• Økologisk selvrekrutterende storfekjøttproduksjon − kort innføring 

      Strøm, Turid; Ringdal, Grethe; Nafstad, Ola; Stokke, Tore; Svendsen, Asgeir (Bioforsk FOKUS;7(5) 2012, Book, 2012)
      I økologisk landbruk er det et mål at drifta skal basere seg mest mulig på gårdens egne, lokale og fornybare ressurser. Fôret dyrkes uten lettløselig kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler. I husdyrholdet skal det legges ...