• Kvinners deltakelse i samdrift 

      Forsberg, Ellen-Marie; Melhuus, Sigrid Hagerup; Lie, Svenn Arne; Kongsvoll, Ragnhild; Svennerud, Mads (NILF Notat;2009-6, Research report, 2009-03)
      Landbruket er en mannsdominert næring, og vår undersøkelse viser at samdriftsetableringer har langt på vei forsterket dette mønsteret. Kvinner utgjør i dag ca. 14 prosent av det totale antallet bønder i Norge, fortrinnsvis ...