• Tap av lam på sommerbeite som ikke skyldes rovdyr 

      Bakke, Svanhild (Bioforsk rapport;1(32) 2006, Research report, 2006)
      Årsakene til tap av lam som ikke skyldes rovdyr ble registrert årene 1999 og 2000 i seks besetninger tilhørende Kvikne Vestfjell Saubeitelag, Tynset kommune. Det ble brukt dødsvarslere i begge år. Henholdsvis 300 og 290 ...