• Handbok for driftsplanlegging 2016/2017 

   Hovland, Ivar (NIBIO Bok;2(6) 2016, Report, 2016)
   (Forord) Formålet med denne handboka er å samle på ett sted de data som en oftest får bruk for når en arbeider med kalkyler, planlegging og økonomisk rådgivning i landbruket. Boka er inndelt i hovedkapitlene planlegging, ...
  • Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2017 

   Knutsen, Heidi (NIBIO BOK;3(10) 2017, Report, 2017)
   (Forord) ...Formålet med publikasjonen er å samle en del av den informasjonen som årlig blir publisert innenfor landbruksområdet, fra blant annet Statistisk sentralbyrå, Budsjettnemnda for jordbruket og NIBIO. Felles for ...