heurich, Marco; Mysterud, Atle; Melzheimer, Jörg; Morellet, Nicolas; Voigt, Ulrich; Allen, B.L.; Gehr, B.; Rouco, C.; Ullmann, W.; Holand, Øystein; Jørgensen, Nicolai Hermann; Steinheim, Geir; Cagnacci, Fransesca; Kroeschel, Max; Kaczensky, Petra; Buuveibaatar, Bayarbaatar; Payne, J.C.; Palmegiani, I.; Jerina, K.; Kjellander, P.; Johansson, Ö.; LaPoint, S.; Bayrakcismith, R.; Linnell, John Durrus; Zaccaroni, M.; Jorge, M.L.S.; Oshima, J.E.F.; Songhurst, A.; Fischer, C.; Mc Bride Jr., R.T.; Thompson, J.J.; Streif, S.; Sandfordt, R.; Bonenfant, Christophe; Drouilly, M.; Klapproth, M.; Zinner, D.; Yarnell, R.; Stronza, A.; Wilmott, L.; Meisingset, Erling L.; Thaker, M.; Vanak, A.T.; Odden, John (Journal article; Peer reviewed, 2019-05-09)
   Satellite telemetry is an increasingly utilized technology in wildlife research, and current devices can track individual animal movements at unprecedented spatial and temporal resolutions. However, as we enter the golden ...
  • Developmental and Environmental Regulation of Cuticular Wax Biosynthesis in Fleshy Fruits 

   Trivedi, Priyanka; Nguyen, Nga; Hykkerud, Anne Linn; Häggman, Hely; Martinussen, Inger; Jaakola, Laura; Karppinen, Katja (Journal article; Peer reviewed, 2019-04-11)
   The aerial parts of land plants are covered by a hydrophobic layer called cuticle that limits non-stomatal water loss and provides protection against external biotic and abiotic stresses. The cuticle is composed of polymer ...
  • Meat Reduction by Force: The Case of “Meatless Monday” in the Norwegian Armed Forces 

   Milford, Anna Birgitte; Kildal, Charlotte L (Journal article; Peer reviewed, 2019-05-14)
   Despite the scientific evidence that more plants and less animal-based food is more sustainable, policy interventions to reduce meat consumption are scarce. However, campaigns for meat free days in school and office canteens ...
  • Image Classification by Integrating Reject Option and Prior Information 

   Taff, Gregory; Shao, Yang; Ren, Jie; Zhang, Ruoyu (Journal article; Peer reviewed, 2018-11-11)
   The accuracy in land-cover classification using remotely sensed imagery can be increased using Bayesian methods that incorporate prior probabilities of classes. However, estimating these prior probabilities can be expensive ...
  • Predicting delay factors when chipping wood at forest roadside landings 

   Belbo, Helmer; Vivestad, Henriette (Journal article; Peer reviewed, 2018-05-15)
   Chipping of bulky biomass assortments at roadside landings is a common and costly step in the biomass-to-energy supply chain. This operation normally involves one chipping unit and one or several transport trucks working ...
  • Hydraulic and mechanical dysfunction of Norway spruce sapwood due to extreme summer drought in Scandinavia 

   Rosner, Sabine; Gierlinger, Notburga; Klepsch, Matthias; Karlsson, Bo; Evans, Rob; Lundqvist, Sven-Olof; Svetlik, Jan; Børja, Isabella; Dalsgaard, Lise; Andreassen, Kjell; Solberg, Svein; Jansen, Steven (Journal article; Peer reviewed, 2017-12-22)
   Projected climate change scenarios such as frequently occurring dry summer spells are an enormous threat to the health of boreal conifer forests. We identified visible features indicating wood with tracheids predisposed ...
  • Neighbourhood convenience stores and childhood weight outcomes: an instrumental variable approach 

   Zeng, Di; Thomsen, Michael R.; Nayga, Rodolfo M. Jr.; Rouse, Heather L. (Journal article; Peer reviewed, 2018-07-21)
   The association between the commercial food environment and childhood obesity is increasingly assessed in the literature, but little is known about the role of convenience stores, an important food retail format worldwide. ...
  • Biogassanlegget hos Sondre Skoglund – Følgeforskningen – Dokumentasjon av drift 

   Briseid, Tormod; Morken, John (NIBIO Rapport;4(104) 2018, Research report, 2018-12)
   Biogassanlegget til Sondre Skoglund, levert og driftet av Waterment AS, er under uttesting for behandling av om lag 1000 m3 blautgjødsel fra gris årlig. Selve biogassreaktoren er en granulbasert kompakt ABR-reaktor med ...
  • Kartlegging av Phytophthora i bøkeskogen i Larvik i 2018 

   Talgø, Venche; Brurberg, May Bente; Pettersson, Martin (NIBIO Rapport;5(63) 2019, Research report, 2019-05)
   I 2011 vart symptom på angrep av Phytophthora på bøk (Fagus sylvatica) i bøkeskogen i Larvik oppdaga for fyrste gong. Skadegjeraren vart identifisert til Phytophthora cambivora. I tillegg vart det funne andre Phytophthora-artar ...
  • Kartlegging av Thrips setosus i norske veksthus - 2018 

   Johansen, Nina S; Eklo, Toril; Fajardo, Marta Bosque (NIBIO Rapport;5(40) 2019, Research report, 2019-04)
   I 2017 og 2018 gjennomførte Mattilsynet et OK-program for å kartlegge forekomsten av Thrips setosus i norske gartnerier med produksjon av hortensia og andre vertplanter for denne tripsarten. Det ble ikke gjort noen funn ...
  • Vegetasjon og beite i beiteområda til Skogbygda og Jettlia beitelag 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (NIBIO Rapport;5(53) 2019, Research report, 2019-05)
   i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK25). Det er laga vegetasjonskart og 2 avleia temakart for beite for sau og storfe. Denne rapporten beskriv metode for kartlegging, registrerte vegetasjonstypar og deira fordeling i området. ...
  • Langsiktige investerings- avvirknings- og inntektsanalyser for skog med Avvirk-2000 

   Eid, Tron; Hobbelstad, Kåre (Aktuelt fra Skogforskningen;2/05, Research report, 2005)
   I Del diskuteres generelle utfordringer ved utvikling og bruk av dataprogrammer for langsiktige investerings-, avvirknings- og inntektsanalyser i skog. I tillegg til problemstillinger relatert til feil og usikkerhet i ...
  • Sikrer genetisk mangfold 

   Oldertrøen, John Olav (Others, 2014)
   Norsk genressurssenter samordner ressurser og kompetanse innen arbeidet med genressurser for mat og landbruk i Norge. Høsten 2013 ble den første strategiplanen for genressurssenteret vedtatt.
  • Behandling av tre. Elektropuls mot råtesopp 

   Treu, Andreas; Gobakken, Lone Ross (Journal article, 2013)
   Det finnes ulike trebehandlinger på markedet som kan beskytte tre og forlenge treproduktenes levetid. En helt ny metode bruker et pulserende elektrisk felt for å beskytte tre mot råtesopp.