• Bruk av plantevernmidler. Sprøyteteknikk i veksthus 

      Bjugstad, Nils; Sundbye, Anette; Toppe, Brita (Bioforsk FOKUS;4(5) 2009, Research report, 2009)
      Boka "Håndtering og bruk av plantevernmidler - Grunnbok" (Tun Forlag 2006) gir basiskunnskaper om riktig bruk og håndtering av plantevernmidler. Den legger vekt på integrert plantevern, riktig bruk av plantevernmidler, ...