• Tilgang på hogstmoden skog fram mot 2045 

      Granhus, Aksel; Von Lüpke, Nikolas; Eriksen, Rune; Søgaard, Gunnhild; Tomter, Stein Michael; Antón-Fernández, Clara; Astrup, Rasmus Andreas (Ressursoversikt fra Skog og landskap;, Research report, 2014)
      Formålet med denne rapporten er å gi en oversikt over skogressursene som grunnlag for vurdering av avvirkningsmulighetene, med hensyntaken til miljø og driftskostnader, i de neste 30 år. I rapporten gis en oversikt over ...