• Transport av tributyltinn fra sjønære deponier 

   Amundsen, Carl; Snilsberg, Petter; Kitterød, Nils-Otto; Aasen, Roald; Eggen, Trine (Bioforsk rapport;1(139) 2006, Research report, 2007-01-30)
  • Undersøkelse av mindre avløpsanlegg i normal drift 

   Yri, Anders; Hensel, Guro Randem; Aasen, Roald; Mæhlum, Trond (Bioforsk rapport;2(146) 2007, Research report, 2007-12-01)
   Rapporten sammenstiller en undersøkelse av minirenseanlegg og filterbed for boliger og gråvannsrenseanlegg med biofilter for fritidshus/hytter. Bioforsk Jord og miljø har vært ansvarlig for prøvetakingen som har fore-gått ...