• CAP 2013: Hva betyr det for norsk matsektor? 

      Mittenzwei, Klaus; Helgesen, Hilde (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2014)
      Formålet med dette notatet er å gi en kortfattet oversikt over EUs nyeste reform av sin felles jordbrukspolitikk (CAP – Common Agricultural Policy) i 2013. I tillegg til en beskrivelse av selve reformen og bakenforliggende ...