• Arealregnskap for utmark - Arealstatistikk for Hedmark 

      Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (Ressursoversikt fra Skog og landskap;, Research report, 2014)
      Mål og metode: I denne rapporten for Hedmark fylke presenteres materiale som er samlet inn i forbindelse med etableringen av et arealregnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgs-undersøkelse av arealdekket. Materialet ...