• Et himmelsk sidesprang – matopplevelser på Helgeland 

   Høberg, Eva Narten; Ljunggren, Elisabet Carine (Bioforsk rapport;7(123) 2012, Research report, 2012-07-25)
   Rapporten presenterer resultater fra forprosjektet VRI Matopplevelser på Helgeland, 2011. Prosjektet har som mål å bidra til at turister og andre spisegjester får bedre tilgang til «smaken av Helgeland» gjennom å motivere ...
  • Stølsdrift i Valdres – Flaskehalsar for stølsdrift og nye stølstilknytta næringar – eit forprosjekt 

   Daugstad, Kristin; Lunnan, Tor (Bioforsk rapport;4(55) 2009, Research report, 2009-05-05)
   Denne utgreiinga gjev ei oversikt over stølsdrifta i Valdres og har sett på kva som skal til for at gardbrukarane vil fortsette med stølsdrift og/eller grunnar til at dei sluttar med stølsdrift. Fokuset er på ”flaskehalsar” ...