• Erosjonssikring av en parsell av Hæra i Trøgstad 

   Hauge, Atle; Barneveld, Robert (Bioforsk Rapport;, Research report, 2015)
   Vassdraget Hæra er sterkt endret ved senking, og ligger dermed dypt i terrenget. Langs vassdraget er det leir- og siltjord, og det er kraftig erosjon på grunn av utglidninger i de bratte sidene. Bioforsk foreslår steinsetting ...
  • Jordtap på nedbørfeltnivå: kan vi skille mellom påvirkning av vær og jordarbeiding? 

   Barneveld, Robert; Greipsland, Inga; Bechmann, Marianne (Bioforsk rapport;9(80) 2014, Research report, 2014-05)
   Tilskuddssystemet for tiltak mot jordtap har vært på plass i flere år. Tidsseriene i JOVA-databasen viser at andel areal under høstpløying har minket i samme periode. Selv om høstpløying er erstattet av jordarbeidingstyper ...