Now showing items 1-20 of 200

  • Abating N in Nordic agriculture - Policy, measures and way forward 

   Hellsten, Sofie; Dalgaard, Tommy; Rankinen, Katri; Tørseth, Kjetil; Bakken, Lars; Bechmann, Marianne; Kulmala, Airi; Moldan, Filip; Olofsson, Stina; Piil, Kristoffer; Pira, Kajsa; Turtola, Eila (Journal article; Peer reviewed, 2019-04-15)
  • Agricat2-beregninger av jord- og fosfortap i vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2016 

   Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Nytrø, Thor (NIBIO RAPPORT;3(60) 2017, Research report, 2017-12-01)
   På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ...
  • Agricat2-beregninger av jord- og fosfortap i vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2017 

   Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Engebretsen, Alexander Melvold; Starkloff, Torsten (NIBIO Rapport;4(94) 2018, Research report, 2018-06-29)
   På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ...
  • Ammonium Sorbed to Zeolite Is Partly Available to Wheat in the First Growth Cycle 

   Føreid, Bente; Alvarenga Castellanos, Emilio Humberto; Szocs, Julia Maria; Makadi, Marianna (Journal article; Peer reviewed, 2019-03-05)
   Sorption could be a way to concentrate nutrients in diluted waste streams to bring more nutrients back to agriculture. However, the sorbed nutrients must be plant available. The aim of this work was to investigate how plant ...
  • A multi-regional soil phosphorus balance for exploring secondary fertilizer potential: the case of Norway 

   Hanserud, Ola Stedje; Brod, Eva; Øgaard, Anne K. Falk; Müller, Daniel Beat; Brattebø, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2015-08-30)
  • A Phalarodon fraasi (Ichthyosauria: Mixosauridae) from the Middle Triassic of Svalbard 

   Økland, Inghild Halvorsen; Delsett, Lene Liebe; Roberts, Aubrey Jane; Hurum, Jørn Harald (Journal article, 2018-10-04)
   A new specimen of Phalarodon from the Middle Triassic Botneheia Formation on Svalbard, although not complete, is well preserved with both cranial and postcranial elements. Uncompressed preservation of the rostrum reveals ...
  • Assessing Impacts of Soil Management Measures on Ecosystem Services 

   Schwilch, Gudrun; Lemann, Tatenda; Berglund, Örjan; Camarotto, Carlo; Cerdà, Artemi; Daliakopoulos, Ioannis N.; Kohnová, Silvia; Krzeminska, Dominika; Maranon, Teodoro; Rietra, René; Siebielec, Grzegorz; Thorsson, Johann; Tibbett, Mark; Valente, Sandra; van Delden, Hedwig; van den Akker, Jan; Verzandvoort, Simone; Vrînceanu, Nicoleta Olimpia; Zoumides, Christos; Hessel, Rudi (Journal article; Peer reviewed, 2018-11-26)
   Only a few studies have quantified and measured ecosystem services (ES) specifically related to soil. To address this gap, we have developed and applied a methodology to assess changes in ecosystem services, based on ...
  • Avlastningsbehov og kilderegnskap Eidsvatnet 

   Greipsland, Inga; Kværnø, Sigrun H.; Blankenberg, Anne-Grete Buseth (NIBIO Rapport;2(31) 2016, Research report, 2016-05-25)
   I rapporten finnes en sammenstilling av overvåking av Eidsvatnet og tilførselsbekker i 2015, samt en teoretisk beregning av avlastningsbehovet for fosfortilførsler gitt miljømålet. Det er beregnet et enkelt kilderegnskap ...
  • Avrenning fra snødeponiet i Ski kommune; endelige resultater 

   Engebretsen, Alexander Melvold; Roseth, Roger; Greipsland, Inga (NIBIO Rapport;4(83) 2018, Research report, 2018-12)
   Våren og sommeren 2018 utførte NIBIO en stedsspesifikk miljøundersøkelse av snødeponiet i Ski kommune, initiert av et pålegg fra fylkesmannen i Akershus. Det ble tatt vannprøver i avrenning fra snødeponiet (n=7). I tillegg ...
  • Avrenning fra Åsland Snødeponi 

   Greipsland, Inga; Roseth, Roger; Engebretsen, Alexander Melvold (NIBIO Rapport;4(127) 2018, Research report, 2018-10)
   Etter oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune har NIBIO overvåket avrenningen fra Åsland snødeponi våren 2018. Resultatene er vurdert opp mot Fylkesmannens utslippskrav: < 90 mg SS/l, <20 mg THC/l og pH [6,9]. Kravet til ...
  • Bekkhus skytebane - undersøkelse av tungmetaller og PAH i jord og sediment 

   Leikanger, Eirik (NIBIO rapport;2(23) 2016, Research report, 2017-01-19)
   På oppdrag fra Sarpsborg kommune har Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) gjennomført undersøkelser av tungmetaller i jord og sediment ved Bekkhus Skytebane. Hensikten med undersøkelsene var å gi en innledende beskrivelse ...
  • Biogassanlegget hos Sondre Skoglund – Følgeforskningen – Dokumentasjon av drift 

   Briseid, Tormod; Morken, John (NIBIO Rapport;4(104) 2018, Research report, 2018-12)
   Biogassanlegget til Sondre Skoglund, levert og driftet av Waterment AS, er under uttesting for behandling av om lag 1000 m3 blautgjødsel fra gris årlig. Selve biogassreaktoren er en granulbasert kompakt ABR-reaktor med ...
  • Biogass fra marint fiskeslam sambehandlet med husdyrgjødsel og myse: Kvalifiseringsprosjekt finansiert av Regionalt Forskingsfond Midt-Norge og Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med Tingvollost og Tingvoll Fisk AS 

   Cabell, Joshua; Gebauer, Ruth; Solli, Linn; Kittelsen, Halvor; Briseid, Tormod (NIBIO Rapport;4(112) 2018, Research report, 2018-12)
   Tingvoll Fisk AS og Tingvollost holder til Torjulvågen i Tingvoll kommune på Nordmøre. Tingvoll Fisk AS driver med landbasert oppdrett av rognkjeks (Cyclopterus lumpus) med planer om å utvide til havbasert påvekst etter ...
  • Biogassproduksjon fra settefiskslam i sentraliserte og desentraliserte biogassanlegg 

   Gebauer, Ruth; Cabell, Joshua F.; Ween, Ola (NIBIO Rapport;2(121) 2016, Research report, 2016-11-25)
   I denne undersøkelsen ble biogassprosessen med fersk avvannet fiskeslam (15,9% TS) fra settefiskoppdrett blandet med husdyrgjødsel fra melkekyr undersøkt i 4 laboratoriereaktorer ved mesofil temperatur (33⁰C). Podeslammet ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2016. Ugrasmidler 

   Wærnhus, Kjell; Netland, Jan; Tørresen, Kirsten; Aamlid, Trygve (NIBIO Rapport;2(153) 2016, Research report, 2017-01-25)
  • Biologisk veiledningsprøving 2018. Ugrasmidler 

   Wærnhus, Kjell; Aamlid, Trygve; Berge, Therese W.; Ringselle, Björn; Tørresen, Kirsten (NIBIO Rapport;5(15) 2019, Research report, 2019-02)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av ugrasmidler i grasmark, grasfrøeng, vår- og høstkorn, gulrot under plast og på friland, pastinakk, rotpersille og bønne.
  • Bygging av Lysebotn II (Lyse Produksjon) og Lyse transformatorstasjon (Statnett). Sluttrapport miljøoppølging vannkvalitet 2016 og 2017 

   Roseth, Roger; Leikanger, Eirik; Johansen, Øistein; Nytrø, Thor (NIBIO Rapport;5(22) 2019, Research report, 2019-02)
   To større prosjekter hadde omfattende anleggsvirksomhet i Lysebotn gjennom 2016 og 2017. Nytt vannkraftverk, Lysebotn II, ble bygd av Lyse Produksjon ved entreprenør Implenia. Ny transformatorstasjon ble bygd av Statnett ...
  • Challenges of Reducing Phosphorus Based Water Eutrophication in the Agricultural Landscapes of Northwest Europe 

   Bol, Roland; Gruau, Gerard; Mellander, Per-Erik; Dupas, Remi; Bechmann, Marianne; Skarbøvik, Eva; Bieroza, Magdalena; Djodjic, Faruk; Glendell, Miriam; Jordan, Philip; van der Grift, Bas; Rode, Michael; Smolders, Erik; Verbeeck, Mieke; Gu, Sen; Klumpp, Erwin; Pohle, Ina; Fresne, Maelle; Gascuel-Odoux, Chantal (Journal article; Peer reviewed, 2018-08-23)
   In this paper, we outline several recent insights for the priorities and challenges for future research for reducing phosphorus (P) based water eutrophication in the agricultural landscapes of Northwest Europe.We highlight ...
  • Coming up short: Identifying substrate and geographic biases in fungal sequence databases 

   Khomich, Maryia; Cox, Filipa; Andrew, Carrie Joy; Andersen, Tom; Kauserud, Håvard; Davey, Marie Louise (Journal article; Peer reviewed, 2018-09-22)
   Insufficient reference database coverage is a widely recognized limitation of molecular ecology ap-proaches which are reliant on database matches for assignment of function or identity. Here, we use datafrom 65 amplicon ...
  • Contrasting biosphere responses to hydrometeorological extremes: revisiting the 2010 western Russian Heatwave 

   Flach, Milan; Sippel, Sebastian; Gans, Fabian; Bastos, Ana; Brenning, Alexander; Reichstein, Markus; Mahecha, Miguel (Journal article; Peer reviewed, 2018-10-16)
   Combined droughts and heatwaves are among those compound extreme events that induce severe impacts on the terrestrial biosphere and human health. A record breaking hot and dry compound event hit western Russia in summer ...