• Innovasjon i landbruket 

      Kjølseth, Trygve; Pettersen, Ivar (NILF Notat;2012-4, Research report, 2012-03)
      Norsk jordbruk er en næring innenfor en relativt komplett, norsk verdikjede. Fordi jordbruket er tillagt flere samfunnsoppgaver enn privatøkonomisk verdiskaping, kan det være krevende å vurdere både verdiskaping og jordbrukets ...