• Løkvika Rorbuanlegg. Konsekvensutredning av naturmiljø 

   Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;4(91) 2009, Research report, 2009-09-25)
   En konsekvensutredning har blitt utført i forbindelse med et foreslått rorbuanlegg i Løkvika, Leirfjord kommune. Med bakgrunn i de registrerte vegetasjonstypene og viltregistreringene gis naturmiljøet i og ved Løkvika liten ...
  • Offersøy camping. Konsekvensutredning for naturmiljø 

   Carlsen, Thomas; Hind, Liv Jorunn (Bioforsk rapport;6(117) 2011, Research report, 2011-10-15)
   Foreliggende konsekvensutreding knyttet til naturmiljø for planlagt utvidelse av Offersøy camping i Alstahaug kommune, er gjort på oppdrag fra tiltakshaver Offersøy camping. Med bakgrunn i registrerte vegetasjonstyper og ...
  • Reinoks kraftverk og reinoks pumpe. Konsekvensutredning reindrift 

   Eilertsen, Svein (Bioforsk rapport;7(142) 2012, Research report, 2012-10-20)
   Foreliggende konsekvensutredning knyttet til reindrift ved planlagt ubygging av Reinoks vannkraftverk og Reinoks pumpe i Hamarøy kommune er gjort på oppdrag fra Ambio. Planområdet ligger innenfor beiteområdet til Stajggo-Hamber ...
  • Rieppi vindkraftverk. Konsekvensutredning reindrift 

   Eilertsen, Svein (Bioforsk rapport;7(70) 2012, Research report, 2012-06-20)
   Foreliggende konsekvensutredning knyttet til reindrift ved planlagt vindkraftverk på Rieppi i Storfjord kommune er gjort på oppdrag fra Troms Kraft Produksjon. Planområdet til Rieppi vindpark ligger innenfor beiteområdet ...
  • Sjonfjellet vindkraftverk. Konsekvensutredning reindrift 

   Eilertsen, Svein (Bioforsk rapport;7(69) 2012, Research report, 2012-05-16)
   Foreliggende konsekvensutredning knyttet til reindrift ved planlagt vindkraftverk på Sjonfjellet, i Rana og Nesna kommuner er gjort på oppdrag fra Rambøll Energi. Planområdet til Sjonfjellet vindpark med tilhørende ...
  • Sørfjorden og Skogvatnet vindkraftverk. Tilleggsutredning av konsekvenser for reindrift ved etablering av vindmølleparkene 

   Eilertsen, Svein (Bioforsk rapport;7(137) 2012, Research report, 2012-10-26)
   Foreliggende tilleggsutredning innenfor temaet konsekvensutredning reindrift ved planlagte vindkraftverk ved Sørfjorden og Skogvatnet, Tysfjord kommune er gjort på oppdrag fra tiltakshaver Statskog AS og Nordkraft Vind As. ...
  • Utbygging av Leirå brakkvannsdelta, Brønnøy kommune. KU naturmiljø 

   Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;4(88) 2009, Research report, 2009-08-05)
   En konsekvensutreding er utført for en foreslått utfylling i Leiråa brakkvannsdelta, innerst i Tosenfjorden i Brønnøy kommune. Med bakgrunn i de registrerte vegetasjonstypene og viltregistreringene gis naturtypen brakkvannsdelta ...