• Situasjon og utfordringer i norsk og trøndersk melkeproduksjon 

      Ystad, Eystein; Krokann, Knut; Flaten, Ola; Kjesbu, Erland (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);2013-12, Report, 2013)
      Målsettingen med dette notatet er å gi en oversikt over sentrale utviklingstrekk og utfordringer for norsk og trøndersk melkeproduksjon. Melkeproduksjon er den viktigste driftsformen i det norske landbruket, både i form ...