• Jordbærdyrking i økologisk landbruk 

      Døving, Aksel; Nes, Arnfinn; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2012)
      Jordbær er den viktigaste bærveksten i Norge. Den økologiske produksjonen utgjer ein svært liten del. Mange forbrukarar ønskjer å kjøpa usprøyta jordbær og det burde derfor vere rom for ein vesentleg større andel økologisk ...