Show simple item record

dc.contributor.authorRivedal, Synnøve
dc.contributor.authorBárcena, Teresa G.
dc.coverage.spatialNorge, Hordalandnb_NO
dc.date.accessioned2017-06-07T12:51:58Z
dc.date.available2017-06-07T12:51:58Z
dc.date.created2015-01-12T12:35:51Z
dc.date.issued2014-10-31
dc.identifier.isbn978-82-17-01339-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2445345
dc.description.abstractUtslepp av klimagassar frå menneskeleg aktivitet fører til global oppvarming og klimaendringar som kan få store konsekvensar. Det er ei målsetting å redusere klimagassutsleppa frå alle sektorar globalt, nasjonalt og regionalt. Nasjonalt står landbruket for 9-13% av klimagassutsleppa og utslepp av metan (CH4) og lystgass (N2O) er det dominerande. Klimagassbidraget frå jordbruket i Hordaland er i denne rapporten estimert til rundt 197 000 tonn CO2-ekvivalentar per år når ein reknar med det som blir rapportert under sektor jordbruk til FN sin klimakonvensjon. Metanutslepp frå fordøyelsen til husdyr er den største utsleppskjelda frå jordbruket i Hordaland og er estimert til rundt 106 000 tonn CO2-ekvivalentar per år (54%). Lagring og spreiing av husdyrgjødsel (inkludert gjødsel frå beitedyr) står for rundt 32 000 tonn CO2-ekvivalentar (16%), jordbruksdrift på organisk jord for rundt 23 000 tonn CO2-ekvivalentar (12%) og gjødsling med nitrogenhalding handelsgjødsel for 21 000 CO2-ekvivalentar (11%). Skog er det dominerende arealbruk i Hordaland fylke. Skogen i Hordaland lagrar ca. 21 millioner tonn CO2 i biomasse, der 35% av dette er lagra i granskog, 36% i furuskog og 29% i lauvtreskog. I gjennomsnitt har skogen i Hordaland tatt opp ca. 1 400 000 tonn CO2 per år i biomasse.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherBioforsknb_NO
dc.relation.ispartofBioforsk Rapport
dc.relation.ispartofseriesBioforsk rapport;9(135) 2014
dc.subjectGrovfôrnb_NO
dc.subjectKlimagassutsleppnb_NO
dc.subjectjordbruknb_NO
dc.subjectskogbruknb_NO
dc.titleKartlegging av klimabidrag og aktuelle klimatiltak i landbruket i Hordalandnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910nb_NO
dc.source.pagenumber55nb_NO
dc.source.volume9nb_NO
dc.source.issue135nb_NO
dc.identifier.cristin1195462
dc.relation.projectBioforsk: 4110049nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record