• Kyr i løsdriftsfjøs med tilgang på uteareal - adferd, velferd og produksjon 

      Aanensen, Lise; Eilertsen, Svein; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord (Bioforsk rapport;8(184) 2013, Research report, 2013)
      Bioforsk Nord Tjøtta kartla i løpet av sommeren 2013 bruken av uteareal i to utvalgte fokusbesetninger med melkerobot (AMS). Vi ønsket å undersøke hvordan (hvor ofte og hvor lenge) kyr bruker tilgjengelig uteareal (beite ...