• Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» 

      Løes, Anne-Kristin (Bioforsk rapport;7(29) 2012, Research report, 2012-02)
      Prosjektet «Økobonden skal lykkes» (ØSL) ble gjennomført av Debio, Norsk landbruksrådgivning (NLR) og Matmerk i perioden 2009-2011 med støtte fra SLF. Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen innvilget finansiering ...