• Vegetasjonskartlegging i Vegaøyan verdensarvområde 2012, Vega kommune, Nordland 

      Carlsen, Thomas; Kvalvik, Maja Sjøskog; Bär, Annette (Bioforsk rapport;8(59) 2013, Research report, 2013-04-15)
      Øyrekka like nord for hovedøya Vega ble vegetasjonskartlagt i 2012 for å få oversikt over vegetasjonstyper og botaniske verdier. Vegetasjonstyper etter Fremstad (1997) er fremstilt på kart og rapporten inneholder i tillegg ...