• Islandsk-norsk spørreundersøkelse av ærfugldunnæringa 

   Carlsen, Thomas; Johannesdottir, Gudbjørg Helga (Bioforsk rapport;9(16) 2014, Research report, 2014-04-01)
   Denne spørreundersøkelsen er rettet mot den unike tradisjonen med ærfugldun i Norge og på Island og ble til som en videreføring av det seksårige nordiske prosjektet om ærfugldun som ble avsluttet høsten 2013. Videreføringa ...
  • Nordisk ærfugldun - Kunnskapsutveksling mellom Norge, Island, Grønland og Færøyene 

   Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;8(108) 2013, Research report, 2013-09-15)
   «Nordisk ærfugldun» er et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Island, Grønland og Færøyene, finansiert av Nordisk Atlantsamarbejde (NORA). Prosjektet har hatt fokus på å samle kunnskap, bygge nettverk, formidle kulturhistorie ...