Recent Submissions

 • Moving forward in microplastic research: A Norwegian perspective 

  Lusher, Amy; Hurley, Rachel; Arp, Hans Peter H; Booth, Andy; Bråte, Inger Lise Nerland; Gabrielsen, Geir W.; Gomiero, Alessio; Gomes, Tania; Grøsvik, Bjørn Einar; Green, Norman; Haave, Marte; Hallanger, Ingeborg G.; Halsband, Claudia; Herzke, Dorte; Joner, Erik J; Kögel, Tanja; Rakkestad, Kirsten; Ranneklev, Sissel Brit; Wagner, Martin; Olsen, Marianne (Peer reviewed; Journal article, 2021-08-03)
  Given the increasing attention on the occurrence of microplastics in the environment, and the potential envi-ronmental threats they pose, there is a need for researchers to move quickly from basic understanding to applied ...
 • Closing global P cycles: The effect of dewatered fish sludge and manure solids as P fertiliser 

  Brod, Eva; Øgaard, Anne Falk (Peer reviewed; Journal article, 2021-09-09)
  The aim of this study was to contribute to closing global phosphorus (P) cycles by investigating and explaining the effect of fish sludge (feed residues and faeces of farmed fish) and manure solids as P fertiliser. Phosphorus ...
 • Hepatitis C virus E2 envelope glycoprotein produced in Nicotiana benthamiana triggers humoral response with virus-neutralizing activity in vaccinated mice 

  Dobrica, Mihaela-Olivia; van Eerde, André; Tucureanu, Catalin; Onu, Adrian; Paruch, Lisa; Caras, Iuliana; Vlase, Ene; Steen, Hege; Haugslien, Sissel; Alonzi, Dominic; Zitzmann, Nicole; Bock, Ralph; Dubuisson, Jean; Popescu, Costin-Ioan; Stavaru, Crina; Clarke, Jihong Liu; Branza-Nichita, Norica (Peer reviewed; Journal article, 2021-05-18)
  Chronic infection with hepatitis C virus (HCV) remains a leading cause of liver-related pathologies and a global health problem, currently affecting more than 71 million people worldwide. The development of a prophylactic ...
 • Disentangling the abiotic and biotic components of AMF suppressive soils 

  Cruz-Paredes, Carla; Diera, Tomas; Davey, Marie Louise; Rieckmann, Maria Monrad; Christensen, Peter; Cruz, Majbrit Dela; Laursen, Kristian Holst; Joner, Erik; Christensen, Jan H.; Nybroe, Ole; Jakobsen, Iver (Peer reviewed; Journal article, 2021-05-21)
  Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) are important in plant nutrient uptake, but their function is prone to environmental constraints including soil factors that may suppress AMF transfer of phosphorus (P) from the soil to ...
 • Managing sustainability risks of bioenergy in four Nordic countries 

  Hansen, Anders Chr.; Clarke, Nicholas; Hegnes, Atle Wehn (Peer reviewed; Journal article, 2021-06-07)
  Background Bioenergy plays a key role in the transition to a sustainable economy in Europe, but its own sustainability is being questioned. We study the experiences of Sweden, Finland, Denmark and Norway, to find out whether ...
 • Soil Tillage and Crop Growth Effects on Surface and Subsurface Runoff, Loss of Soil, Phosphorus and Nitrogen in a Cold Climate 

  Bechmann, Marianne; Bøe, Frederik (Peer reviewed; Journal article, 2021-01-15)
  Most studies on the effects of tillage operations documented the effects of tillage on losses through surface runoff. On flat areas, the subsurface runoff is the dominating pathway for water, soil and nutrients. This study ...
 • Genetic analysis indicates spatial-dependent patterns of sex-biased dispersal in Eurasian lynx in Finland 

  Herrero, Annika; Klutsch, Cornelya; Holmala, Katja; Maduna, Simo; Kopatz, Alexander; Eiken, Hans Geir; Hagen, Snorre (Peer reviewed; Journal article, 2021-02-19)
  Conservation and management of large carnivores requires knowledge of female and male dispersal. Such information is crucial to evaluate the population’s status and thus management actions. This knowledge is challenging ...
 • Matjordplan Skui, Bærum 

  Jayesingha, Monica (NIBIO-rapport;7(158) 2021, Research report, 2021-10)
  Tag Arkitekter har, i forbindelse med utbygging av nytt boligområde på Skui i Bærum kommune, engasjert NIBIO for å gjøre en jordfaglig utredning av arealer på eiendommene med gårdsnummer/bruksnummer 66/435 og 65/222. ...
 • SoilCare – bærekraftig kornproduksjon i Europa. Oppsummeringsrapport fra norske studieområder. 

  Skaalsveen, Kamilla; Stolte, Jannes; Bøe, Frederik; Seehusen, Till (NIBIO-rapport;7(149) 2021, Research report, 2021-09)
  SoilCare er et femårig forskningsprosjekt finansiert av EUs Horisont2020-program som startet 1. mars 2016 og avsluttes 31. august 2021. Prosjektet er et samarbeid mellom 28 europeiske partnere med studieområder i 16 ulike ...
 • Urbant landbruk i Osloregionen. Et første datagrunnlag 

  Hanserud, Ola Stedje; Prestvik, Anne (NIBIO-rapport;7(152) 2021, Research report, 2021-08)
  Med dette prosjektet har vi gjort en første innsamling av data på ressursbruk og produksjon av mat i urbant landbruk i Osloregionen, mer spesifikt dyrking i pallekarmer, parsellhager, tak- og besøkshager og andelslandbruk. ...
 • Befaring på Tromsø Golfbane 14. oktober 2020 

  Jørgensen, Marit; Hesselsøe, Karin Juul; Aamlid, Trygve (NIBIO-rapport;7(93) 2021, Research report, 2021-08)
  Foreliggende rapport gir et inntrykk fra befaringa 14.oktober og råd om videre framdrift i prosjektet. På grunn av den korte tidsfristen må rapporten anses som foreløpig. Hovedproblemet på fairwayene på Tromsø Golfbane ...
 • Avløpsslam til jordbruksarealer – Resultater fra fem flerårige feltforsøk 

  Øgaard, Anne Falk; Sveistrup, Tore; Haraldsen, Trond (NIBIO-rapport;7(151) 2021, Research report, 2021-08)
  Denne rapporten presenterer resultater fra fem flerårige feltforsøk med avløpsslam, det ene med resultater fra ti år. Formålene med forsøkene var å bedre kunnskapen om plantetilgjengelighet av fosforet i slammet og å ...
 • Matjordplan Sletta Son, Vestby 

  Jayesingha, Monica (NIBIO-rapport;7(104) 2021, Research report, 2021-06)
  J.I. Bygg AS planlegger å bygge ut næringsområdet «Son teknologi og næringspark» i Son kommune. Utbyggingen vil føre til nedbygging av dyrka mark på gnr. 136/bnr. 2, og matjorda må derfor flyttes for å opparbeide nye ...
 • Sediment transport dynamics in small agricultural catchments in a cold climate: A case study from Norway 

  Wenng, Hannah; Barneveld, Robert; Bechmann, Marianne; Marttila, Hannu; Krogstad, Tore; Skarbøvik, Eva (Peer reviewed; Journal article, 2021-09-01)
  Increased nutrient and soil losses from agricultural areas into water bodies constitute a global problem. Phosphorus is one of the main nutrients causing eutrophication in surface waters. In arable land, phosphorus losses ...
 • Vegetation modulates the impact of climate extremes on gross primary production 

  Flach, Milan; Brenning, Alexander; Gans, Fabian; Reichstein, Markus; Sippel, Sebastian; Mahecha, Miguel D. (Peer reviewed; Journal article, 2021-01-05)
  Drought and heat events affect the uptake and sequestration of carbon in terrestrial ecosystems. Factors such as the duration, timing, and intensity of extreme events influence the magnitude of impacts on ecosystem processes ...
 • Gjennestadmyra: Forslag til restaurering av vannveier ved myra 

  Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Skarbøvik, Eva; Mæhlum, Trond; Kløve, Bjørn (NIBIO-rapport;7(143) 2021, Research report, 2021-07)
  NIBIO har på oppdrag for Statsforvalteren i Vestfold og Telemark vurdert tiltak for å bedre biomangfold i tre lokaliteter rundt Gjennestadmyra ved Tønsberg. Arealet eies av Miljødirektoratet. I løpet av prosjektperioden ...
 • Verdikjeder for biokull i Norge 

  Prestvik, Anne; Lilleby, Stine (NIBIO-rapport;7(138) 2021, Research report, 2021-07)
  Det er økende interesse for biokull i Norge og denne rapporten er basert på intervju med aktører som enten er i gang med eller skal begynne med biokullproduksjon eller produkter med biokull. Rapporten legger fram informantenes ...
 • Fiskeslam som nitrogengjødsel til korn - Resultater fra FishBash prosjektet 

  Brod, Eva (NIBIO-rapport;7(137) 2021, Research report, 2021-07)
  Fiskeslam fra fem settefiskanlegg for smolt ble analysert i både 2019 og 2020: Fire produkter som var tørket med ulik teknologi, en flytende biorest og en tørket biorest. Gjødselkvaliteten til fiskeslam var mer variabel ...
 • Tire wear particles concentrations in gully pot sediments 

  Mengistu, Demmelash; Heistad, Arve; Coutris, Claire (Peer reviewed; Journal article, 2021-05-15)
  While tire wear and tear is known to be a major source of microplastics in the environment, its monitoring is still hampered by the lack of analytical methods able to provide concentrations in environmental matrices. ...
 • Erosjon og tap av næringsstoffer og plantevernmidler fra jordbruksdominerte nedbørfelt - Sammendragsrapport fra Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) for 1992—2019 

  Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Kværnø, Sigrun; Eggestad, Hans Olav (NIBIO-rapport;7(135) 2021, Research report, 2021-06)
  Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ble startet i 1992 med det formål å dokumentere landbrukets virkning på vannkvaliteten samt effekten av endringer i jordbrukspraksis og tiltaksgjennomføring. I denne ...

View more