Show simple item record

dc.contributor.authorKværnø, Sigrun
dc.contributor.authorTurtumøygard, Stein
dc.contributor.authorNytrø, Thor
dc.coverage.spatialNorway, Akershusnb_NO
dc.date.accessioned2017-04-11T11:27:14Z
dc.date.available2017-04-11T11:27:14Z
dc.date.created2015-05-21T14:17:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-17-01427-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2437443
dc.description.abstractPå oppdrag fra Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ved faktisk drift i 2014. Arealfordelingen som representerer faktisk drift i 2014, har framkommet av registerdata fra Landbruksdirektoratet (søknad om produksjonstilskudd, søknad om RMP-tilskudd (eStil) og jordleietabellen) og føringer/informasjon fra Follo Landbrukskontor, og ble fordelt på de dyrka arealene etter bestemte rutiner i modellen. Den modifiserte arealfordelingsrutinen i modellen ga følgende utbredelse av kombinasjon vekst/jordarbeiding i vannområdet: 27 % stubb (jordarbeiding vår og direktesåing), 17 % gras, 27 % vårkorn med høstpløying, 11 % høstkorn med høstpløying, 15 % høstharving til vår- og høstkorn og 2 % poteter og grønnsaker. Arealfordelingen varierte mellom tiltaksområder. Eksisterende grasdekte buffersoner og fangdammer inngikk også i beregningene. Jord- og fosfortap i vannområdet PURA i 2014 ble beregnet til henholdsvis 4,2 kilotonn SS og 8,5 tonn TP. For individuelle tiltaksområder varierte jordtap fra nær 0 til 1,8 kilotonn, og fosfortap fra nær 0 til 3,6 tonn. Tap per arealenhet dyrka mark var omtrent 90 kg SS/daa og 180 g TP/daa i snitt for vannområdet. Gjennomsnittlig tap per arealenhet varierte mellom tiltaksområdene, mellom ca. 20 og 120 kg SS/daa, og 65 og 220 g TP/daa.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherBioforsknb_NO
dc.relation.ispartofBioforsk Rapport
dc.relation.ispartofseriesBioforsk Rapport;
dc.relation.urihttp://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/122225/Bioforsk%20Rapport%20Vol.%2010%20nr.%2062%202015.pdf
dc.subjectvannkvalitetnb_NO
dc.subjectarealbruknb_NO
dc.subjecterosjonnb_NO
dc.subjectfosforavrenningnb_NO
dc.subjectAgricat 2nb_NO
dc.titleAgricat2-beregninger av jord- og fosfortap i Vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2014nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910nb_NO
dc.source.pagenumber17nb_NO
dc.source.volume10nb_NO
dc.source.issue62nb_NO
dc.identifier.cristin1243804
dc.relation.projectBioforsk: 8890nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record