• Dekningsbidragskalkylar Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland 2009/2010 

   Olsen, Anastasia; Knutsen, Heidi (NILF Notat;2009-9, Research report, 2009-03)
   Dekningsbidragskalkylar for 2009/2010 er utarbeida av NILF, distriktskontoret i Bergen. Kalkylane dekkjer Rogaland og Agder, og er ei oppdatering av tidlegare utgjevne kalkylehefte. Kalkylane er no tekne inn i NILFs ...
  • Dekningsbidragskalkyler Nord-Norge 2012/2013 

   Stornes, Ole Kristian (NILF Notat;2012-24, Research report, 2012-12)
   Årets utgave av dekningsbidragskalkyler for Nord-Norge er en oppdatering av kalkylene som ble utgitt i 2010. Det er først og fremst prisene på salgsprodukter og produksjonsmidler som er justert til dagens nivå. I storfèholdet ...
  • Dekningsbidragskalkyler Nord-Norge. 2010/2011 

   Stornes, Ole Kristian (NILF Notat;2010-16, Research report, 2010-12)
   Dekningsbidragskalkyler for 2010/2011 er utarbeidet av NILF, distriktskontoret i Bodø. Kalkylene dekker Nordland, Troms og Finnmark, og er en oppdatering av et kalkyle-hefte som ble gitt ut høsten 2009. Kalkylene er nå ...