Recent Submissions

 • Implementation of Mitigation Measures to Reduce Phosphorus Losses: The Vestre Vansjø Pilot Catchment 

  Bechmann, Marianne; Greipsland, Inga; Øgaard, Anne Falk (Journal article; Peer reviewed, 2019-01-08)
  Diffuse phosphorus loss from agricultural fields is an important contributor to the eutrophication of waterbodies. The objective of this study was to evaluate a pilot project for the implementation of mitigation measures ...
 • On-site treated wastewater disposal systems – The role of stratified filter medias for reducing the risk of pollution 

  Eregno, Fasil; Heistad, Arve (Journal article; Peer reviewed, 2019-01-17)
  The transmission of pathogens from partially or fully treated wastewater to different water sources are a pervasive risk to public health. To reduce the risk, the integration of source separation, on-site greywater treatment ...
 • Half a degree and rapid socioeconomic development matter for heatwave risk 

  Russo, Simone; Sillmann, Jana; Sippel, Sebastian; Barcikowska, Monika J.; Ghisetti, Claudia; Smid, Marek; O'Neill, Brian (Journal article; Peer reviewed, 2019-01-11)
  While every society can be exposed to heatwaves, some people suffer far less harm and recover more quickly than others from their occurrence. Here we project indicators of global heatwave risk associated with global warming ...
 • Vannovervåking i Morsa 2018. Innsjøer, elver og bekker, november 2017 ‐ oktober 2018 

  Skarbøvik, Eva; Haande, Sigrid; Bechmann, Marianne; Skjelbred, Birger (NIBIO Rapport;5(30) 2019, Research report, 2019-02)
  Rapporten gir resultater fra overvåking av bekker, elver og innsjøer i Vannområde Morsa i perioden 1. november 2017 – 31. oktober 2018. Resultatene inkluderer oversikt over konsentrasjoner av næringsstoffer og suspendert ...
 • Lahaug skytebane Konsekvenser for naturmangfold Oppdatert utgave 

  Krog, Ola Wergeland; Borch, Håkon (NIBIO Rapport;5(68) 2019, Research report, 2019-05)
  Denne utredningen tar for seg konsekvensene for naturmangfoldet ved anlegg av en slqrtebane på Lahaug i Skedsmo kommune. Konsekvensutredningen er metodisk basert på offentlige veiledere. Planområdet ligger på østsiden av ...
 • Long-term changes (1990–2015) in the atmospheric deposition and runoff water chemistry of sulphate, inorganic nitrogen and acidity for forested catchments in Europe in relation to changes in emissions and hydrometeorological conditions 

  Vuorenmaa, Jussi; Augustaitis, Algirdas; Beudert, Burkhard; Bochenek, Witold; Clarke, Nicholas; de Wit, Heleen A; Dirnböck, Thomas; Frey, Jane; Hakola, Hannele; Kleemola, Sirpa; Kobler, Johannes; Krám, Pavel; Lindroos, Antti-Jussi; Lundin, Lars; Löfgren, Stefan; Marchetto, Aldo; Pecka, Tomasz; Schulte-Bisping, Hubert; Skotak, Krzysztof; Srybny, Anatoly; Szpikowski, Józef; Ukonmaanaho, Liisa; Váňa, Milan; Åkerblom, Staffan; Forsius, Martin (Journal article; Peer reviewed, 2018-01-12)
  The international Long-Term Ecological Research Network (ILTER) encompasses hundreds of long-term research/monitoring sites located in a wide array of ecosystems that can help us understand environmental change across the ...
 • Potential of NanoPro to reduce fungicide rate for control Microdochium nivale on an annual bluegrass (Poa annua) green 

  Espevig, Tatsiana; Pettersen, Trond; Aamlid, Trygve (NIBIO Rapport;5(80) 2019, Research report, 2019-06)
  Dette er den første rapporten om potensialet for additivet NanoPro til å redusere doseringen av de to mest brukte fungicider for bekjemping av mikrodochium flekk (Microdochium nivale), den økonomisk viktigste sykdommen på ...
 • Klimagassutslipp - planteproduksjon. Innspill til norsk klimagassmodell på gårdsnivå. 

  Hansen, Sissel; Øygarden, Lillian (NIBIO Rapport;, Research report, 2019-06)
  Denne rapporten er utarbeidet som del av tredningsprosjektet til Bondelaget: Utvikling av beregningsmodell for klimagasser i norsk landbruk» finansiert av Landbruksdirektoratet. Rapporten omhandler klimagasser fra ...
 • E16 Bjørum – Skaret. Forundersøkelser i Isielva, Rustanbekken og Holsfjorden, samt i noen mindre bekker 

  Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Greipsland, Inga; Aasestad, Ingar; Reinemo, Jonas; Stabell, Trond; Engh, Anne; Bremnes, Trond (NIBIO Rapport;5(60) 2019, Research report, 2019-05)
  Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region øst har NIBIO i samarbeid med FAUN Naturforvaltning, Naturplan og Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfisk (LFI) utført forundersøkelser av vannkvalitet, bunndyr, ...
 • Miljøovervåking E18 Rugtvedt – Dørdal. Halvårsrapport for anleggsperioden juli til desember 2018 

  Rognan, Yvonne; Roseth, Roger; Reinemo, Jonas; Johansen, Øistein; Våge, Kristine; Roer, Ole; Stabell, Trond (NIBIO Rapport;5(57) 2019, Research report, 2019-04)
  Etter oppdrag fra Nye Veier AS gjennomfører NIBIO overvåking av vannmiljø i forbindelse med bygging av ny E18 Rugtvedt – Dørdal. Miljøovervåkingen omfatter uttak av vannprøver (kvartals- og ukeprøver), automatisk overvåking ...
 • Biogassanlegget hos Sondre Skoglund – Følgeforskningen – Dokumentasjon av drift 

  Briseid, Tormod; Morken, John (NIBIO Rapport;4(104) 2018, Research report, 2018-12)
  Biogassanlegget til Sondre Skoglund, levert og driftet av Waterment AS, er under uttesting for behandling av om lag 1000 m3 blautgjødsel fra gris årlig. Selve biogassreaktoren er en granulbasert kompakt ABR-reaktor med ...
 • Abating N in Nordic agriculture - Policy, measures and way forward 

  Hellsten, Sofie; Dalgaard, Tommy; Rankinen, Katri; Tørseth, Kjetil; Bakken, Lars; Bechmann, Marianne; Kulmala, Airi; Moldan, Filip; Olofsson, Stina; Piil, Kristoffer; Pira, Kajsa; Turtola, Eila (Journal article; Peer reviewed, 2019-04-15)
 • E16 Bjørum – Skaret. Forundersøkelser av fisk i vassdrag som kan påvirkes av anleggsarbeid 

  Skrutvold, Johanna; Aasestad, Ingar; Roseth, Roger (NIBIO Rapport;5(54) 2019, Research report, 2019-04)
  Etter oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO i samarbeid med Naturplan utført forundersøkelser av fiskebestander i vassdrag som kan påvirkes av anleggsaktivitet i forbindelse med utbyggingen av E16 på strekningen Bjørum - ...
 • Sedum root foraging in layered green roof substrates 

  Ji, Peng; Sæbø, Arne; Stovin, Virginia; Hanslin, Hans Martin (Journal article; Peer reviewed, 2018-06-29)
  Background and aims Layered profiles of designed soils may provide long-term benefits for green roofs, provided the vegetation can exploit resources in the different layers. We aimed to quantify Sedum root foraging for ...
 • Assessing Impacts of Soil Management Measures on Ecosystem Services 

  Schwilch, Gudrun; Lemann, Tatenda; Berglund, Örjan; Camarotto, Carlo; Cerdà, Artemi; Daliakopoulos, Ioannis N.; Kohnová, Silvia; Krzeminska, Dominika; Maranon, Teodoro; Rietra, René; Siebielec, Grzegorz; Thorsson, Johann; Tibbett, Mark; Valente, Sandra; van Delden, Hedwig; van den Akker, Jan; Verzandvoort, Simone; Vrînceanu, Nicoleta Olimpia; Zoumides, Christos; Hessel, Rudi (Journal article; Peer reviewed, 2018-11-26)
  Only a few studies have quantified and measured ecosystem services (ES) specifically related to soil. To address this gap, we have developed and applied a methodology to assess changes in ecosystem services, based on ...
 • Miljøovervåkingsprogram ved Torp Sandefjord lufthavn. Resultater fra kalenderåret 2018. 

  Roseth, Roger; Skrutvold, Johanna; Tveiti, Geir; Johansen, Øistein (NIBIO Rapport;5(28) 2019, Research report, 2019-02)
  Det ble påvist glykol i bare to av vannprøvene fra Rovebekken i 2018, og da i lave konsentrasjoner. En episode med stort forbruk av baneavisingsmidler i januar ga noe utvasking av formiat mot Rovebekken, men det nye ...
 • Strukturkalking – Effekt på aggregatstabilitet og lettløselig fosfor 

  Øgaard, Anne Falk (NIBIO Rapport;5(52) 2019, Research report, 2019-04)
  Denne rapporten beskriver hva strukturkalking er, presenterer resultater fra norske feltforsøk med strukturkalking og gir en oversikt over forutsetningene for å oppnå positiv effekt av strukturkalking. I et forsøk gjennomført ...
 • Hvordan etablere blomsterenger i Midt-Norge? 

  Svalheim, Ellen; Aamlid, Trygve; Bele, Bolette (NIBIO POP;5(15) 2019, Journal article, 2019-03)
  Flere og flere, både offentlige etater og private hageeiere, ønsker nå å bytte ut kortklipte, monotone plener med artsrike blomsterenger. Noen begrunner dette med at blomstereng er mindre arbeidskrevende enn plen fordi den ...
 • Miljø- og klimaeffekter av fangvekster 

  Bøe, Frederik; Bechmann, Marianne; Øgaard, Anne Falk; Sturite, Ievina; Brandsæter, Lars Olav (NIBIO POP;5(12) 2019, Journal article, 2019-03)
  Fangvekster sås sammen med korn eller etter tidligkulturer for å ta opp overskudd av næringsstoffer og redusere erosjon. Fangvekster øker karboninnholdet i jorda og reduserer ugrasmengden. Fangvekster har lenge vært anerkjent ...
 • Erosjon og næringsstofftap ved ulik jordarbeiding på flate arealer – 2014–2018 

  Bechmann, Marianne; Bøe, Frederik (NIBIO POP;5(14) 2019, Journal article, 2019-03)
  Fire år med resultater fra Kjelle ruteforsøk viser store forskjeller i tap av jord og næringsstoffer mellom år. I årene med mest nedbør ble de laveste gjennomsnittlige tapene av jord- og næringsstoffer målt fra ruter med ...

View more