• Kvinners deltakelse i samdrift 

   Forsberg, Ellen-Marie; Melhuus, Sigrid Hagerup; Lie, Svenn Arne; Kongsvoll, Ragnhild; Svennerud, Mads (NILF Notat;2009-6, Research report, 2009-03)
   Landbruket er en mannsdominert næring, og vår undersøkelse viser at samdriftsetableringer har langt på vei forsterket dette mønsteret. Kvinner utgjør i dag ca. 14 prosent av det totale antallet bønder i Norge, fortrinnsvis ...
  • Norsk landbruk i karbonøkonomien: Elementer av et mulig fremtidsbilde 

   Pettersen, Ivar; Melhuus, Sigrid Hagerup (NILF Notat;2007-13, Research report, 2007-10-29)
   Verdens forbruk av bl.a. fossile energibærere bidrar til raskt økende global oppvarming. Samtidig øker forbruket og prisen på energien stiger. Mange land prioriterer derfor å redusere avhengigheten av olje og naturgass, ...
  • Perspektiver for en norsk kjøttindustri: Sammenligning av struktur i Norden 

   Kjuus, Johanne; Utgård, Jakob; Melhuus, Sigrid Hagerup; Svennerud, Mads (NILF Notat;2008-22, Research report, 2008-11)
   For å forstå forutsetningene for en konkurransedyktig norsk kjøttindustri har vi i dette notatet søkt å belyse kjøttindustriens utvikling i Norge sammenlignet med Sverige, Finland og Danmark, samt utviklingstrender i et ...