• Luftegårder til okser i økologisk kjøttproduksjon 

      Aanensen, Lise; Hansen, Berit; Aas, Kari Skagen; Hegseth, Lene; Lind, Vibeke (Bioforsk rapport;5(177) 2010, Research report, 2011-03)
      Innen økologisk landbruk er man generelt opptatt av å ha god dyrevelferd og å gi dyrene mulighet til naturlig atferd. Det er derfor et krav i det økologiske regelverket at alle dyr, inkludert okser, skal ha tilgang til ...