• Karbon i norsk plante- og husdyrproduksjon 

   Bonesmo, Helge Sverre; Sjelmo, Otto (NILF Notat;2008-21, Research report, 2008-10)
   Beregnet karbondioksid (CO2) omdannet til organisk materiale av planter tilknyttet norsk jordbruksproduksjon var i 2005 mer enn 10 Mt. Vegen karbon tar fra CO2 i atmosfæren via organisk stoff og tilbake til CO2 varierer i ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag. Utviklingstrekk 1999-2008. Tabellsamling 2004-2008 

   Staven, Kjell; Bonesmo, Helge Sverre; Frislid, Liv Grethe Berge; Holien, Svein Olav; Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Notat;2010-4, Research report, 2010-01)
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag. Utviklingstrekk 2000– 2009. Tabellsamling 2005–2009 

   Staven, Kjell; Sjelmo, Otto; Krokann, Knut; Bonesmo, Helge Sverre; Holien, Svein Olav; Paulsen Rye, Siv Karin; Frislid, Liv Grethe Berge; Knutsen, Inger Sofie Murvold (NILF Notat;2011-4, Research report, 2011)
   «Driftsgranskinger i jord- og skogbruk» er en årlig regnskapsundersøkelse, der det på landsbasis er med omlag 850 gardsregnskap hvert år. Trøndelag har de siste årene vært representert med 130 bruk. I tillegg til ...