Show simple item record

dc.contributor.authorRivedal, Synnøve
dc.contributor.authorThorvaldsen, Pål
dc.contributor.authorØpstad, Samson
dc.contributor.authorØvreås, Odd-Jarle
dc.contributor.authorAsheim, Leif Jarle
dc.contributor.authorHaukås, Torbjørn
dc.date.accessioned2017-05-21T19:28:10Z
dc.date.available2017-05-21T19:28:10Z
dc.date.created2015-01-08T10:23:08Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-17-01368-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2443019
dc.description.abstractProsjektet set fokus på korleis ein kan produsere ein større del av storfekjøtet på beite og innhausta grovfôr, slik at ein kan komme til inngrep i framkant av dei store langsiktige endringar m.o.t. jordbruksareal, kulturlandskap og landbruksmiljø, og som kan få konsekvensar for anna næringsverksemd som t.d. turistnæringa. Temaet har blitt aktualisert grunna endringane i arealbruk i landbruket, med nedlegging av bruk og aukande areal ute av drift. Spesielt på Vestlandet har ein hatt ei utvikling som gjer at mykje areal ikkje lenger vert nytta. Alternativ bruk kan vere arealekstensiv drift med kjøtproduksjon på storfe og sau med omfattande beitebruk. Det blir i prosjektet vist at framtidig satsing på beitebasert kjøtproduksjon på kastratar krev omfattande endring av verkemiddelsystemet. Det er også vist at det er mogeleg å oppretthalde fôrkvaliteten, og dermed også kjøtkvaliteten, i ekstensive grovfôrbaserte produksjonar ved ein agronomi der ein nyttar moderat gjødslingsstyrke kombinert med meir kløver i enga. Delar av arbeidet er nytta til utarbeiding av ein rapport om beiting for Statens landbruksforvaltning.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherBioforsknb_NO
dc.relation.ispartofseriesBioforsk rapport;
dc.subjectbeitebasert kjøtproduksjonnb_NO
dc.subjectkastratarnb_NO
dc.subjectarealbruksendringarnb_NO
dc.titleArealekstensive driftsformer i Vestlandsjordbruket. Sluttrapport frå prosjektet Utvikling og tilpassing av rammevilkår for arealekstensive driftsformer i Vestlandsjordbruket for å ivareta eit ope jordbrukslandskapnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910nb_NO
dc.source.pagenumber90nb_NO
dc.source.volume9nb_NO
dc.source.issue171nb_NO
dc.identifier.cristin1192945
dc.relation.projectBioforsk: 4110063nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record