Recent Submissions

 • Gode råd og erfaringer fra hageblåbærproduksjonen 

  Havstad, Lars T.; Vintland, Anne; Henriksen, Jan Karstein (Journal article, 2018)
 • Matvareberedskap i Noreg – legitimering og politikkutforming 

  Prestegard, Sjur Spildo (NIBIO Rapport;6(81) 2020, Research report, 2020-05)
  Norsk matvareberedskap bør handla om å førebu seg til kriser der matforsyninga kan verta alvorleg trua på grunn av krig, konfliktar, miljø- og naturkatastrofar, klimaendringar, o.l. Lagring av jordbruksvarer og innsatsmiddel ...
 • «Animal Sense» – elektronisk reinvarsling Lavkost-teknologi skal forhindre dyrepåkjørsler 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Karlsson, J (NIBIO POP;6(25) 2020, Journal article, 2020-05)
  Når vilt, tamrein og husdyr skal krysse vei og jernbane, skjer ikke det alltid med et lykkelig resultat. I Europa har dyrepåkjørsler økt de siste 40 årene. I tillegg til å være et alvorlig velferdsproblem for dyr og ...
 • Frøavl av prestekrage 

  Pettersen, Trond; Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;6(20) 2020, Journal article, 2020-04)
  Prestekrage (Leucanthemum vulgare, bilde 1) hører til kurvplantefamilien (Asteraceae) og finnes over hele Norge med unntak av de høyeste fjellområdene og deler av Finnmark (figur 1). På Vestlandet var den ikke en del av ...
 • Etablering av blomstereng i Innlandet 

  Daugstad, Kristin; Bär, Annette; Bele, Bolette; Svalheim, Ellen; Aamlid, Trygve (NIBIO-POP;6(16) 2020, Journal article, 2020-04)
  Fleire og fleire, både offentlege etatar og private hageeigarar, ønsker no å bytte ut kortklipt plen med artsrike blomsterenger. Nokon grunngjev dette med at blomstereng er mindre arbeidskrevjande enn plen fordi den skal ...
 • Compositional and morphological analyses of wax in northern wild berry species 

  Trivedi, Priyanka; Karppinen, Katja; Klavins, Linards; Kviesis, Jorens; Sundqvist, Petri; Nguyen, Nga; Heinonen, Esa; Klavins, Maris; Jaakola, Laura; Väänänen, Juha; Remes, Janne; Häggman, Hely (Peer reviewed; Journal article, 2019-05-21)
  Aerial surfaces of plants are covered by a waxy cuticle protecting plants from excessive water loss and UV light. In the present study, composition and morphology of cuticular waxes of northern wild berry species bilberry ...
 • Extreme short-day induction requirements for flowering in the late-flowering strawberry cultivar ‘Malwina’ 

  Sønsteby, Anita; Heide, Ola M. (Peer reviewed; Journal article, 2019-10-16)
  We studied short-day induction of the strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) cultivar ‘Malwina’ under both phytotron and field conditions. Flowering was assessed by crown dissection of treated plants and subsequent flowering ...
 • Allelopathic properties of Calliandra haematocephala Hassk. extracts and fractions as an alternative for weed management in quinoa and rice crops 

  Rueda-Ayala, Victor; Ramos-Guerrero, Luis A; Vargas-Jentzsch, Paul; Hernández, Betty; Höglind, Mats; Andújar, Dionisio (Peer reviewed; Journal article, 2020-03-30)
  In this study, aqueous extracts of Calliandra haematocephala Hassk. leaves and inflorescences were tested on seeds of quinoa (Chenopodium album L.) and rice (Oryza sativa L.), and on some of the most noxious-associated ...
 • Authorization of microbial plant protection products in the Scandinavian countries: a comparative analysis 

  Kvakkestad, Valborg; Sundbye, Anette; Gwynn, Roma; Klingen, Ingeborg (Peer reviewed; Journal article, 2020-02-05)
  The EU has developed a Directive on Sustainable Use of Chemical Pesticides (2009/128/EC) (SUD) that aims to enhance the use of non-chemical alternatives to pesticides like microbial plant protection products (PPP). The ...
 • Building an integrated model that spans all aspects of ecosystem services 

  Bell, Graeme; Dramstad, Wenche; Opsahl, Lars Aksel; Fjellstad, Wendy Jane (NIBIO Rapport;6(54) 2020, Research report, 2020-03)
  Denne rapporten beskriver utviklingen av en ny metode og en digital kartløsning for å visualisere ulike økosystemtjenester på nasjonal skala i Norge.
 • Skjøtselsplan for slåttemarka på Gunnesstra, Raje, Kongsberg kommune. Oppfølging av utvalgt naturtype artsrik slåttemark 

  Svalheim, Ellen (NIBIO Rapport;6(41) 2020, Research report, 2020-03)
  Slåttemark er en trua naturtype og har status kristisk trua, CR, på norsk rødliste for naturtyper. I 2009 utforma Miljødirektoratet en egen handlisplan for naturtypen, og i 2011 fikk den status som Utvalgt naturtype, UN. ...
 • Industrial storage of root vegetables: Energy and quality aspects of existing cold-storages 

  Indergård, Erlend; Thomsen, Mette Goul; Heltoft, Pia; Asalf, Belachew; Nordskog, Berit; Widell, Kristina Norne; Nordtvedt, Tom Ståle; Tajet, Torgeir; Larsen, Hanne (Chapter, 2019)
  After harvesting, the Norwegian root vegetables are normally stored at refrigerated temperatures for 5 to 7 months. During this period, up to 30% of the products are lost. The goal is to reduce the diseases, the product ...
 • Chemometric Characterization of Strawberries and Blueberries according to Their Phenolic Profile: Combined Effect of Cultivar and Cultivation System 

  Akšic, Milica Fotiric; Zagorac, Dragana Dabic; Sredojevic, Milica; Milivojevic, Jasminka; Gasic, Uros; Meland, Mekjell; Natic, Maja (Peer reviewed; Journal article, 2019-11-26)
  Chemical characterizations of leaves and fruits that were obtained from organically and integrally produced strawberries (′Favette′, ′Alba′, and ′Clery′) and blueberries (′Bluecrop′, ′Duke′, and ′Nui′) from western Serbia ...
 • Skadeomfang fra beiting av rein på innmark 

  Thorvaldsen, Pål; Hansen, Inger; Sturite, Ievina (NIBIO-Rapport;6(43) 2020, Research report, 2020-03)
  Beiting av tamrein på dyrka mark kan forårsake store konflikter mellom landbruksnæring og reindriftsnæring. Som følge av årlige konflikter med rein på vinterbeite på Helgelandskysten, ble det gjennomført et forprosjekt i ...
 • Kulturlandskapsverdier i Vegaøyan verdensarv – landskapsendringer relatert til historisk og dagens bruk 

  Bär, Annette (NIBIO-POP;6(11) 2020, Journal article, 2020-03)
  Vegaøyan fikk verdensarvstatus i 2004 basert på kulturlandskapsverdier og ærfugltradisjon. På den tiden var kulturlandskapet preget av gjengroing som følge av fraflytting og brakklegging. Naturverdiene i ekstensivt drevet ...
 • Haganestranda, Jomfruland, Kragerø kommune. Revidert skjøtselsplan for et større, kulturavhengig sandstrand og strandengkompleks. 

  Svalheim, Ellen (NIBIO_Rapport;6(35) 2020, Research report, 2020-03)
  Øya Jomfruland ligger ytterst i skjærgården i Kragerø kommune. På øyas vestside, inn mot Jomfrulandsrenna ligger langstrakte sandstrender, strandsumper og strandenger. Rett sør for Tårnbrygga ble det i 2012 avgrensa en ...
 • TRY plant trait database – enhanced coverage and open access 

  Kattge, Jens; Bönisch, Gerhard; Díaz, Sandra; Lavorel, Sandra; Prentice, Iain Colin; Leadley, Paul; Tautenhahn, Susanne; Werner, Gijsbert D.A.; Aakala, Tuomas; Abedi, Mehdi; Acosta, Alicia T.R.; Adamidis, George C.; Adamson, Kairi; Aiba, Masahiro; Albert, Cécile H.; Alcántara, Julio M.; Alcázar C., Carolina; Aleixo, Izabela; Ali, Hamada; Amiaud, Bernard; Ammer, Christian; Amoroso, Mariano M.; Anand, Madhur; Anderson, Carolyn; Anten, Niels; Antos, Joseph; Apgaua, Deborah Mattos Guimarães; Ashman, Tia-Lynn; Asmara, Degi Harja; Asner, Gregory P.; Aspinwall, Michael; Atkin, Owen; Aubin, Isabelle; Baastrup-Spohr, Lars; Bahalkeh, Khadijeh; Bahn, Michael; Baker, Timothy; Baker, William J.; Bakker, Jan P.; Baldocchi, Dennis; Baltzer, Jennifer; Banerjee, Arindam; Baranger, Anne; Barlow, Jos; Barneche, Diego R.; Baruch, Zdravko; Bastianelli, Denis; Battles, John; Bauerle, William; Bauters, Marijn; Graae, Bente Jessen; Hawes, Joseph; Hovstad, Knut Anders; Nystuen, Kristin Odden; Rusch, Graciela; Sørensen, Mia Vedel (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Plant traits—the morphological, anatomical, physiological, biochemical and phenological characteristics of plants—determine how plants respond to environmental factors, affect other trophic levels, and influence ecosystem ...
 • OPTIROT - Optimalisering av råvarer og teknikk for bedre kvalitet og redusert svinn under lagring av rotgrønnsaker. 

  Thomsen, Mette Goul; Indergård, Erlend; Heltoft, Pia; Guren, Gerd; Wold, Anne-Berit; Larsen, Hanne; Asalf, Belachew (NIBIO Rapport;6(31) 2020, Research report, 2020-03)
  I prosjekt OPTIROT samarbeider 26 produsenter, to kjøleteknologiselskaper, en sensorutvikler, en biopesticidutvikler, to emballasjeprodusenter, fire regioner under NLR, Gartnerhallen og fem forskningsinstitutter (Nofima, ...
 • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2019. 

  Langerud, Anne; Mæland, Therese; Østrem, Liv (NIBIO Rapport;6(21) 2020, Research report, 2020-02)
  Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet (www.mattilsynet.no). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på offisiell norsk sortsliste. Prøvingen er en ...
 • Naturtypekartlegging av planområdet nylandet i Vikna kommune, Trøndelag fylke 

  Grenne, Synnøve (NIBIO Rapport;, Research report, 2020-02)
  Denne rapporten presenterer naturtypekartlegging og verdisetting av naturtyper spesielt med hensyn til myr og kystlynghei innen planområdet Nylandet ved Rørvik i Vikna kommune, Trøndelag fylke, på oppdrag fra Vikna kommune.

View more