• Gjennomgang av de direkte og kostnadssenkende tilskuddene over reindriftsavtalen 

   Kvakkestad, Valborg; Aalerud, Ellen Henrikke (NILF Notat;2012-23, Research report, 2012)
   I forbindelse med ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2012–30.06.2013 bestemte avtalepartene at det skulle gjennomføres en gjennomgang av de kostnadssenkende og direkte tilskuddene over reindriftsavtalen. Det første ...
  • Handlingsrommet for konkurransedyktige verdikjeder for mat 

   Aalerud, Ellen Henrikke; Hval, Julie Nåvik; Pettersen, Ivar; Kjuus, Johanne (NILF Notat;2012-6, Research report, 2012-03)
   Norsk jordbruk har høy produktivitetsvekst og omstillingstakt. Investeringene er økende de siste årene. Matindustrien har gjennomført omfattende endringer i anleggsstrukturen, og er investeringstakten relativt høy. Samlet ...
  • Klimatiltak i landbruket – En gjennomgang av tiltak i Klimakur 2020 

   Aalerud, Ellen Henrikke; Kvakkestad, Valborg (NILF Notat;2011-11, Research report, 2011)
   Regjeringen har som mål å redusere klimagassutslipp i landbruket med 1,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter i forhold til referansebanen. I den forbindelse har kostnadseffektiviteten ved en rekke klimatiltak i jordbruket blitt ...
  • Tid for satsing på landbruk i Afrika 

   Aalerud, Ellen Henrikke; Milford, Anna Birgitte (NILF Notat;2011-13, Research report, 2011)
   Dette notatet drøfter behovet for forretningsmessige investeringer i jordbruket i Afrika sør for Sahara, og noen forutsetninger for at slike investeringer kan gi utviklingseffekt. Notatet presenterer noe av bakgrunnen for ...