Recent Submissions

 • Frequent export of pig slurry for outside storage reduced methane but not ammonia emissions in cold and warm seasons 

  Ma, Chun; Guldberg, Lise Bonne; Hansen, Michael Jørgen; Feng, Lu; Petersen, Søren O. (Peer reviewed; Journal article, 2023-07-15)
  Manure management is a significant source of methane (CH4) and ammonia (NH3), and there is an urgent need for strategies to reduce these emissions. More frequent export of manure for outside storage can lower gaseous ...
 • Utredning av tilstanden for fiskebestanden i Mårelva. Undersøkelser og anbefalinger. 

  Pettersen, Ruben Alexander (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Fairly little is known about the river-stationary fish stocks within the Mauken-Blåtind shooting and practice fields area. The military have used the area since the mid-50s. The study shows that the in-digenous trout ...
 • DNA-overvåkning av brunbjørn i Karasjok 2023 ved bruk av hårfeller 

  Fløystad, Ida; Aspholm, Paul Eric; Anti, Per John Aslaksen; Olsen, Jan Helmer; Gaup, Mahtte Ailu Utsi; Søvik, Ingrid Helle; Hansen, Ane-Sofie; Kniha, David; Hagen, Snorre; Eiken, Hans Geir (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  kommune (Finnmark fylke) i løpet av 2 måneder fra juni til august i 2023. Det ble brukt et 5 x 5 km rutesystem med én hårfelle i hver rute, og der hårfellen ble flyttet etter én måned til en annen lokalitet i samme rute. ...
 • Kjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2022–2023 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko 

  Bøe, Frederik; Havranek, Ivo; Bechmann, Marianne (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  ‘Ingen jordarbeiding om høsten’ har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Avrenningsforsøk som startet på 1980-tallet viser stor effekt ...
 • Monitoring of the Pasvik-Inari brown bear (Ursus arctos) population in 2023 using hair traps 

  Kniha, David; Aspholm, Paul Eric; Fløystad, Ida; Hansen, Ane-Sofie; Søvik, Ingrid Helle; Magga, Sari; Randa, Rolf; Baklid, Lisbet H.; Ollila, Tuomo; Hagen, Snorre; Eiken, Hans Geir (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Since 2005, the population of the trans-border brown bear (Ursus arctos) in Trilateral Park Pasvik-Inari (Norway-Finland-Russia) has been monitored by using genetic analyses of hair and faeces collected randomly in the ...
 • Målkonflikter ved bruk av solpaneler på grønne tak 

  Hanslin, Hans Martin; Gunvaldsen, Lina Mathea; Foss, Sean Erik; Eriksen, Erling Ragnar; Øgaard, Mari (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Takflater i byene skal helst være flerfunksjonelle der det skal produsere energi, håndtere overvann, bidra til biologisk mangfold, bidra til å kjøle ned byen i varme perioder osv. Slik flerbruk av takflater kan gi en del ...
 • Etablering av blomsterengarter fra frø 

  Hanslin, Hans Martin; Svalheim, Ellen; Fuchs, Tobias A.; Blütecher, Elin; Pettersen, Trond; Hetland, Ove; Aamlid, Trygve (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Erfaring har vist det er krevende å etablere blomsterengarter fra frø både i eksisterende grasmark og ved såing på bar jord. Dette er utfordringer som må løses for en mer målrettet restaurering eller rehabilitering av ...
 • Nitrogen i tunneldrivevann – en pilotstudie av rensefilter 

  Roseth, Roger (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Tunneldrivevann fra sprengte tunneler inneholder mye nitrogen. Påviste konsentrasjoner varierer ofte mellom 30 og 150 mg N per liter, avhengig av drivemåte, innlekking av grunnvann fra og grad av resirkulering. Det antas ...
 • A comprehensive phylogenomic study unveils evolutionary patterns and challenges in the mitochondrial genomes of Carcharhiniformes: A focus on Triakidae 

  Winn, Jessica; Maduna, Simo; Bester-van der Merwe, Aletta E. (Peer reviewed; Journal article, 2023-12-30)
  The complex evolutionary patterns in the mitochondrial genome (mitogenome) of the most species-rich shark order, the Carcharhiniformes (ground sharks) has led to challenges in the phylogenomic reconstruction of the families ...
 • Novel insight into lepidopteran phylogenetics from the mitochondrial genome of the apple fruit moth of the family Argyresthiidae 

  Elameen, Abdelhameed; Maduna, Simo; Magerøy, Melissa; van Eerde, André; Knudsen, Geir; Hagen, Snorre; Eiken, Hans Geir (Peer reviewed; Journal article, 2024-01-02)
  Background The order Lepidoptera has an abundance of species, including both agriculturally beneficial and detrimental insects. Molecular data has been used to investigate the phylogenetic relationships of major subdivisions ...
 • Loss of species and genetic diversity during colonization: Insights from acanthocephalan parasites in northern European seals 

  Sromek, Ludmila; Ylinen, Eeva; Kunnasranta, Mervi; Maduna, Simo; Sinisalo, Tuula; Michell, Craig T.; Kovacs, Kit M.; Lydersen, Christian; Ieshko, Evgeny; Andrievskaya, Elena; Alexeev, Vyacheslav; Leidenberger, Sonja; Hagen, Snorre; Nyman, Tommi (Peer reviewed; Journal article, 2023-10-19)
  Studies on host–parasite systems that have experienced distributional shifts, range fragmentation, and population declines in the past can provide information regarding how parasite community richness and genetic diversity ...
 • Is macroporosity controlled by complexed clay and soil organic carbon? 

  Koop, Aaron N.; Hirmas, Daniel R.; Billings, Sharon A.; Li, Li; Cueva, Alejandro; Zhang, Xi; Wen, Hang; Nemes, Attila; Souza, Lígia F.T.; Ajami, Hoori; Flores, Alejandro N.; Rudick, Aoesta K.; Guthrie, Annalise; Klamm, Lola M.; Unruh, Micah; Sullivan, Pamela L. (Peer reviewed; Journal article, 2023-06-26)
  Multi-scale evidence of rapid, climate-induced soil structural changes occurring at yearly to decadal timescales is mounting. As a result, it has become increasingly important to identify the properties and mechanisms ...
 • Effect of calcareous and siliceous amendments on N2O emissions of a grassland soil 

  Todorcic Vekic, Teodora; Nadeem, Shahid; Molstad, Lars; Martinsen, Vegard; Hiis, Elisabeth Gautefall; Bakken, Lars; Rütting, Tobias; Klemedtsson, Leif; Dörsch, Peter (Peer reviewed; Journal article, 2023-05-19)
  Liming of acidic agricultural soils has been proposed as a strategy to mitigate nitrous oxide (N2O) emissions, as increased soil pH reduces the N2O/N2 product ratio of denitrification. The capacity of different calcareous ...
 • Indigenous Green Microalgae for Wastewater Treatment: Nutrient Removal and Resource Recovery for Biofuels and Bioproducts 

  Umetani, Ikumi; Sposob, Michal; Tiron, Olga (Peer reviewed; Journal article, 2023-05-19)
  Microalgae biotechnology can strengthen circular economy concepts in the wastewater treatment sector. This study investigated the Norwegian microalgae strains of Tetradesmus wisconsinensis, Lobochlamys segnis, and Klebsormidium ...
 • Culture adaptation for enhanced biogas production from birch wood applying stable carbon isotope analysis to monitor changes in the microbial community 

  Hashemi, Behnam; Solli, Linn; Lien, Kristian Myklebust; Lamb, Jacob Joseph; Horn, Svein Jarle (Peer reviewed; Journal article, 2023-05-06)
  Birch wood is a potential feedstock for biogas production in Northern Europe; however, the lignocellulosic matrix is recalcitrant preventing efficient conversion to methane. To improve digestibility, birch wood was thermally ...
 • Climate change drives substantial decline of understorey species richness and abundance in Norway spruce forests during 32 years of vegetation monitoring 

  Økland, Tonje; Halvorsen, Rune; Lange, Holger; Nordbakken, Jørn-Frode; Clarke, Nicholas (Peer reviewed; Journal article, 2023-05-31)
  Questions Observations in permanent forest vegetation plots in Norway and elsewhere indicate that complex changes have taken place over the period 1988–2020. These observations are summarised in the “climate-induced ...
 • DNA-overvåking av brunbjørn i Tana 2023 ved bruk av hårfeller 

  Hansen, Ane-Sofie; Aspholm, Paul Eric; Anti, Per John Aslaksen; Olsen, Jan Helmer; Gaup, Mahtte Ailu Utsi; Varsi, Leif Erik; Fløystad, Ida; Søvik, Ingrid Helle; Haugen, Finn-Arne; Hagen, Snorre; Eiken, Hans Geir (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
  Hår fra brunbjørn ble samlet inn i 20 hårfeller med luktstoff i et 500 km2 stort område i Tana kommune (Troms og Finnmark fylke) i løpet av 2 måneder fra juni til august i 2023. Det ble brukt et 5 x 5 km rutesystem med én ...
 • Yield predictions of timothy (Phleum pratense L.) in Norway under future climate scenarios 

  Hellton, Kristoffer Herland; Amdahl, Helga; Thorarinsdottir, Thordis; Alsheikh, Muath K; Aamlid, Trygve S.; Jørgensen, Marit; Dalmannsdottir, Sigridur; Rognli, Odd Arne (Peer reviewed; Journal article, 2023-07-26)
  The perennial forage grass timothy (Phleum pratense L.) is the most important forage crop in Norway. Future changes in the climate will affect growing conditions and hence the yield output. We used data from the Norwegian ...
 • Effective removal of antibiotic resistance genes from wastewater using marine waste-derived novel nanocomposites 

  Paruch, Lisa; Paruch, Adam; Neblea, Iulia Elena; Iordache, Tanta-Verona; Olaru, Andreea Gabriela; Chiriac, Anita-Laura; Sarbu, Andrei (Peer reviewed; Journal article, 2023-08-04)
  Wastewater (WW) has been identified as a major hotspot of microbial emerging contaminants (MECs), such as antibiotic resistant bacteria (ARB) and antibiotic resistance genes (ARGs). Currently used WW treatment methods ...
 • Wetland Water-Level Prediction in the Context of Machine-Learning Techniques: Where Do We Stand? 

  Jayathilake, Tharaka; Gunathilake, Miyuru; Wimalasiri, Eranga M.; Rathnayake, Upaka (Peer reviewed; Journal article, 2023-04-30)
  Wetlands are simply areas that are fully or partially saturated with water. Not much attention has been given to wetlands in the past, due to the unawareness of their value to the general public. However, wetlands have ...

View more