• On-line målinger av vannkvalitet i vegutbyggingsprosjekter - erfaringer 

      Roseth, Roger; Johansen, Øistein; Leikanger, Eirik; Nytrø, Thor; Tveiti, Geir; Rise, Øyvind; Skarbøvik, Eva (Bioforsk rapport;9(5) 2014, Research report, 2014-04-06)
      Etter oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet og NORWAT-programmet har Bioforsk utarbeidet en erfaringsrapport for on-line målinger av vannkvalitet i vegutbyggingsprosjekter. Rapporten er utarbeidet med bakgrunn i ...