Recent Submissions

 • Naturskog i Norge. En arealberegning basert på bestandsalder i Landsskogtakseringens takstomdrev fra 1990 til 2016 

  Storaunet, Ken Olaf; Rolstad, Jørund (NIBIO Rapport;6(44) 2020, Research report, 2020-04)
  Begrepet ‘naturskog’ blir brukt i skogbruks-, friluftslivs- og naturvernsammenheng for å beskrive skog som er lite påvirket av mennesker. Naturskog er definert som «skog framkommet ved naturlig foryngelse av stedegent ...
 • Årsrapport 2019 

  Pedersen, Ragnar (Research report, 2020-04)
 • Sunnhjort – Et merkeprosjekt for hjort på indre Sunnmøre - Sluttrapport 

  Meisingset, Erling L.; Brekkum, Øystein; Lande, Unni Støbet (NIBIO-rapport;6(57) 2020, Research report, 2020-04)
  kunnskap om hjortens arealbruk på indre Sunnmøre til grunnlag for hjorteforvaltningen i regionen. Rapporten tar også for seg påkjørsler av hjort i studieområdet og det er gjennomført analyser av risiko for påkjørsler. ...
 • Kjøtfe på utmarksbeite. Beiteressursar i soner for arealtilskot. 

  Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (NIBIO Rapport;6(56) 2020, Research report, 2020-03)
  For prosjektet «Bærekraftig storfeproduksjon basert på grovfôr», er det i denne rapporten gjeve omtale av ressursgrunnlaget for utmarksbeite og ulike tilhøve kring bruk av beite, med særleg vekt på storfe, knytt til soner ...
 • Utbygging av Follobanen. Overvåking av vannkvalitet. Årsrapport 2019 

  Skrutvold, Johanna; Nytrø, Thor; Vikheim, Vetle; Johansen, Øistein (NIBIO Rapport;6(17) 2020, Research report, 2020-04)
  På oppdrag fra Bane NOR har NIBIO overvåket vannkvalitet i resipienter som kan motta avrenning fra anleggsarbeider i forbindelse med utbygging av Follobanen. NIBIO har driftet opptil 10 målestasjoner utstyrt med ...
 • Grønn kunnskap – 37 smakebiter fra NIBIOs virksomhet i 2019 

  Baumann, Camilla (NIBIO Bok;6(2) 2020, Research report, 2020-01)
 • Jordtrøtthet i eple - forskjell mellom økologiske og konvensjonelle hager? 

  Magnusson, Christer; Krogstad, Tore; Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente; Huseby, Stine; Rasmussen, Irene; Schaller, Birgit; Talgø, Venche; Tangvik, Marte Persdatter; Hatleli, Liv (NIBIO Rapport;6(58) 2020, Research report, 2020-04)
  Formålet med forprosjektet VitalEPLEJORD var å studere potensielle årsaker til jordtrøtthet i epleproduksjonen, et fenomen som kan oppstå dersom det ikke praktiseres vekstskifte. Jordprøver fra 10 bruk (fem med økologisk ...
 • Status for rasene omfattet av «Produksjonstilskudd for bevaringsverdige husdyrraser» 2019 

  Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline (NIBIO Rapport;6(55) 2020, Research report, 2020-03)
  Rapporten gir status for husdyrrasene som er med i Produksjonstilskudd for bevaringsverdige husdyrraser. Rapporten trekker fram aktuelle problemstillinger for utviklingen av disse rasene. Alle de aktuelle rasene viser en ...
 • Status for rasene omfattet av «Produksjonstilskudd for bevaringsverdige husdyrraser» 2019 

  Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline (NIBIO Rapport;6(55) 2020, Research report, 2020-03)
  Rapporten gir status for husdyrrasene som er med i Produksjonstilskudd for bevaringsverdige husdyrraser. Rapporten trekker fram aktuelle problemstillinger for utviklingen av disse rasene. Alle de aktuelle rasene viser en ...
 • Building an integrated model that spans all aspects of ecosystem services 

  Bell, Graeme; Dramstad, Wenche; Opsahl, Lars Aksel; Fjellstad, Wendy Jane (NIBIO Rapport;6(54) 2020, Research report, 2020-03)
  Denne rapporten beskriver utviklingen av en ny metode og en digital kartløsning for å visualisere ulike økosystemtjenester på nasjonal skala i Norge.
 • Biologisk veiledningsprøving 2019. Sopp og skadedyrmidler 

  Eikemo, Håvard; Sundbye, Anette; Asalf, Belachew; Erdal, Magnhild Sekse; Ficke, Andrea; Jaastad, Gunnhild; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Talgø, Venche; Trandem, Nina; Fløistad, Inger (NIBIO Rapport;6(23) 2020, Research report, 2020-02)
  I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i bygg, hvete, setteløk, gulrot og solbær. Det er også presentert et forsøk med skadedyrmidler mot kålmøll i kinakål. I tillegg er det ...
 • Antiresistensstrategi: Skadedyr i jordbær på friland 

  Fajardo, Marta Bosque; Johansen, Nina S; Trandem, Nina; Henriksen, Jan Karstein (Journal article, 2020)
  Alle skadedyr kan utvikle resistens mot kjemiske midler dersom det sprøytes for ensidig og ofte. Dette temaarket gir informasjon om hvordan risikoen for resistens kan reduseres hos jordbærsnutebille, veksthusspinnmidd og ...
 • Skjøtselsplan for slåttemarka på Gunnesstra, Raje, Kongsberg kommune. Oppfølging av utvalgt naturtype artsrik slåttemark 

  Svalheim, Ellen (NIBIO Rapport;6(41) 2020, Research report, 2020-03)
  Slåttemark er en trua naturtype og har status kristisk trua, CR, på norsk rødliste for naturtyper. I 2009 utforma Miljødirektoratet en egen handlisplan for naturtypen, og i 2011 fikk den status som Utvalgt naturtype, UN. ...
 • A novel governance framework for GMO : a tiered, more flexible regulation for GMOs would help to stimulate innovation and public debate 

  Bratlie, Sigrid; Halvorsen, Kristin; Myskja, Bjørn Kåre; Mellegård, Hilde; Bjorvatn, Cathrine; Frost, Petter; Heiene, Gunnar Harald; Hofmann, Bjørn Morten; Holst-Jensen, Arne; Holst-Larsen, Torolf; Malnes, Raino Sverre; Paus, Benedicte; Sandvig, Bente; Sjøli, Sonja Irene; Skarstein, Birgit; Thorseth, May Britt; Vagstad, Nils; Våge, Dag Inge; Borge, Ole Johan (Others, 2019)
 • Chemometric Characterization of Strawberries and Blueberries according to Their Phenolic Profile: Combined Effect of Cultivar and Cultivation System 

  Akšic, Milica Fotiric; Zagorac, Dragana Dabic; Sredojevic, Milica; Milivojevic, Jasminka; Gasic, Uros; Meland, Mekjell; Natic, Maja (Peer reviewed; Journal article, 2019-11-26)
  Chemical characterizations of leaves and fruits that were obtained from organically and integrally produced strawberries (′Favette′, ′Alba′, and ′Clery′) and blueberries (′Bluecrop′, ′Duke′, and ′Nui′) from western Serbia ...
 • Solid biofuels from forest – fuel specification and quality assurance - Inherent properties of Norway spruce biomass in some geographical locations in South Norway 

  Dibdiakova, Janka; Gjølsjø, Simen; Wang, Liang (Research report, 2013)
  Biomass from forestry sector is able to provide an important contribution to meet the government’s targets for increasing bioenergy use. Traditionally it has been stem wood which is used as raw material for energy. For a ...
 • European mushroom assemblages are darker in cold climates 

  Krah, Franz-Sebastian; Büntgen, Ulf; Schaefer, Hanno; Müller, Jörg; Andrew, Carrie; Boddy, Lynne; Diez, Jeffrey; Egli, Simon; Freckleton, Robert; Gange, Alan C.; Halvorsen, Rune; Heegaard, Einar; Heideroth, Antje; Heibl, Christoph; Heilmann-Clausen, Jacob; Høiland, Klaus; Kar, Ritwika; Kauserud, Håvard; Kirk, Paul M.; Kuyper, Thomas W.; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Nordén, Jenni; Papastefanou, Phillip; Senn-Irlet, Beatrice; Bässler, Claus (Peer reviewed; Journal article, 2019-10-10)
  Thermal melanism theory states that dark-colored ectotherm organisms are at an advantage at low temperature due to increased warming. This theory is generally supported for ectotherm animals, however, the function of colors ...
 • Structure from motion photogrammetry in forestry: a Review 

  Iglhaut, Jakob; Cabo, Carlos; Puliti, Stefano; Piermattei, Livia; O’Connor, James; Rosette, Jacqueline (Peer reviewed; Journal article, 2019-07-16)
  Purpose of Review The adoption of Structure from Motion photogrammetry (SfM) is transforming the acquisition of three-dimensional (3D) remote sensing (RS) data in forestry. SfM photogrammetry enables surveys with little ...
 • Future suitability of habitat in a migratory ungulate under climate change 

  Rivrud, Inger Maren; Meisingset, Erling L.; Loe, Leif Egil; Mysterud, Atle (Peer reviewed; Journal article, 2019-03-20)
  With climate change, the effect of global warming on snow cover is expected to cause range expansion and enhance habitat suitability for species at their northern distribution limits. However, how this depends on landscape ...
 • Industrial storage of root vegetables: Energy and quality aspects of existing cold-storages 

  Indergård, Erlend; Thomsen, Mette Goul; Heltoft, Pia; Asalf, Belachew; Nordskog, Berit; Widell, Kristina Norne; Nordtvedt, Tom Ståle; Tajet, Torgeir; Larsen, Hanne (Chapter, 2019)
  After harvesting, the Norwegian root vegetables are normally stored at refrigerated temperatures for 5 to 7 months. During this period, up to 30% of the products are lost. The goal is to reduce the diseases, the product ...

View more