Show simple item record

dc.contributor.authorMathiesen, Henrik Forsberg
dc.date.accessioned2017-06-01T13:18:58Z
dc.date.available2017-06-01T13:18:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-311-0219-9
dc.identifier.issn1504-6966
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2444146
dc.description.abstractDette er en oversikt over fulldyrka jord og dyrkbar jord som finnes i landets fylker og kommuner ut fra det mest detaljerte kartgrunnlag for arealressurser i Norge. Alle arealtall er oppgitt i dekar. Fulldyrka jord er areal dyrket til vanlig pløyedybde og som kan brukes til åkervekster eller til eng som kan fornyes ved pløying. Dyrkbar jord er arealer som ved oppdyrking kan settes i stand til holde krav til fulldyrka jord og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Definisjoner og arealtall er hentet fra datasettene FKB-AR5 (arealressurskart i målestokk 1:5000) og Dyrkbar jord. I denne ressursoversikten er det brukt årsversjon 2013 av datasettet AR5. Den inneholder AR5 slik datasettet lå i den sentrale basen per 31.12.2013. Dyrkbar jord ble etablert i 2013. Kartgrunnlaget er oppdatert med AR5 - årsversjon 2013. I årsversjon 2013 av FKB-AR5 er det kartlagt 11 283 km2 jordbruksareal, hvorav 8734 km2 er fulldyrka jord. I årsversjon 2013 av Dyrkbar jord er det kartlagt 13 037 km2 dyrkbar jord. Denne arealreserven fordeler seg på henholdsvis 63 km2 overflatedyrka jord, 497 km2 innmarksbeite, 7017 km2 skog, 4179 km2 myr og 1106 km2 åpen fastmark.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for skog og landskapnb_NO
dc.relation.ispartofseriesRessursoversikt fra Skog og landskap;2014-2
dc.subjectAR5nb_NO
dc.subjectArealressursernb_NO
dc.subjectDyrkbar jordnb_NO
dc.subjectJordbruksarealnb_NO
dc.titleArealstatistikk: Fulldyrka jord og dyrkbar jordnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Naturressursforvaltning: 914nb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO
dc.source.issue02nb_NO
dc.identifier.cristin1161097


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record