• Kartlegging av markedssituasjonen for reinkjøtt 

      Steine, Gro; Nordskog, Kjersti; Kjuus, Johanne (NILF Notat;2010-17, Research report, 2010-07)
      Reindriftsnæringen i Norge er den viktigste bæreren av samisk kultur og identitet, og har stor betydning for det samiske samfunnet både økonomisk, sysselsettingsmessig, sosialt og kulturelt. Det produseres et relativt lite ...