• Aukande usikkerheit omkring prisar på internasjonale jordbruksråvarer 

   Svennerud, Mads; Hval, Julie Nåvik (NILF Notat;2009-13, Research report, 2009-08)
   2008 var året då matprisane nådde eit historisk høgt nivå, og verda opplevde både matkrise, petroleumskrise og finanskrise på same tid. Med finanskrise blei prisauke erstatta med prisnedgang, og i januar 2009 låg prisane ...
  • Fleire dyr på sommerferie? Evaluering av beiteordningene 

   Hegrenes, Agnar; Hval, Julie Nåvik; Asheim, Leif Jarle; Svennerud, Mads (NILF Notat;2012-7, Research report, 2012-03)
   Ved jordbruksforhandlingene i 2011 ble partene enige om det skulle gjennomføres en ekstern evaluering av tilskuddsordningene som har som formål å stimulere til beiting. I evalueringen skulle en foreta en gjennomgang av ...
  • Handlingsrommet for konkurransedyktige verdikjeder for mat 

   Aalerud, Ellen Henrikke; Hval, Julie Nåvik; Pettersen, Ivar; Kjuus, Johanne (NILF Notat;2012-6, Research report, 2012-03)
   Norsk jordbruk har høy produktivitetsvekst og omstillingstakt. Investeringene er økende de siste årene. Matindustrien har gjennomført omfattende endringer i anleggsstrukturen, og er investeringstakten relativt høy. Samlet ...
  • Rensekostnader ved innføring av miljøvennlige spredningsmetoder for husdyrgjødsel 

   Hval, Julie Nåvik; Krokann, Knut (NILF Notat;2011-15, Research report, 2011)
   I forbindelse med Statens landbruksforvaltnings evaluering av pilotordningen for tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel (SLF 2011a) ble NILF forespurt om å gjøre nærmere beregninger av kostnader knyttet til ...