• Arealstatistikk: Fulldyrka jord og dyrkbar jord 

      Mathiesen, Henrik Forsberg (Ressursoversikt fra Skog og landskap;2014-2, Research report, 2014)
      Dette er en oversikt over fulldyrka jord og dyrkbar jord som finnes i landets fylker og kommuner ut fra det mest detaljerte kartgrunnlag for arealressurser i Norge. Alle arealtall er oppgitt i dekar. Fulldyrka jord er ...