• Et himmelsk sidesprang – matopplevelser på Helgeland 

   Høberg, Eva Narten; Ljunggren, Elisabet Carine (Bioforsk rapport;7(123) 2012, Research report, 2012-07-25)
   Rapporten presenterer resultater fra forprosjektet VRI Matopplevelser på Helgeland, 2011. Prosjektet har som mål å bidra til at turister og andre spisegjester får bedre tilgang til «smaken av Helgeland» gjennom å motivere ...
  • Utredning Skalsavassdraget. Forprosjekt 

   Jensen, Hallvard; Muladal, Rune; Haug, Lise (Bioforsk rapport;9(50) 2014, Research report, 2014-04-03)
   Det ble gjennomført prøvefiske og el-fiske i Skalsavassdraget, Kvænangen kommune, 20-21. september 2013. I Skalsavatnet er det en tett røyebestand med tidlig kjønnsmodning og liten tilvekst på rundt 3 cm årlig. Røye over ...