• Auka prisar på jordbruksråvarer. Årsaker, framtidsutsikter og vegval for matsektoren i Noreg 

   Utgård, Jakob; Pettersen, Ivar (NILF Notat;2008-12, Research report, 2008-04)
   Dei fleste jordbruksråvarene på verdsmarknaden har auka mykje i pris i 2007. Auken har fortsett inn i 2008. For korn, oljar og meieriprodukt har prisaukane vore store, mellom 50 og 200 %. Prisane på kjøt har auka lite, og ...
  • Konkurransesituasjonen for norsk bakervarebransje 

   Utgård, Jakob; Nordlund, Anders; Svennerud, Mads (NILF Notat;2009-7, Research report, 2009-04)
   Formålet med dette notatet er å beskrive status og utvikling på sentrale områder for bakervarebransjen, herunder sysselsetting, antall foretak, produksjonsverdi, import og eksport med mer, samt å vurdere de politiske ...
  • Perspektiver for en norsk kjøttindustri: Sammenligning av struktur i Norden 

   Kjuus, Johanne; Utgård, Jakob; Melhuus, Sigrid Hagerup; Svennerud, Mads (NILF Notat;2008-22, Research report, 2008-11)
   For å forstå forutsetningene for en konkurransedyktig norsk kjøttindustri har vi i dette notatet søkt å belyse kjøttindustriens utvikling i Norge sammenlignet med Sverige, Finland og Danmark, samt utviklingstrender i et ...