Recent Submissions

 • Governing dual objectives within single policy mixes: an empirical analysis of large carnivore policies in six European countries 

  de BOON, Auvikki; Sandström, Camilla; Arbieu, Ugo; Hansen, Inger; Lehnen, Lisa; Marino, Agnese; Pohja-Mykrä, Mari; Risvoll, Camilla; Strand, Geir-Harald; Rønningen, Katrina (Peer reviewed; Journal article, 2020-11-03)
  Policy mixes (i.e. the total structure of policy processes, strategies, and instruments) are complex constructs that can quickly become incoherent, inconsistent, and incomprehensive. This is amplified when the policy mix ...
 • Økonomien i landbruket i Økonomien i landbruket i Trøndelag 2019 Utviklingstrekk 2010-2019 Tabellsamling 2015-2019 

  Rye, Siv Karin Paulsen; Hjelt, Anna Landrø; Jenssen, Elisabeth; Vasseljen, Jostein (NIBIO-rapport;7(11) 2021, Research report, 2021-01)
  Rapporten viser det økonomiske resultatet for gårdsbruk i Trøndelag i 2019, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2010 til 2019. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...
 • Losses and grass silage quality in bunker silos compacted by tractor versus wheel loader 

  Randby, Åshild Taksdal; Halvorsen, Haakon Nordtveit; Bakken, Anne Kjersti (Peer reviewed; Journal article, 2020-04-27)
  The study aimed to explore whether an increase in bunker silage density obtained by turning to a heavier packing machine than a farm size tractor would reduce losses and improve grass silage quality and aerobic stability. ...
 • Changes in the Proanthocyanidin Composition and Related Gene Expression in Bilberry (Vaccinium myrtillus L.) Tissues 

  Suvanto, Jussi; Karppinen, Katja; Riihinen, Kaisu; Jaakola, Laura; Salminen, Juha-Pekka (Peer reviewed; Journal article, 2020-06-16)
  Berries of genus Vaccinium are rich in flavonoids and proanthocyanidins (PAs). We studied the PA composition and biosynthesis in bilberry (Vaccinium myrtillus L.) tissues and during fruit development. Soluble PAs, analyzed ...
 • Rekartlegging av kystlynghei på Svinøya, Nærøysund kommune, Trøndelag fylke 

  Grenne, Synnøve (NIBIO-rapport;7(12) 2021, Research report, 2021-01)
  Denne rapporten presenterer rekartlegging og verdisetting av naturtyper, spesielt med hensyn til kystlynghei og strandeng på Svinøya i Nærøysund kommune, Trøndelag fylke, på oppdrag fra Nærøysund kommune. Målsettingen med ...
 • Highways associated with expansion of boreal scavengers into the alpine tundra of Fennoscandia 

  Rød-Eriksen, Lars; Skrutvold, Johanna; Herfindal, Ivar; Jensen, Henrik; Eide, Nina Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2020-05-17)
  1. Habitat fragmentation may affect species distributions through, for example, altered resource availability and shifts in species interactions. Fragmentation by roads has had negative impacts on Fennoscandian alpine ...
 • A common Nordic-Baltic costing framework for road, rail and sea transport of roundwood 

  Fjeld, Dag; Väätäinen, Kari; von Hofsten, Henrik; Noreland, Daniel; Callesen, Ingeborg; Lazdins, Andis (NIBIO-rapport;7(8) 2021, Research report, 2021-01)
  Transport cost calculations are fundamental for most types of transport research. Applications can range from estimating the cost benefits of developing transport technologies (e.g. increased truck GVWs) to comparing ...
 • Kornsjukdommer og soppmiddelresistens 

  Ficke, Andrea (NIBIO-pop;6(45) 2020, Journal article, 2020-12)
 • Hvordan unngå spredning av farlige planteskadegjørere 

  Vennatrø, Marit Skuterud; Molteberg, Eldrid Lein; Glorvigen, Borghild; Broen, Jan Arne (NIBIO-pop;6(46) 2020, Journal article, 2020-12)
  Bekjemping av etablerte planteskadegjørere er tidkrevende og kostbart. Forebyggende og systematisk arbeid for å begrense spredningen av farlige skadegjørere kan spare næringa for store summer. Denne veilederen gir oversikt ...
 • Tiltak mot erosjon på jordbruksareal 

  Kværnø, Sigrun; Øygarden, Lillian; Bechmann, Marianne; Barneveld, Robert (NIBIO-POP;6(38) 2020, Journal article, 2020-12)
  Erosjon fører til at næringsrike jordpartikler kommer ut i vassdragene våre. Det kan føre til overgjødsling og algeoppblomstring, i tillegg til at matjorda gradvis forsvinner. Det er flere tiltak som kan gjennomføres for ...
 • Beskrivelse av erosjonsrisikokart - metoder, forutsetninger og bruk 

  Kværnø, Sigrun; Barneveld, Robert; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Stratmann, Malte; Søvde, Nils Egil (NIBIO-POP;6(37) 2020, Journal article, 2020-12)
  Vinteren 2021 blir det gamle erosjonsrisikokartet fra 1991 erstattet med to nye kart. Det ene kartet viser samlet risiko for flateerosjon på jordoverflata og jordtap gjennom drens-rør. Det andre kartet viser risiko for ...
 • Harvest is associated with the disruption of social and finescale genetic structure among matrilines of a solitary large carnivore 

  Frank, Shane; Pelletier, Fanie; Kopatz, Alexander; Bourret, Audrey; Garant, Dany; Swenson, Jon; Eiken, Hans Geir; Hagen, Snorre; Zedrosser, Andreas (Peer reviewed; Journal article, 2020-11-27)
  Harvest can disrupt wildlife populations by removing adults with naturally high survival. This can reshape sociospatial structure, genetic composition, fitness, and potentially affect evolution. Genetic tools can detect ...
 • Driftsgranskingar i jord‐ og skogbruk - Rekneskapsresultat 2019 Account results in agriculture and forestry 2019 

  Kristiansen, Berit (NIBIO Bok 6(5) 2019, Research report, 2020)
  Driftsgranskingane skal vise årlege resultat og meir langsiktige utviklingslinjer for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruk utgjer ein viktig del av den samla inntekta til ...
 • Nitrous oxide emissions from grassland in spring and early summer at increasing nitrogen application rates 

  Nadeem, Shahid; Bakken, Anne Kjersti (NIBIO-rapport;6(183)2020, Research report, 2020-12)
  Lystgassutslipp har blitt målt over to vekstsesonger i et feltforsøk i Trøndelag med gras gjødsla med stigende mengder nitrogen. Nedbør og temperatur varierte mye i de to åra. Lystgassutslippene var spesielt høye i perioder ...
 • Kjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2019–2020 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko 

  Bechmann, Marianne; Bøe, Frederik; Stenrød, Marianne; Tveiti, Geir (NIBIO-rapport;7(9) 2021, Research report, 2021-01)
  ‘Ingen jordarbeiding om høsten’ har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Avrenningsforsøk som startet på 1980-tallet viser stor effekt ...
 • E18 Bommestad – Sky. Miljøoppfølging av Farriselva og Farrisvannet under anleggsarbeid i 2020 

  Rognan, Yvonne; Roseth, Roger (NIBIO-rapport;6(179) 2020, Research report, 2020-12)
  Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region sør og prosjektet E18 Bommestad – Sky har NIBIO utført oppfølging av vannmiljø i Farris og Farriselva. Arbeidene har vært tilknyttet ferdigstilling av lokalveinettet rundt Farriseidet, ...
 • Krossensilering av korn 

  Frøseth, Randi Berland; Adler, Steffen Andreas; de Boer, Anne (NIBIO-pop;6(50) 2020, Journal article, 2020-12)
  Dyrking av korn til krossensilering kan gjere det mogleg å verte meir sjølvforsynt med kraftfôr for husdyrprodusentar som har god tilgang på areal. Haustetida er nokre veker før korn til fullmodning. Metoden er derfor også ...
 • Using ecological context to interpret spatiotemporal variation in natural selection 

  Albertsen, Elena; Opedal, Øystein Hjorthol; Bolstad, Geir Hysing; Pérez-Barrales, Rocío; Hansen, Thomas F; Pelabon, Christophe; Armbruster, William Scott (Peer reviewed; Journal article, 2020-11-23)
  Spatiotemporal variation in natural selection is expected, but difficult to estimate. Pollinator‐mediated selection on floral traits provides a good system for understanding and linking variation in selection to differences ...
 • Assessing forest availability for wood supply in Europe 

  Alberdi, I.; Bender, S.; Riedel, T.; Avitable, V.; Boriaud, O.; Bosela, M.; Camia, A.; Cañellas, I.; Rego, F. Castro; Fischer, C.; Freudenschuß, A.; Fridman, J.; Gasparini, P.; Gschwantner, T.; Guerrero, S.; Kjartansson, B.T.; Kucera, M.; Lanz, A.; Marin, G.; Mubareka, S.; Notarangelo, M.; Nunes, L.; Pesty, B.; Pikula, T.; Redmond, J.; Rizzo, M.; Šebeň, V.; Snorrason, A.; Tomter, Stein Michael; Hernández, L. (Peer reviewed; Journal article, 2019-11-10)
  The quantification of forests available for wood supply (FAWS) is essential for decision-making with regard to the maintenance and enhancement of forest resources and their contribution to the global carbon cycle. The ...
 • Efficiency drivers in harvesting operations in mixed Boreal stands: a Norwegian case study 

  Ottaviani Aalmo, Giovanna; Kerstens, Pieter Jan; Belbo, Helmer; Peter, Bogetoft; Talbot, Bruce; Strange, Niels (Peer reviewed; Journal article, 2020-06-17)
  This paper uses Data Envelopment Analysis (DEA) to evaluate how the technical efficiency of forest harvesting operations is influenced by terrain conditions and forest attributes, in addition to exploring the existence of ...

View more