• Markedet for hjortekjøtt - en undersøkelse av marked og markedskanaler for hjortekjøtt i Norge 

   Kjesbu, Erland; Svennerud, Mads; Nymoen, Charlotte; Borgen, Svein Ole (NILF Notat;2005-13, Research report, 2005-12)
   Formålet med notatet har vært å sammenfatte relevant markedsinformasjon om hjortekjøtt. Dette skal gi hjortenæringa (produsenter og foredlere av vilt og oppdrettet hjortekjøtt) et bedre beslutningsgrunnlag for videre ...
  • Økologisk mat i offentlig sektor 

   Knutsen, Heidi; Lyng, Ane Margrethe; Nymoen, Charlotte; Spissøy, Arild; Svennerud, Mads (NILF Notat;2007-4, Research report, 2007-02)
   I 2005 var 3,5 % av jordbruksarealene økologiske, og det var registrert 2 496 godkjente, økologiske produsenter i Norge. Andelen økologisk produksjon varierer mellom ulike landsdeler og produksjoner. Produksjonen av økologisk ...