Nye registreringer

 • Highways associated with expansion of boreal scavengers into the alpine tundra of Fennoscandia 

  Rød-Eriksen, Lars; Skrutvold, Johanna; Herfindal, Ivar; Jensen, Henrik; Eide, Nina Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2020-05-17)
  1. Habitat fragmentation may affect species distributions through, for example, altered resource availability and shifts in species interactions. Fragmentation by roads has had negative impacts on Fennoscandian alpine ...
 • Tiltak mot erosjon på jordbruksareal 

  Kværnø, Sigrun; Øygarden, Lillian; Bechmann, Marianne; Barneveld, Robert (NIBIO-POP;6(38) 2020, Journal article, 2020-12)
  Erosjon fører til at næringsrike jordpartikler kommer ut i vassdragene våre. Det kan føre til overgjødsling og algeoppblomstring, i tillegg til at matjorda gradvis forsvinner. Det er flere tiltak som kan gjennomføres for ...
 • Beskrivelse av erosjonsrisikokart - metoder, forutsetninger og bruk 

  Kværnø, Sigrun; Barneveld, Robert; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Stratmann, Malte; Søvde, Nils Egil (NIBIO-POP;6(37) 2020, Journal article, 2020-12)
  Vinteren 2021 blir det gamle erosjonsrisikokartet fra 1991 erstattet med to nye kart. Det ene kartet viser samlet risiko for flateerosjon på jordoverflata og jordtap gjennom drens-rør. Det andre kartet viser risiko for ...
 • Harvest is associated with the disruption of social and finescale genetic structure among matrilines of a solitary large carnivore 

  Frank, Shane; Pelletier, Fanie; Kopatz, Alexander; Bourret, Audrey; Garant, Dany; Swenson, Jon; Eiken, Hans Geir; Hagen, Snorre; Zedrosser, Andreas (Peer reviewed; Journal article, 2020-11-27)
  Harvest can disrupt wildlife populations by removing adults with naturally high survival. This can reshape sociospatial structure, genetic composition, fitness, and potentially affect evolution. Genetic tools can detect ...
 • Kjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2019–2020 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko 

  Bechmann, Marianne; Bøe, Frederik; Stenrød, Marianne; Tveiti, Geir (NIBIO-rapport;7(9) 2021, Research report, 2021-01)
  ‘Ingen jordarbeiding om høsten’ har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Avrenningsforsøk som startet på 1980-tallet viser stor effekt ...
 • E18 Bommestad – Sky. Miljøoppfølging av Farriselva og Farrisvannet under anleggsarbeid i 2020 

  Rognan, Yvonne; Roseth, Roger (NIBIO-rapport;6(179) 2020, Research report, 2020-12)
  Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region sør og prosjektet E18 Bommestad – Sky har NIBIO utført oppfølging av vannmiljø i Farris og Farriselva. Arbeidene har vært tilknyttet ferdigstilling av lokalveinettet rundt Farriseidet, ...
 • Fertilization of Norway spruce forest with wood ash and nitrogen affected both tree growth and composition of chemical defence 

  Hanssen, Kjersti Holt; Asplund, Johan; Clarke, Nicholas; Selmer, Ruben; Nybakken, Line (Peer reviewed; Journal article, 2020-10-05)
  We fertilized a Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) stand on rich mineral soil with 3 t ha−1 of wood ash (ASH), 150 kg ha−1 of nitrogen (N) or a combination of wood ash and nitrogen (ASH + N), in addition to unfertilized ...
 • Genetic population structure of the monogenean parasite Gyrodactylus thymalli and its host European grayling (Thymallus thymallus) in a large Norwegian lake 

  Pettersen, Ruben Alexander; Junge, Claudia; Østbye, Kjartan; Mo, Tor Atle; Vøllestad, Leif Asbjørn (Peer reviewed; Journal article, 2020-10-15)
  Understanding how populations are structured in space and time is a central question in evolutionary biology. Parasites and their hosts are assumed to evolve together, however, detailed understanding of mechanisms leading ...
 • The long-term fate of deposited nitrogen in temperate forest soils 

  Veerman, Liz; Kalbitz, Karsten; Gundersen, Per; Kjønaas, O. Janne; Moldan, Filip; Schleppi, Patrick; van Loon, Emiel E.; Schoorl, Jorien; Wessel, Wim; Tietema, Albert (Peer reviewed; Journal article, 2020-06-20)
  Increased anthropogenic nitrogen (N) inputs can alter the N cycle and affect forest ecosystem functions. The impact of increased N deposition depends among others on the ultimate fate of N in plant and soil N pools. ...
 • Maximum limit values for selected hazardous organic contaminants (HOCs) in secondary raw materials used in fertilisers and soil products 

  Eggen, Trine; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Nikiforov, Vladimir; Vogelsang, Christian (NIBIO-rapport;5(110) 2019, Research report, 2019-12)
  Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartement ga 27. juni 2016 Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet i oppdrag å revidere forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. I oppdraget ble ...
 • Frøavl av enghumleblom 

  Aamlid, Trygve; Pettersen, Trond; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO-pop;6(22) 2020, Journal article, 2020-12)
  Enghumleblom (Geum rivale) er en flerårig, 25–40 cm høy urt i rosefamilien (Rosaceae). Plantene har opprette, hårete stengler med oppdelte blad, finnete ved basis og trekobla lenger oppe. Blomstene er nedoverbøyde eller ...
 • Frøavl av rundbelg 

  Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Pettersen, Trond; Svalheim, Ellen (NIBIO-pop;6(23) 2020, Journal article, 2020-12)
  Rundbelg (også kalt ‘rundskolm’, Anthyllis vulneraria) er en flerårig, inntil 30 cm høy urt i erteblomstfamilien (Fabaceae). Arten har følgende morfologiske kjennetegn
 • Functional diversity and invasive species influence soil fertility in experimental grasslands 

  Teixeira, Leonardo H.; Yannelli, Florencia A.; Ganade, Gislene; Kollmann, Johannes (Peer reviewed; Journal article, 2020-01-01)
  Ecosystem properties can be positively affected by plant functional diversity and compromised by invasive alien plants. We performed a community assembly study in mesocosms manipulating different functional diversity levels ...
 • Moving Away From Limiting Similarity During Restoration: Timing of Arrival and Native Biomass Are Better Proxies of Invasion Suppression in Grassland Communities 

  Yannelli, Florencia A.; MacLaren, Chloe; Kollmann, Johannes (Peer reviewed; Journal article, 2020-07-17)
  A challenge in many restoration projects, in particular when establishing de novo communities, is the arrival and later dominance of invasive alien plants. This could potentially be avoided by designing invasion-resistant ...
 • Biokull er et effektivt klimatiltak i landbruket 

  Rasse, Daniel; Lilleby, Stine; O`Toole, Adam (NIBIO-pop;6(43) 2020, Journal article, 2020-12)
  Karbonfangst og -lagring med biokull er en klimaløsning som kan bidra til betydelige utslippsreduksjoner i norsk landbruk til en lav kostnad.
 • Seasonal dynamics of lotic bacterial communities assessed by 16S rRNA gene amplicon deep sequencing 

  Paruch, Lisa; Paruch, Adam; Eiken, Hans Geir; Skogen, Monica; Sørheim, Roald (Peer reviewed; Journal article, 2020-10-02)
  Aquatic microbial diversity, composition, and dynamics play vital roles in sustaining water ecosystem functionality. Yet, there is still limited knowledge on bacterial seasonal dynamics in lotic environments. This study ...
 • Klimakur 2030 – beskrivelse av utvalgte klimatiltak knyttet til skog. Supplement. 

  Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Fernández, Clara Antón; Astrup, Rasmus Andreas; Belbo, Helmer; Clarke, Nicholas; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Hietala, Ari Mikko; Kockum, Frans; Mohr, Christian Wilhelm; Nordbakken, Jørn-Frode; Stokland, Jogeir Nicolai; Sverker, Jennie; Økland, Tonje (NIBIO rapport;6(153) 2020, Research report, 2020-11)
  Det årlige netto opptaket i skogen i Norge økte frem til 2009 (over 35 mill. tonn), og har etter det vist en avtakende trend. I 2018 var det et netto opptak på i underkant av 28 millioner tonn CO2- ekvivalenter. Størrelsen ...
 • Hva betyr nydyrking for vannmiljøet? 

  Bechmann, Marianne; Skarbøvik, Eva (NIBIO pop;6(41) 2020, Journal article, 2020-11)
  Nydyrking skal bidra til å gjøre mer areal tilgjengelig til matproduksjon eller annen jordbruksproduksjon. Nydyrking av arealer går på bekostning av skog og utmark. Det er større næringsstoffavrenning fra jordbruksarealer ...
 • Evaluating the terrestrial carbon dioxide removal potential of improved forest management and accelerated forest conversion in Norway 

  Bright, Ryan M.; Allen, Micky; Antón-Fernández, Clara; Belbo, Helmer; Dalsgaard, Lise; Eisner, Stephanie; Granhus, Aksel; Kjønaas, O. Janne; Søgaard, Gunnhild; Astrup, Rasmus Andreas (Peer reviewed; Journal article, 2020-06-19)
  As a carbon dioxide removal measure, the Norwegian government is currently considering a policy of large-scale planting of spruce (Picea abies (L) H. Karst) on lands in various states of natural transition to a forest ...
 • Inter-individual variability in spring phenology of temperate deciduous trees depends on species, tree size and previous year autumn phenology 

  Marchand, Lorène Julia; Dox, Inge; Gričar, Jožica; Prislan, Peter; Leys, Sebastien; Van den Bulcke, Jan; Fonti, Patrick; Lange, Holger; Matthysen, Erik; Peñuelas, Josep; Zuccarini, Paolo; Campioli, Matteo (Peer reviewed; Journal article, 2020-05-29)
  We explored the inter-individual variability in bud-burst and its potential drivers, in homogeneous mature stands of temperate deciduous trees. Phenological observations of leaves and wood formation were performed weekly ...

Vis flere